Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä

Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä

Kirja: Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä

Kirjoituspäivämäärä:  28.9.2020

Esseen kirjoittaja: Tomi Varis

Kirjapistemäärä: 3

Kirjoittajat. Asta Raami

Opintojakso: Taloushallinto

 

 

Aste Raamin kirjottamassa kirjassa kerrotaan älykään intuition käytöstä. Kirjan kirjoittaja kertoo inspiroivasti tieteeseen perustaen käytännön esimerkein intuition hyödystä ja käytöstä. Hänet itse intuition ääreen johdatti luovuus. Hänellä lähes 30 vuoden ajalta tutkivaa kokemusta luovuuden prosesseissa. Hän kertoo, että luovuuden kanssa työskentelevät henkilöt käyttävät paljon intuitiota työvälineenä, mutta muistuttaa että intuitiota voimavara on paljon suurempi kuin osaamme kuvitellakaan. Intuitio käyttämällä ja harjoittelemalla voi päästä täysin uudenlaiseen ja arvokkaaseen tietoon. Sen vahvuus on tutkimuksien mukaan silloin kun informaatiota on joko liikaa tai liian vähän. On hyvä muistaa, että koneäly, ei pysty intuitiolliseen ajatteluun, joten se tekee siitä ylivertaisen työvälineen oikein käytettynä.

Jokainen meistä kantaa syntymälahjanaan mukanaan intuition supermekanismia, joten sitä kannattaa vaalia ja kehittää.  Jokainen meistä käyttää sitä arjessa ja pohjautuu yleensä osaksi tunteisiin ja opittuun pitämiseen tai mielleyhtymiin. Kun sitä kehittää tarpeeksi se pohjautuu hiljaiselle tiedolle, joka taas synnyttää valtavan tietovaraston, jossa asiat yhdistyvät. Luovat ihmiset käyttävät intuitiota paljon, eivätkä he aina tiedä mistä idea tulevat. Ideat vain pulpahtavat mieleen, kun intuitiota ymmärtää tarpeeksi pystyy tietyn olotilan tai tuntemuksen kautta intuitiota käyttäen synnyttämään luovaa työtä.

 

Pohdinta

Kirjan luettua ymmärsin paremmin intuition merkityksen. Varsinaisesti en ole käyttänyt intuitiota koskaan niin laajasti, kun sitä voisi käyttää. Se varmaan johtuu sitä, että en ole täysin ymmärtänyt mikä intuitio edes on. Olen kuitenkin käyttänyt intuitiota jonkin verran arjessa, vaikka se onkin ollut melko pintapuolista. Ja kun asiaa miettii tarkemmin, sotkeutuu oma intuitio enemmänkin vääränlaisiin tuntemuksiin tai pelkotiloihin, jotka kirjassa hyvin osuvasti luokitellaan intuition vinoutujiksi. Sitä onkin hyvä pohtia mikä onkaan intuitiota ja mikä taas ei.

Suurimpia oivalluksia intuition käyttöön oli se, miten tärkeää on olla läsnä itselleen. Taito, jota olen pyrkinyt kehittämään viimeisten vuosien aikana. Loppujen lopuksi se vaatii paljonkin harjoittelua mutta jo pienikin hengähdys tauko arjen keskellä auttaa. Yksinkertaisesti sulkea silmäni ja hengittää syvään ja keskittyä johonkin ääneen tai kehonosaan. Antaa muiden ajatuksien virrata ja jos joku ajatus jää mieleen pyörimään on hyväksyttävä ajatus ja päästää se ajatus eteenpäin ja jälleen palata valittuun asiaan. Olen myös huomannut, että kävely metsän siimeksessä, kuunnelle joko metsän ääniä tai jotain mielenkiintoista rauhallista äänikirjaa auttaa rauhoittumaan yllättävän paljon. Joskus jotkut vaikeat asiat pyörivät mielessä todella pitkään, vaikka sitä yrittää ratkaista ne mielessään mahdollisimman nopeasti. Auttaa juuri tällainen rauhoittuminen, ratkaisemaan useasti ongelmat kuin itsestään.

Asta Raami toteaa kirjassaan että: Älykäs intuitio ei ole pääasia – vaan se, mitä voimme tehdä sen avulla. Älykkään intuition valjastaminen kautta meidän jokaisen on mahdollista alkaa luoda käsityskykymme ulkopuolella olevia mahdollisuuksia todelliseksi: ajatuksiksi, vaihtoehdoiksi ja ratkaisuksi. Yhdessä olemme enemmän. Yhdessä pääsemme korkeammalle.