Idiootit ympärilläni

Idiootit ympärilläni

 

Olen punainen. Idiootit ympärilläni on teos, joka käsittelee ihmispersoonia eri värien kautta ja jakaa värien mukaan ihmiset eri tyyppeihin. Kirja on oiva opas kaikille, jotka haluavat ymmärtää itseään ja muita paremmin. Jotta voi tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa, tulee ymmärtää miten persoona ja ihmisten käytös muodostuu. Tässä esseessä avaan kirjan pohjalta huomioitani itsestäni ja muun värisistä ihmisistä.

 

Olen punainen ja ylpeä siitä, sillä persoonallisuuteni on saanut elämässä minulle aikaan enemmän hyvää kuin huonoa. Huomaan itsessäni joitakin piirteitä myös keltaisesta väristä. Punaiset ihmiset lyhykäisyydessään ovat muun muassa määrätietoisia, kunnianhimoisia, aikaansaavia, suoria, päättäväisiä, itsepäisiä, vakuuttavia, kilpailuhenkisiä, ratkaisukeskeisiä ja heidät saatetaan usein kokea töykeinä, punaisia ihmisiä löytyy usein esimiesasemista.

 

Keltaisen piirteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat piirteet: ulospäin suuntautuneisuus, verbaalisuus, positiivisuus, empaattisuus, optimismi, tunteellisuus, huomionhalu, spontaanius ja luovuus.

 

Vihreän piirteitä ovat muun muassa kärsivällisyys, luotettavuus, huomioonottavuus, ystävällisyys, lojaalius, huomaavaisuus, sisukkuus, varovaisuus ja heidät koetaan monesti hillittyinä.

Sininen persoona on muun muassa tutkiva, varovainen, järjestelmällinen, tarkka, looginen, objektiivinen, perfektionisti, suunnitelmallinen, rutiinien ja ohjeiden kuuliainen noudattaja ja heidät monesti voidaan kokea etäisinä.

 

Olen punainen, sillä vihaan toimettomuutta, haluan tehdä asiat heti enkä huomenna. Jos koen asian kiinnostavana, teen sen satalasissa, mutta jos asia ei ole mielenkiintoinen, se jää roikkumaan. Haluan asettaa tavoitteeni aina korkealle, sillä olen kunnianhimoinen. Olen nopea, lähestulkoon kaikessa mitä teen, sillä aivoni toimivat nopeasti ja päätökset syntyvät yleensä heti. Minun harvoin tarvitsee miettiä asioita kauan ja kun olen tehnyt päätöksen, se pitää. Minun on välillä vaikea ymmärtää hitaita ihmisiä, sillä hitaus on mielestäni ajantuhlausta.

 

Olen suorapuheinen ja minulla on aina jotain sanottavaa, asiat vain niin sanotusti tulevat suusta, sillä päässäni pyörii niin paljon ajatuksia. Tähän liittyy myös keltaisen piirre verbaalisuus. Olen oikeastaan kaikkia asioita, joita punaisen piirteiksi luokittelin ja hyvin ennalta kyllä nämä piirteet tiesinkin. Kuten sanoin, näistä piirteistä on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. Uskon kuitenkin, että jos jonkin ihmisen persoonallisuuden piirteistä esimerkiksi hitaudesta, suoruudesta, itsepäisyydestä, huomionhalusta, tai vaikka etäisyydestä on haittaa, syy on siinä, ettemme ymmärrä kuinka eri ihmistyypit toimivat ja miksi. Jos ymmärtää esimerkiksi syyn, miksi ja miten punainen ihminen sanoo asiat suoraan, ei niitä jatkossa välttämättä koe enää niin töykeinä.

 

Ihmispersoonien tuntemus ja niiden opiskelu on auttanut itseäni suuresti toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja toisten toimintaa on helpompi ymmärtää, kun ymmärtää yleisesti erilaiset ihmistyypit ja niiden piirteet. Tiimi tarvitsee toimiakseen kaikenvärisiä ihmisiä, sillä toisten heikkoudet paikataan toisten vahvuuksilla. Mielestäni kenenkään ei ole syytä lähteä muuttamaan omaa persoonaansa, mutta on hyvä tunnistaa se ja muiden käytösmallit, jotta osaa toimia oikein. Tämä kirja on hyödyllinen kaikille, sillä kaikki olemme erilaisia ja toimimme erilaisten ihmisten kanssa.

 

18.11.2018

Idiootit ympärilläni                                                                                                  

Thomas Erikson

Julkaisuvuosi: 2018

Sivumäärä: 207

Kirjoittaja: Essi Tuupainen