Innostavan tiivistämisen taito – Pitch!

Minulle sana pitchaus ollut vieras asia pidemmän aikaa, mutta kirjaa lukiessani ymmärsin sen tarkoittavan liike-elämässä käytettävää myyntipuhetta.

Kirjoituspäivämäärä: 8.2.2021

 

Kirjapistemäärä: 2 YPK

 

Teos: Innostavan tiivistämisen taito – Pitch!

 

Kirjan kirjoittaja: Elsa Ervasti & Joonas Turunen

 

Opintojakso: Markkinointi

 

Minulle sana pitchaus ollut vieras asia pidemmän aikaa, mutta kirjaa lukiessani ymmärsin sen tarkoittavan liike-elämässä käytettävää myyntipuhetta.

Myyntipuhe muodostuu tärkeäksi, kun halutaan esimerkiksi esittää omaa projektia tai hanketta muille, mahdollisesti sijoittajille. Myyntipuheen pitäminen on todellakin esiintymistä, mihin tulee valmistautua hyvin. Kirja läpikäy esimerkiksi puheen suunniteltua rakennetta, eleitä ja tapoja miten puhetta voi ilmaista.

Itse koen, että tarinankerronta on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia puheessa, se herättää mielenkiinnon sekä luo vahvoja mielikuvia asiaa kohtaan. Olen käytännössä sen myös huomannut, miten ihmiset ovat kiinnostuneita esimerkiksi paikan historiasta ja ihmisistä. Esimerkiksi matkailuyrityksessämme ovat vanhempani vastailleet asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Tämä on hyvä herättää kiinnostusta paikkaan kohtaan.

Kun ideaa pitchataan, on hyvä tiedostaa erilaisia vaiheita, mitä puheeseen kuuluu ja miten siihen valmistaudutaan kohta kohdalta. Puhutaan esiintymisen portaista, jossa alkuun on esimerkiksi tiedostettava esiintymisen peruselementit. Ne ovat muun muassa oikeanlainen äänenkäyttö, kehonkieli ja tietynlainen flow-tila. Siihen tilaan pääseminen vaatii yleensä myös mielikuvaharjoituksia. Itse puhe on myös täytynyt rakentaa selkeällä tavalla, eli siinä on oltava alku, keskikohta ja lopetus. Sitten päästään syvempään tarinnankerronnan vaiheeseen, eli esitellään ongelma ja ratkaisu asialle. Lopuksi puheen onnistumiseksi puhuja on oltava hyvässä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa ja hänen on osattava ilmaista tunteitaan. Jos kaikki menee hyvin, puheesta voi tulla menestystarina, joka on harvinaista, mutta jos puheesta korostuu tarinan voima, niin se herättää taatusti tunteita kuulijassa.

Minulle on jäänyt mieleen esimerkiksi puhujan persoonallisuus ja lähestymistapa, etenkin se, miten asioista puhutaan ja otetaan vastaan yleisö. Noilla asioilla on merkitystä ja ehkä kun puhe ”tuntuu” tai kuulostaa helpolta, tarkoittaa sitä, että siihen on hyvin valmistauduttu.

Koska tänä päivänä yrityselämä on hyvin kilpaileva, on osattava erottautua muista toimijoista. Ehkä pelottava muistutus oli se, että kaikista ei voi tulla yrittäjiä. Kirjassa puhuttiin: ”ei yrittäminen ole mikään sosiaalinen ilmiö, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Oikeastaan se sopii vain tietyntyyppilisille ihmisille.” Rahanteko on kovan työn takana ja tulevaisuudessa on osattava luopua ehkä monista asioista, mitä olen joutunut nyt itsekin pohtimaan. Toisaalta kun yrittämisestä puhutaan se mahdollistaa itselle myös jotain mikä tuo merkityksellisyyden tunnetta. Ehkä tällä hetkellä vallitseva koronatilanne on osoittanut sen, miten meidän on osattava yhä paremmin kiteyttää omat ideamme ja toimia, vaikka maailmantilanne on vaikea.