Kestävä markkinointi

Kirja avaa uusia näkökulmia markkinoinnin kestävyydestä ja ympäristöystävällisyydestä.

  1. Esseen nimi: Kestävä markkinointi
  2. Kirjoituspäivämäärä: 7.12.2020
  3. Esseen kirjoittaja: Joose Homanen
  4. Kirjapistemäärä: 2
  5. Kirja: Kestävä markkinointi – ilmastonmuutosopas brändeille
  6. Kirjoittajat: Petteri Lillberg & Riku Mattila

Petteri Lillbergin ja Riku Mattilan Kestävä markkinointi – Ilmastonmuutosopas brändeille avaa uusia näkökulmia markkinoinnin kestävyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Kirja pyrkii ohjaamaan näkökulman muutokseen markkinoinnissa ja lisäksi antamaan konkreettisia työkaluja brändin ja markkinoinnin rakentamisen vastuulliseen suunnitteluun. Kirja perustuu kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuksiin, eri yritys- ja asiantuntijahaastatteluihin sekä erilaisiin case-materiaaleihin.

Lillbergin ja Mattilan mukaan kestävällä markkinoinnilla rakennetaan arvoa omistajille, kuluttajille ja planeetalle samalla kasvattaen brändin taloudellista arvoa ilman lisääntyvää ympäristörasitusta. Kirjassa puhutaan myös markkinoinnin hiilijalanjäljestä, eli yritysten ja brändien kyvystä vaikuttaa ja saada kuluttajia tekemään uudenlaisia valintoja elämässään, mikä edesauttaa markkinoinninkin ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Lillberg ja Mattila korostavat myös, että ilmastonmuutoksen hyväksi tehdyt teot, kuten esimerkiksi kestävää kehitystä tai kiertotaloutta tukevat kampanjat jäävät vaikutuksiltaan pinnallisiksi, jos ne eivät kumpua yrityksen tai brändin strategista. Yrityksen kestävä markkinointi tulisi siis lähteä käyntiin jo strategiatasolta.

Kirjassa oli myös mielenkiintoista se, että se oli ensimmäinen lukemani kirja, jossa puhuttiin koronaviruspandemiasta ja sen vaikutuksista. Lillberg ja Mattila pohtivat muun muassa sitä, että sysääkö pandemia ilmastonmuutoksen pois julkisista puheenaiheista.

Mielestäni kirjassa oli paljon ajatuksia herättäviä pointteja, mitkä sai pohtimaan myös omaa kulutuskäyttäytymistä, sekä tulevaisuuden liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittymistä. Ilmastonmuutos tulee näyttämään entistä suurempaa roolia ihmiskunnan tulevaisuudessa, ja sen hidastaminen vaatii jokaiselta tekoja. Kirja oli mielenkiintoinen ja sen vajaa 200 sivua tuli luettua melko nopeasti, sillä teksti oli mielestäni helppolukuista ja mukaansatempaavaa.