Herää, maailman valloittaja!

Kansainvälisyys on yksi Y-akatemian toiminnan pääpilareista. Tai no, niin me ainakin toivomme. Viimeisen kolmen vuoden aikana akatemiallamme on panostettu kansainvälisten kontaktien luontiin ja siihen, että saisimme ns. ”kansainvälistä pöhinää” aikaan.

Olemme toistaiseksi onnistuneet tässä melko hyvin. Kolmen vuoden aikana olemme saaneet luotua jo kaksi kiinteää yhteistyöakatemiaa. Toinen näistä on Limassa, Perussa ja toinen Prahassa, Tšekissä. Jokainen tuleva huippuleiri antaa myös mahdollisuuksia lähteä luomaan uusia kumppanuuksia toisiin akatemioihin. Nyt valmentajamme Harri on luonut kurssikokonaisuuden, joka mahdollistaa kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden opinnot Y-akatemiassa. Asiat näyttävät siis todella lupaavilta!

KV-toimintaa tapahtuu toki myös akatemian sisällä. Toimistollamme käy paljon kansainvälisiä vieraita, ja lähtökohtaisesti jokaisen akatemialaisen tulisi olla valmis kertomaan akatemiamme toiminnasta tarpeen tullen. Kuitenkin tämä vaikuttaa olevan usein haastavaa, sillä monet ujostelevat omia englannin kielen taitojaan, tai kokevat KV-toiminnan muuten vain haastavaksi. Ajattelinkin kirjoittaa tänään parista huomiosta, jotka olen tehnyt Y-akatemian KV-tiimissä ollessani. Toivoisin, että näistä rohkaistuneena yhä useammat lähtisivät mukaan kokeilemaan kansainvälistä toimintaa!

  1. Suomalaiset puhuvat yllättävän hyvää englantia

Olen huomannut, että monet tuntuvat häpeävän omaa aksenttiaan tai tapaansa lausua englannin kielisiä sanoja. Tuntuu siltä, että erityisesti suomalaiset itse ovat erityisen kriittisiä omaa sekä muiden suomalaisen aksentteja kohtaan. Olen kuitenkin KV-toiminnassa huomannut, että lähtökohtaisesti muidenkin eurooppalaisten nuorten kielitaito on suurin piirtein saman tasoista kuin meilläkin. Jokaisessa maassa tuntuu olevan omanlaisensa yleisaksentti, eikä juuri siksi omaa aksenttiaan kannata hävetä.

  1. Kansainvälisessä toiminnassa saa erilaista näkökulmaa moniin asioihin

KV-toiminnassa parasta on se, kun pääsee näkemään oman maansa ja kulttuurinsa toisenlaisen linssin läpi. Kun Iringan tiimiakatemian valmentajat saapuivat akatemiallemme, sain paljon perspektiiviä siihen, miten hyvät työllistymismahdollisuudet meillä Suomessa oikeastaan on. Kun elämme Suomi-kuplassa, on vaikeaa olla kiitollinen niistä asioista, mitä meillä on. Välillä on hyvä katsoa asioita suuremmasta perspektiivistä!

  1. Innovaatio vaatii erilaisia näkökulmia

Me Y-akatemiassa uskomme siihen, että erilaisista lähestymistavoista on hyötyä yritystoiminnassa. Tämän vuoksi monialaisuuskin on meille niin tärkeää. Uusien ideoiden ja innovaatioiden keksiminen vaatii sitä, että astumme laatikon ulkopuolelle. Usein tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy keskustella asioista ihmisten kanssa, jotka saapuvat erilaisista taustoista. Näin saamme tietoisuuteemme erilaisten ihmisryhmien tarpeita tai toiveita, joita emme ole ennen ajatelleetkaan.

Näiden ajatusten myötä tahtoisin puskea tiimiyrittäjiä kansainvälistä toimintaa kohti! Digitalisoituneessa nykyajassa maailma on pienempi kuin koskaan aiemmin, ja meidän on mahdollista kansainvälistyä vaikkapa kotisohvalta käsin. Ei muuta kuin maailmaa valloittamaan!