Johda tunteita – menesty työelämässä

Johda tunteita menesty työelämässä kirja kertoo, miten ihmisiä ja yrityksiä johdetaan tekoälyn aikakaudella. Kuinka ihmisten piilossa olevat kyvyt valjastetaan ja kuinka ne saadaan kukoistamaan tekoälyn rinnalla.

Kirja: Johda tunteita: menesty työelämässä

Kirjan kirjoittaja: Camilla Tuominen

Päivämäärä: 17.11.2019

Essee: Kreeta Järvelä

Kirjapisteet: 2

 

Johda tunteita – menesty työelämässä

Johda tunteita menesty työelämässä kirja kertoo, miten ihmisiä ja yrityksiä johdetaan tekoälyn aikakaudella. Kuinka ihmisten piilossa olevat kyvyt valjastetaan ja kuinka ne saadaan kukoistamaan tekoälyn rinnalla. Kirja on kirjoitettu käyttäen havainnollistavia kuvia ja lainattuja lauseita muilta kirjailijoilta. Näin kirjasta on saatu monipuolinen ja todella mielenkiintoinen.

 

Kirja käsittelee juuri tämän aikakauden tärkeitä taitoja. Tunneäly erottaa meidät koneista ja tunneäly on se, mitä tämän päivän johtajilta odotetaan. Tunteet vaikuttavat kaikkeen, tunteet ja intuitio on se, millä erotutaan työmarkkinoilla. Kirjan kirjoittaja uskoo, että tulevaisuuden kilpailukyky määritellään intuition puolella. On oleellista, miten hyvin yksilö osaa ja uskaltaa käyttää muitakin tietämisen tasoja kuin vain järkeä. Intuitio johdattaa meidät oikeille jäljille ja oikeaan suuntaan. Samoin tunteiden kanavan kuuntelu on tärkeä taito, sillä se on valpas ja lukee signaaleja ihan eri tasolla kuin perinteinen järki. Perinteinen järki tulee vasta myöhemmin, silloin kun asioille ja valinnoille esitetään perusteluja.

 

Tunteiden näyttäminen ja avoimuus johtaa turvallisuuden tunteeseen. Googlen tutkimuksen mukaan parhaissa tiimeissä vallitsi turvallisuus, joka puolestaan mahdollistaa huipputuloksiin. Jos henkilö ei koe oloaan turvalliseksi, hän pysyy vaiti. Tämä johtaa siihen, ettei hulluudelle, heittäytymiselle tai rohkealle totuuden kertomiselle ole tilaa. Näin mahdolliset hyvät ideat, kehityskohteet sekä ongelmat jäävät pimentoon. Näillä asioilla on suora vaikutus yritykseen ja kirjan ydinhuoleksi sanotaankin, miten yritykset tulevat pärjäämään tulevaisuudessa, jos ihmisten luovuus, ideat ja aidot näkemykset jäävät panssarin alle piiloon. Esimerkkinä kirjassa on mainittu Nokia, joka kaatui juuri avoimuuden puutteeseen ja pelkoon. Pelko esti ihmisiä kertomasta totuutta johdolle, joka teki siten vääriä johtopäätöksiä. Tämä esimerkki on erinomainen kuvaamaan sitä, mitä hiljaisuus ja avoimuuden puuttuminen voi pahimmassa tapauksessa saada aikaan koko yrityksen tulevaisuudelle.

 

Kirja kertoo hyvin, miten tunteet liittyvät työelämään ja johtajuuteen, mutta kirjasta saa myös paljon vinkkejä arkielämän muihin tunnetaitoihin. Tämän ajan kiireellisyys, jatkuva älylaitteista saatava informaatiotulva saa meidät multitaskaamaan, emmekä ole läsnä itsellemme tai toisille. Läsnä oleva tila on rentouden tila, joka saa meidät irrottautumaan aktiivisesta tekemisestä ja ajattelusta. Läsnäoloa voi harjoitella mindfullnesin avulla, jota muutkin johtajuuteen liittyvät kirjat ovat nostaneet esille. Tulevaisuuden oleellisia taitoja onkin olla 100-prosenttisesti läsnä.  Jotta voisimme hyvin tässä kiireellisessä maailmassa, läsnä olevaa tilaa olisi tärkeä opetella.

 

Toinen tärkeä kirjasta noussut tunnetaito on tunteiden nimeämisen taito. Tutkimusten mukaan aivot rauhoittuvat, kun tunteet pystytään nimeämään. Olo helpottuu ja rentoutuu, kun saamme paremman kuvan siitä, mikä tunne on ja mikä sen aiheutti. Kun osaamme kertoa mistä esimerkiksi tuntemamme ahdistus johtuu, onko se pelkoa, osaamme käsitellä tunnetta paremmin. Jos tunne on vain iso, tuntematon möykky sisällämme, sitä on hankala tiedostaa ja käsitellä.

 

Voidaan sanoa, että tunteet ovat vierailijoita. Ne tulevat ja ne menevät. Ne antavat meille tärkeää tietoa eri asioista, ne kertovat mihin suuntaan kannattaa mennä ja mistä kannattaa pysyä erossa. On hyvä osata käsitellä tunteita ja on hyvä osata päästää tunteet menemään. Tunteet eivät ole pysyviä ja tämä ajatus voikin helpottaa kohdatessamme elämän suruja ja muita ikäviä tunteita.