Idiootit ympärilläni

Idiootit ympärilläni oli ensimmäinen kirja, jonka luin Y-akatemia opintojani varten. Heti kirjan alusta asti huomasin, että tämän lukemisesta tulee olemaan hyötyä. Kirja auttaa lukijaa ymmärtämään, miksi ihmiset käyttäytyvät niin monilla eri tavoilla. Lukemisen jälkeen et ehkä enää pidäkään työkaveriasi idioottina.

Idiootit ympärilläni

Eetu Kuittinen 26.2.2019

Idiootit ympärilläni oli ensimmäinen kirja, jonka luin Y-akatemia opintojani varten. Heti kirjan alusta asti huomasin, että tämän lukemisesta tulee olemaan hyötyä. Kirja auttaa lukijaa ymmärtämään, miksi ihmiset käyttäytyvät niin monilla eri tavoilla. Lukemisen jälkeen et ehkä enää pidäkään työkaveriasi idioottina.

Vuonna 1928 William Moulton Marston julkaisi kirjan, jossa hän jakoi ihmisten käytöksen 4 eri perus käyttäytymismalliin. Myöhemmin, vuonna 1956 Walter Clarke kehitti sen pohjalta DISC-arviointimallin.
Mallin profiileja kuvataan nykyisin myös värien avulla ja ne ovat lyhyesti kuvailtuna seuraavat:
Punainen: hallitseva, suorapuheinen, ulospäinsuuntautunut, johtaja, kunnianhimoinen, itsepäinen
Keltainen: innostava, avoin, tunteellinen, optimistinen, spontaani, energinen, huomiosta nauttiva
Vihreä: vakaa, auttavainen, lojaali, passiivinen, ystävällinen, ihmissuhdekeskeinen, konflikteja välttävä
Sininen: analyyttinen, järjestelmällinen, looginen, pikku tarkka, objektiivinen, etäinen, hiljainen, tarkkaileva

Kirjan pitkistä eri värien kuvauksista on helppo poimia itseensä sopivat piirteet ja tavat käyttäytyä eri tilanteissa. Erityisen silmiä avaavaa on kuitenkin se, millaisena muut näkevät sinut. Omasta mielestään tehokas ja nopea johtaja onkin toisten mielestä töykeä pomottaja. Itsensä porukan viihdyttäjänä näkevä ilopilleri onkin toisten mielestä liikaa puhuva hölösuu, joka ei anna muille puheenvuoroa. Jokaisessa vuorovaikutustilanteessa on aina vähintään kaksi osapuolta. Loppujen lopuksi vastaanottaja on se, joka määrittelee viestin sisällön.

Olen aina pitänyt itseäni rehellisenä ihmisenä. Jos mielessäni on jokin asia, sanon sen yleensä suoraan. Rehellisyyshän on hyvästä, eikö vain? On olemassa kuitenkin tilanteita, joissa ei kannata olla liian rehellinen. Ihmisten välisessä kommunikaatiossa on hyödyllistä osata mukautua tilanteeseen. Kun annat palautetta tiimisi jäsenelle, on viisasta esittää negatiivinen asia hienovaraisesti. Jos jatkuvasti vain möläyttelet negatiivisia kommentteja tiimin jäsenille, se alkaa rikkoa tiimin yhteishenkeä. Sillä ei ole väliä, että tuodessasi epäkohdat toisten huomioon, tarkoituksenasi on ollut vain saada aikaan paras mahdollinen lopputulos. Toiset voivat hyvinkin ajatella, ettet sinä pidä muista tiimin jäsenistä. Vastaanottaja määrittelee viestin tarkoituksen ja ymmärtää sen haluamallaan tavalla.

Juuri tämän takia tiimin jäsenten on tärkeää tuntea toistensa käyttäytymismallit hyvin. Kun kaikki tiiminjäsenet ymmärtävät, mikä on toisille luontainen tapa kommunikoida, vältytään väärinymmärryksiltä. Tiiminjäsenet voivat muokata omaa käyttäytymistään ja kommunikointiaan tavalla, joka saa tiimin toimimaan kaikista parhaiten yhteen. On todistettua faktaa, että hyvän tiimidynamiikan luomiseksi tarvitaan jokaista väriä edustavia jäseniä. Tiimi tarvitsee erilaisia tyyppejä, jotka pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Kokoa yhteen 10 täysin toisilleen tuntematonta ihmistä, jotka tulevat erilaisista taustoista. Laittamalla heidät yhteen saat tiimin, jolla on tietoa ja kokemuksia lukemattomista eri asioista. Vertaa tätä tilanteeseen, jossa tiimissä olisi 10 samanlaisessa ympäristössä kasvanutta, samaa alaa opiskellutta yksilöä. Ero näiden kahden tiimin mahdollisuuksissa toteuttaa erilaisia tehtäviä on valtava.

Asia ei ole kuitenkaan aivan niin yksinkertainen. Toisilleen tuntemattomat ja erilaiset ihmiset eivät ihan noin vain tule toistensa kanssa hyvin toimeen. Mielestäni hyvän tiimin rakennuksessa tärkein peruspilari on asenne. Kun asenne toisten erilaisuutta kohtaan on positiivinen ja erilaisuus nähdään voimavarana, tiimillä on käsissään valtava potentiaali. Jos asenne toisia kohtaan ei ole tämä, ei tiimi myöskään saa kaikkea yksilöiden hallussa olevaa tietoa tiimin käyttöön. Silloin tiimi myös väistämättä ajautuu jatkuvasti konflikteihin, koska kukaan ei oikeasti ymmärrä toistaan.

Vaikka työnkuvaasi ei kuuluisi tiimityöskentely, kirjan teoriasta on varmasti hyötyä ja lukemalla sen opit jotain uutta. Taito ymmärtää ja käsitellä ihmisiä vaikuttaa kaikessa, missä olemme tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Jollet asu erakkona, kohtaat varmasti päivittäin muita ihmisiä, eikä kukaan heistä ole täysin samanlainen.

Teos: Idiootit ympärilläni
Kirjailija: Thomas Erikson
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 207