Johda tunteita

Tunteiden ymmärtäminen on mielestäni tärkeää ja kiinnostavaa. Koen itseni hyvin tunteellisena ihmisenä ja se vaikuttaa moneen asiaan työkuvioissakin. Monesti negatiiviset tunteet koetaan huonoina ja koen että niitä ei tulisi näyttää. Kirja opetti minulle, että kaikki tunteet tulisi sallia.

Kirjoituspäivämäärä: 9.11.2020

 

Kirjapistemäärä: 2 YPK

 

Teos: Johda tunteita

 

Kirjan kirjoittaja: Camilla Tuominen

 

Opintojakso: Johtajuus

 

Tunteiden ymmärtäminen on mielestäni tärkeää ja kiinnostavaa. Koen itseni hyvin tunteellisena ihmisenä ja se vaikuttaa moneen asiaan työkuvioissakin. Monesti negatiiviset tunteet koetaan huonoina ja koen että niitä ei tulisi näyttää. Kirja opetti minulle, että kaikki tunteet tulisi sallia.

Tunteiden nimeäminen on yksi taito, mitä kannattaa opetella. Se luo ymmärrystä myös muille, kun osaa kertoa missä oikeasti mennään. Tunteiden kertominen on yksi avoimuuden merkki siitä, että ihminen voi olla oma itsensä ja kokee myös olevansa turvassa työpaikalla. Tekoälyn aikana onkin yhä tärkeämpää tuoda esiin piilossa olevat kykymme, olemme kuitenkin erilaisia ja se luo kiinnostavuutta meissä. Meidän tulisi kuitenkin erottua ja uskaltaa innovoida, tähän tarvitaan paljon erilaisia tekijöitä.

Edelleen kuitenkin huomaa, miten heikkoutta ja vaikeuksia piilotetaan ja aina pitäisi pystyä parhaimpaan suoritukseen. Kirjassa todettiinkin, että menestyminen on kirous, jos siihen pelkästään pyrkii. Itselleni tämä kertoo hyvin suorituskeskeisestä maailmasta, missä vain tuloksilla on merkitystä, etkä niinkään se, minkälainen olet ihmisenä. Olen kasvanut ja oppinut tällaista ajattelutapaa, mutta olen nyt ymmärtänyt sen, että ihminen on paljon muutakin kuin suoritettuja työtehtäviä.

Tähän tullaankin, että ihminen kokee monenlaisia tunteita ja parhaimmillaan tunteet ovat valtava voima, mitä voi oppia ymmärtämään, säätelemään ja johtamaan. Olisi hyvä pyrkiä rauhalliseen mielentilaan, sillä siitä seuraa yleensä vain positiivisia huomioita: pystyt olemaan paremmin läsnä ja avoimempi. Itsensä johtamisessa onkin ongelma yleensä se, että emme ole tietoisia siitä, mitä tunnemme, ajattelemme tai toimimme. Sen takia olisi hyvä havainnoida omaa toimintaa, mutta yleensä keskitymme siihen, mitä muut tekee. Tärkeä huomio myös siitä, että kaikki tunteet eivät ole kuitenkaan tarkoituksenmukaisia. Ne voivat olla vääristymiä tai liioittelua. Sen takia joskus on hyvä pysähtyä ja miettiä, mistä oikeasti tunne tulee eikä vaan ohita sitä huomaamatta.

Näen tunteet tulevaisuudessa tärkeänä tekijänä, nimenomaan siinä kuinka ne huomioidaan työympäristössä. Jotta yritys voisi menestyä, kaikkien potentiaali tulisi tulla käyttöön. Kun tunteet sallitaan, ihmisen luovuus, ideat ja aidot näkemykset tulevat paremmin näkyviin.