Elämän tarkoitus

Ole merkityksellinen muille.

Päivämäärä: 25.11.2020

Esseen kirjoittaja: Jere Lyytinen

Kirjapisteet: 3

Kirjan nimi: Elämän tarkoitus

Kirjoittaja: Frank Martela

Opintojakso: Tiimioppijan matkaeväät

 

Johdanto

 

Niin, mikä elämän tarkoitus on? Frank Martela käy kirjassaan syväluotaavasti läpi ne aihealueet mitkä varmasti putkahtelevat esille lähes jokaisen ihmisen suusta, kun kysytään heidän elämänsä tarkoitusta. Ja ei, se ei ole onnellisuus.

 

Ole merkityksellinen

 

Fyysinen omaisuus. Meistä moni tavoittelee työelämässään parempaa vuosituloja, joka varmasti helpottaisi elämistä ja lisäisi onnellisuutta. Näin ei kuitenkaan ole. Kirjassa olevien tutkimusten mukaan ihmisten onnellisuus kääntyy laskuun noin 50000 dollarin vuositulojen jälkeen riippuen missä päin maailmaa asuu. Suuri pääoma, iso talo ja kalliit autot lisäävät onnellisuutta hetkellisesti, mutta ihminen tottuu elämäntilanteeseensa nopeasti, jonka jälkeen aikaisemmin hienot asiat ovat normaalia ja tylsää. Se siitä merkityksellisyydestä.

 

Henkinen omaisuus. Onnellisuus on lähtökohtaisesti lähes jokaisen ihmisen lopullinen päämäärä elämässä. Ajatus on ideologialtaan ihan hieno mutta kuten kirja toteaa, on se nykypäivänä liian ylikorostettu läntisessä maailmassa. Sen kertoo jo onnellisuus kirjojen räjähtävä kasvu viime vuosikymmenen vaihteessa ja se vain kasvaa edelleen. Onnellisuuden jatkuva etsiminen laskee onnellisuutta. Emme voi koskaan tietää milloin olemme kaikista onnellisimpia, sillä jokin asia voi muuttaa tuota tunnetta jo seuraavana päivänä. Onnellisuuden pitäminen ainoana tavoitteena johtaa monesti pettymyksiin ja onnellisuus vähenee. Kun ihminen on rakentanut oman kaavansa onnellisuuden saavuttamiseen hän alkaa työstämään sitä. Monesti tuon työn aikana tulee pettymyksiä vastaan, kun asiat eivät etenekään halutulla tavalla. Ja vaikka kaikki menisikin niin kuin pitääkin, huomaa monesti saavuttaneensa oma onnellisuuden huipun, joka ei olekaan sitä mitä alussa kuvitteli. Jatkuva onnellisuuden metsästäminen ei siis tee elämästä merkityksellistä.

 

Ole merkityksellinen muille. Kun katsotaan historiaa taakse päin, niin lähes jokaisen mainitun ihmisen elämän on ollut merkityksellistä, sillä heidän elämänsä on ollut merkityksellinen muille ihmisille. Ennen muinoin uhrilahjana jumalille uhrattu ihminen koki elämänsä merkitykselliseksi, sillä hän tiesi olevan merkityksellinen muille kansalaisille uhrautumisensa myötä. Nykypäivänä palomiehet, poliisit ja sairaanhoitajat koetaan merkityksellisiksi, sillä heidän työllään on suora positiivinen merkitys muiden ihmisten elämään. Ole merkityksellinen kumppanillesi, ystävällesi, perheellesi, yhteisölle tai muille ihmisille niin elämäsi on merkityksellistä.

 

Lopetus

 

Kirja käsitteli kattavasti elämän tarkoituksen eri osa-alueita hyvin pohjautuen tutkimuksiin ja muihin historian havaintoihin. Yllättäen ei voida määrittää yhtä tiettyä kohdetta, johon kannattaa tähdätä oman elämän tarkoituksensa kanssa. Hyvän tekeminen, yhteisöllisyys, itsensä ilmaiseminen, arjen pienet teot ja rakkaus ovat merkityksellisyyden avainsanoja, joista me jokainen määrittelemme niiden suuruuden omaan elämäämme, siihen arkeen, missä koemme elämämme merkitykselliseksi.