Intohimona brändit

Brändin rakentamisessa yritysten tulisi korostaa sisäisesti kilpailuedun merkitystä liiketoiminnassa.

  1. Esseen nimi: Intohimona brändit
  2. Kirjoituspäivämäärä: 2.12.2020
  3. Esseen kirjoittaja: Joose Homanen
  4. Kirjapistemäärä: 3 YPK
  5. Kirja: Intohimona Brändit
  6. Kirjoittajat: Marina Vahtola

 

 

 

Marina Vahtolan mukaan teos Intohimona brändit on kirjoitettu tarkoituksena kasvattaa Suomessa brändin merkityksen ymmärtämistä. Kirjan pääteemana on brändin hyödyntäminen yritysten toiminnassa. Kirjassa on käsitelty kaksikymmentä erilaista näkökulmaa brändin merkityksestä. Jokaiseen näkökulmaan on liitetty aina jonkin yrityksen tarina. Kirjassa korostettiin, että parhaimmillaan brändin rakentamisessa onnistuminen luo yritykselle vahvan identiteetin, joka tuo lisäarvoa yrityksen liiketoimintaan. Pidin kirjassa olleista yritysesimerkeistä, sillä ne havainnollistivat hyvin teoriaa.

Nykypäivän korostuvat kilpailutilanteet liiketoiminnassa ajavat yrityksiä kehittämään liiketoimintaa entistä enemmän asiakaskeskeisemmäksi, eli yritysten tulee vastata entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin ja pyrkiä kehittämään tarpeiden pohjalta uniikkeja tuote- ja palvelukonsepteja, eli pyrkiä rakentamaan brändejä.

Brändin rakentamisessa yritysten tulisi korostaa sisäisesti kilpailuedun merkitystä liiketoiminnassa, sillä sen avulla voidaan luoda ainutlaatuinen konsepti. Juuri tämän takia kansainväliset ketjut valtaavat markkinoita Suomesta, sillä kirjan mukaan suomalaisilta yrityksiltä puuttuu kyky ja rohkeus ajatella ”isosti”.

Brändin rakentamiseen voi vaikuttaa globaalit ilmiöt, kuten digitalisaatio tai kansainvälistyminen. Kirjassa puhuttiin paljon myös digitalisaation tuomista mahdollisuuksista yritysten brändäykseen. Digitalisaatio on kehittänyt ja helpottanut viestintää niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Edellä mainittuja esimerkkejä voi toki hyödyntää brändäyksessä, mutta brändin rakentumisen ei tulisi perustua niihin, sillä brändi tarvitsee rakentuakseen ihmisiä taakseen.

Mielestäni kirja on mainio teos brändin kehittämisestä, ja se auttaa ymmärtämään brändin merkitystä yritykselle. Kirjan yritysesimerkit helpottivat myös sen lukemista, vaikka kirjan reilun 260 sivun parissa vierähtikin muutama tunti.