Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

Mitä on hyvä tiimi? Kirja opettaa, että hyvässä tiimissä kaikki ovat mukana omasta tahdostaan ja ovat tasa-arvoisia jäseniä.

1. Kirjoitettu: 23.06.2020
2. Kirjapisteet: 1
3. Kirja: Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja
4. Kirjoittajat: Heikki Toivanen
5. Opintojakso: Tapahtumatuotanto

Tiimi, tiimi ja tiimi. Miten tiimi syntyy, mitä se vaatii ja miten viedä sitä eteenpäin. Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja antaa erinomaiset peruseväät näihin asioihin. Kirja saa asiat kuulostamaan asiat helpoilta ja mahtavilta. Sitä ne ovatkin vaikka haasteita aina tulee olemaan tiimissä kuin tiimissä. Kirjaan on hyvä palata ja arvioida tiimin ja omaa toimintaa.

Mitä on hyvä tiimi? Kirja opettaa, että hyvässä tiimissä kaikki ovat mukana omasta tahdostaan ja ovat tasa-arvoisia jäseniä. Tiimi hyödyntää vahvuuksia ja kannustaa onnistumisien kautta. Miten siis oma tiimini? Olemmeko menossa eteenpäin kohti huipputiimiä vai olemmeko jääneet kiinni johonkin vaiheeseen? Itsestäni tuntuu, että tahtimme on lähtenyt hidastumaan, joka johtuu luonnillisista syistä. Opinnäytteet ja harjoittelut lähestyvät ja sitä kautta itse valmistuminen. Myös se vaikuttaa, että tiimijäsenet tähtäävät hyvin erilaisiin lopputulemiin.

Isoin alun hidaste oli, että lähdimme etenemään liian nopeasti. Tiimi ei miettinyt tarpeeksi keitä olemme ja minne yksilöinä haluaisimme mennä. Myös moni meistä ei yksinkertaisesti vain tiennyt mitä haluaa elämältä. Tätä kautta tiimiin tulee painotusta niille, jotka haluavat viedä asioita eteenpäin. Tämä toimii, koska tätä kautta tietään etsivät pääsevät kokeilemaan asioita ja huomaamaan mitkä ovat omiaan ja mitkä eivät. Tämä ei kuitenkaan täysin toiminut omassa tiimissämme, koska tiimimme koostuu 60% medianomeista. Medianomit ovat keskenään saaneet tukea ja kokeilua, mutta muiden alojen toimijat ovat joutuneet selviämään pienemmällä tuella. Akatemiataipaleen alkuvaiheessa ollut tonnikisa synnytti kilpailutilanteen osuuskuntien välille ja kasvatti kuilua niiden välillä, jonka vuoksi tuen saaminen toisesta tiimistä hankaloitui.

Kirjaa lukiessa yritän pohtia, miten näitä hetkiä voisi estää ja helpottaa. Akatemian vahva kehitys tuo joka vuosi uusia työkaluja ja yhteisötoimintaa, joka helpottaa tiimien kehitystä. Tiimin sisäisiin ongelmiin tarvitaan enemmän vastauksia. Ensimmäinen asia on tehdä perusteet kuntoon. Heti alkuun aikaa vain tutustumiseen ja riihiin. Siitä seuraava askel on tehdä visio ja missio. Tämä on tärkein vaihe. Jos visio ja missio ovat tehty kiireellä, niin se ei merkitse mitään. Se ei sido tai luo suurempaa tavoitetta. Kun nämä ovat kunnossa tiimi lähtee kehittymään dialogin ja palautteen kautta. Kun tiimi on kehittynyt tarpeeksi, niin missio ja visio on hyvä uudelleen arvioida. Maailma muuttuu ja me muutumme sen mukana, niin tavoitteetkin muuttuvat sen myötä.

Kirja on erinomainen pohja kaiken tiimitoiminnan aloittamiseen. Se antaa kaiken pohjatiedon, miten edetä. Kirja pitää lukea useaan otteeseen, koska tietoa on paljon yhdeltä kertaa ja sitä on vaikea sisäistää kerralla. Varsinkin, jos ei ole valmiiksi kokemusta tiimissä toimimisessa. Avoimia kysymyksiä jää miten toimia ongelma kohdissa ja kirja niihin ei vastaa ja sen ei tarvitsikaan. Tämä on innostuskirja. Mitä itse olen oppinut: jos menemme kohti ongelmia, on hyvä ottaa askelia taaksepäin ja palata perusteisiin.