Future Proof – Tulevaisuuden työkirja

Esseen kirjoittaja: Rosalin Sallinen

Kirjoituspäivämäärä: 10.8.2020

Kirjapistemäärä: 2

Teos: Future Poof – Tulevaisuuden työkirja

Kirjan kirjoittaja: Aku Varamäki

Kategoriat: Markkinointi

Tulevaisuudessa työ muuttuu jatkuvasti. Emme tiedä, mitä kaikkea tulemme oppimaan, mutta sen tiedän, että teknologiaa tulisi tänä päivänä hallita hyvin. Tekoäly mahdollistaa ja helpottaa monen ihmisen elämää, mutta se tuo myös haasteita luoda toimivia ratkaisuja, joita ihmiset ymmärtäisivät ja osaisivat käyttää oikein. Tällä hetkellä työn murros koskettaa lähes kaikkia työelämässä olevia. Meidän siis täytyy tiedostaa se, mihin teknologia ei pysty ja tähän tarvitaan ihmisen ainutlaatuisia taitoja.

En koe teknologiaa kovin kiinnostavaksi, mutta Aku Varamäen sanoin meidän tulisi pitää mieli avoimena ja seurata, mihin maailma on menossa. Sillä tavoin voimme tehdä itsestämme tarpeellisia myös silloin, kun maailma muuttuu. Tämä sai pohtimaan sitä, että oman vahvuuksien esille tuominen on avainasemassa. Koen, että etenkin vuorovaikutustaitoja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän sekä kykyä ymmärtää erilaisia ihmisiä. Tarvitaan siis empatiaa ja tunneälyä. Kirja rohkaiseekin meitä yhteistyön lisäämiseen ja verkostojen kasvattamiseen. Tämä luo mahdollisuuden erilaisien näkökulmien vaihtamiseen, mikä ainakin toteutuu itselläni tällä hetkellä akatemian opinnoissa.

Tuleviin työelämän muutoksiin sopeutuminen vaatii jatkuvasti uuden oppimista. On oltava valmis kouluttautumaan lisää, sillä aikaisempi osaaminen saattaa olla pian jo vanhaa tietoa. Osaamisen päivittäminen on tänä päivänä mahdollista internetin ansiosta, sillä tietoa on helposti saatavilla. On myös hyvä tiedostaa, että yhä useampi meistä tulee toimimaan tulevaisuudessa yrittäjänä.  Tarvitaan siis uteliaisuutta, kokeilun halua, myös sinnikkyyttä ja vahvaa ammattitaitoa. Ylipäätänsä oman urapolun suunnitteluun olisi hyvä tarttua ja pohtia sitä aika ajoin. Hyvä itsetuntemus ja itsetutkiskelu parantaa omien intohimojen ja taitojen löytämistä, joita voi viedä eteenpäin. Ehkä omalla kohdallani olen ajatellut omaa intohimoani tarpeeksi. Olisi nyt tärkeää tehdä ja kokeilla konkreettisesti asioita, sillä tavoin pystyy kokea olevansa hyvä ja saada onnistumisen kokemuksia. Sitä kautta voi saada lisää oppia ja kehittyä vielä paremmaksi osaajaksi.