Ajattele Kuin Mentalisti

Mentalistin tarkoituksena on mahdollisimman uskottavasti lukea toisen ihmisen mieltä. Asia kuitenkin on vain erittäin laadukasta vuorovaikutusta, havainnointia ja tilanteiden tulkitsemista.

Päivämäärä: 3.2.2021

Esseen kirjoittaja: Jere Lyytinen

Kirjapisteet: 2

Kirjan nimi: Ajattele kuin mentalisti

Kirjoittaja: Jose Ahonen

Opintojakso: Tiimiyrittäjyys

 

Johdanto

Suomen tunnetuimpiin mentalisteihin kuuluva Jose Ahonen avaa omaa maailmaansa mentalistina ja antaa hyödyllisiä vinkkejä vuorovaikutuksen, esiintymisen ja myynnin kehittämiseen mentalistin toiminnan keinoin. Jose Ahonen on kiertänyt ympärimaailmaa tehden mentalistin työtä, mikä on luonut laajan kirjon eri ihmisten käyttäytymismalleista ja vuorovaikutuksesta. Mentalistin perusperiaatteet perustuvat vuorovaikutukseen ja ihmisen havainnointiin.

 

Silmänkääntötemppu

Mentalistin tarkoituksena on mahdollisimman uskottavasti lukea toisen ihmisen mieltä. Asia kuitenkin on vain erittäin laadukasta vuorovaikutusta, havainnointia ja tilanteiden tulkitsemista. Mentalistin tempuilla on suurin kysyntä viihteen näkökulmasta mutta samoja taitoja pystytään hyödyntämään myös business maailmassa. Ahonen itsekin kertoo kirjassaan pitäneensä myyntikoulutuksia eri yrityksissä, jossa hän avaa omia mentalistin näkemyksiä myynnin kautta.

 

Taitava mentalisti omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot, joka on myös työelämässä menestymisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Hyvä vuorovaikutus koostuu monista eri osa-alueista, mutta mentalistille kaikista tärkein on kuunteleminen ja mikroilmeiden tulkitseminen. Näiden perusasioiden pohjalta mentalistit pystyvät suorittamaan taikuudelta näyttäviä temppuja. Oikeasti kuuntelemalla asiakasta moni työntekijä ja liiketoimintaa harjoittava ihminen pystyisivät tuottaman mukavampia asiakaskokemuksia asiakkaalle. Monille asiakkaille riittää jo pelkästään se, että tulee kuulluksi, vaikka etsimää tuotetta ei löytyisikään. Hyvillä kuuntelutaidoilla voi myös ylittää asiakkaan odotukset tuotetta tai palvelua kohtaan. Nämä kokemukset luovat tyytyväisempiä ja sitoutuneempia asiakkaita.

 

Mikroilmeiden tulkinnasta ei juurikaan puhuta samassa kirjassa missä pääaiheena on myynti tai asiakaskohtaaminen. Kirjassaan Ahonen kertoo, kuinka hän on itse pystynyt hyödyntämään mikroilmeiden tulkintaa eri tilanteissa. Hän on esimerkiksi ollut todistajana/kuulustelijana rikostapauksissa, jossa on ollut tarve selvittää, puhuuko epäilty totta. Hän on myös hyödyntänyt taitoa kaupanteko hetkillä, kun on neuvoteltu viimeisestä hinnasta. Mikroilmeet kertovat nimittäin yllättävän paljon. Maailman tunnetuimpiin mikroilmeiden ja tunteiden tulkinnan ammattilainen Paul Ekman kertoo mikroilmeiden tuovan esille sen mitä tunteita keskustelun vastapuolella oikeasti herää, sillä sanat voivat olla täysin ristiriidassa tämän kanssa. Aihe on hyvin kiehtova mutta todella vaikea oppia. Mikroilmeen kesto on noin 1/25 sekunnista, joka on erittäin vaikea huomata kokeneiden harjoittelijoidenkin toimesta, siksi monesti apuna käytetään hidastettua videotallennetta. Lisää aiheesta löytyy Paul Ekmanin sivuilta sekä englanninkielisellä hakusanalla micro-expressions.

 

Loppusanat

Jose Ahosen kirja Ajattele kuin mentalisti, oli erittäin helppo ymmärtää ja vaihtelua kirjaan toi Ahosen mentalisti näkökulma. Vaikka vastakkaisen osapuolen ilmeiden tunnistaminen eri tunteiksi ei ole vuorovaikutuksen tai myyntitilanteen ydinpiste, on siitä varmasti apua tiukkojen tilanteiden ratkaisemiseksi. Ahonen itsekin mainitsee astuneensa mikroilmeiden yli tulkitsemisen ansaan, sillä jossain vaiheessa hän kertoi nähneensä aina eri mikroilmeitä ihmisillä. On siis hyvä perehtyä ensin normaalin kommunikaation kirjallisuuden lukemiseen ja sitä kautta oman toiminnan kehittämiseen, mutta varmasti kirjan tarinat ja opit mikroilmeiden tunnistamisesta on sopiva lisä kaiken muun kylkeen.