Hyvä ryhmä, toimiva tiimi

Esseen kirjoittaja: Eetu Hämäläinen

Kirjapisteet: 1

Kirja: Hyvä ryhmä, toimiva tiimi

Kirjan kirjoittaja: Minna Rasila & Maria Pitkonen

Kategoria: Tiimiyrittäjyys

 

Hyvä ryhmä, toimiva tiimi- kirja käsittelee tiimin vaiheita ja niihin liittyviä erilaisia piirteitä. Kirja auttaa sinua kehittämään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi sekä johtamaan itseäsi paremmin. Kun johdat itseäsi paremmin, hallitset paremmin työuraasi ja työelämääsi. Kirjassa kerrotaan ryhmän taikka tiimin eri muodostumis vaiheet alku juurista siihen pisteeseen, että kaikki ymmärtävät toisiaan ja ryhmässä työskentely on erittäin sujuvaa.

Ensimmäinen vaihe on muodostumisvaihe. Tässä vaiheessa tiimin jäsenet ovat vielä tuntemattomia toisilleen, eikä jäsenillä ole vielä selkeää kuvaa ryhmän tavoitteista eikä toimintatavoista. Muistan meidänkin muodostumisvaiheemme, kun meillä ei ollut hajuakaan toistemme osaamisesta ja mielenkiinnosta. Kävimme yhdessä keskusteluja, että minkälainen työhistoria meillä on ollut, mitä asioita me osaamme ja mihin me tähtäämme.

Toinen vaihe on kuohunta- eli konfliktivaihe. Ryhmän jäsenet miettivät omaa ja muiden paikkaa ja statusta ryhmässä. Meidän osaltamme, siinä ensimmäisen kuukauden jälkeen, tulivat jo auktoriteettiset ihmiset esiin, jotka sitten havittelivat sitä johtajan asemaa tiimissä. Päätimme, että valitsemme kaksi henkilöä meidän liidereiksi. Molemmat ihmiset olivat vieläpä kuin yö ja päivä, hauskasti täydensivät toisiaan. Muuten meidän ryhmämme muotoutui ajan myötä ja ihmiset ottivat omat roolinsa tiimissä.

Kolmas vaihe on normiutumisen, harmonian ja vakiintumisen vaihe. Ryhmä kokee yhteenkuuluvuutta ja toimii perustehtävänsä mukaisesti. Tavoitteet, roolit ja toimintamallit selkiytyvät. Mekin rupesimme tuntemaan toistemme ajattelumallit ja toimintatyylit niin vältyimme konflikteilta ja rupesimme täydentämään osaamistamme. Tiimissä työskentely alkoi sujua moitteettomasti ja olimme samalla aaltopituudella asioissa.

Neljäs vaihe on yhteistoiminnan, toteuttamisen tai tavoitteellisen työskentelyn vaihe. Ryhmä työskentelee tehokkaasti aitona työryhmänä ja ryhmä on enemmän kuin osiensa summa. Meidän tiimimme on nyt tässä vaiheessa. Jokainen on löytänyt oman roolinsa ja muut tiimiläiset tukevat heitä näissä hommissa. Kaikki ovat samalla aaltopituudella ja ilmapiirimme on erittäin rento. Ryhmässämme on opittu ratkaisemaan ristiriidat ja ongelmat sekä yritetään ennaltaehkäistä niitä tulevaisuudessa.

Olen toiminut nyt vuoden meidän tiimissämme ennen kuin sain luettua tämän kirjan. Hauska oli miettiä meidän taivaltamme tämän vuoden aikana niin perustamisesta tähän päivään asti. On ollut konflikteja, joita sitten on ratkottu sekä hauskoja yhdessä vietettyjä iltoja. Tiimimme tekee tuloksesta työtä ja otamme uudet haasteet rennolla otteella vastaan.

Kirja oli erittäin antoisa lyhkäisyydessään ja suosittelen lämpimästi kaikille, jotka ovat aloittamassa tiimi toimintaa. Sopii myös lukea, vaikka tiimin kanssa olisi harjoittanut toimintaa jo jonkun aikaa.