Lisää otsikko napsauttamalla

Powerpoint-velhojen käsikirja

  1. Esseen nimi: Lisää otsikko napsauttamalla
  2. Kirjoituspäivämäärä: 2.12.2020
  3. Esseen kirjoittaja: Joose Homanen
  4. Kirjapistemäärä: 2
  5. Kirja: Lisää otsikko napsauttamalla – Asiantuntijan käsikirja diaesityksiin ja presentaatioihin
  6. Kirjoittajat: Katleena Kortesuo & Jarkko Sjöman

 

 

Katleena Kortesuon ja Jarkko Sjömanin kirja Lisää otsikko napsauttamalla – Asiantuntijan käsikirja diaesityksiin ja presentaatioihin antaa käytännön vinkkejä presentaatioiden suunnitteluun. Kirja on jaettu napakasti kappaleisiin, joiden teemoina on esimerkiksi esityksen suunnittelu, sisältöjen suunnittelu, diaesityksen rakenne ja ulkoasu. Kirjan sivumäärä on noin 200 sivua, mutta kirjan ollessa vain puolikkaan ”normaalin” kirjan kokoinen fyysisesti ei lukemisessa kestä hirvittävän kauaa. Lisäksi kirja on varustettu isolla määrällä havainnollistavia kuvia.

Esityksen suunnitteluun Kortesuo ja Sjöman antavat vinkin, jonka mukaan ennen tarkempaa sisällön suunnittelua tulisi päättää esityksen aloitus sekä lopetus. Painoarvoltaan ne ovat todella tärkeitä osia esityksessä, vaikka ajallisesti ne vievät aikaa vain vähän. Aloituksessa tulisi miettiä kuinka kuulijan huomio herätetään ja kiinnostus saadaan syttymään. Lopetuksessa tulisi miettiä miten tärkeimpien pointtien kautta kuulijan kiinnostus jätetään kytemään tai miten koko esitys kiteytetään lopuksi. Alun ja lopun määrittelyn jälkeen tulisi miettiä, miten esityksen viesti välitetään ja tieto annetaan kuulijoille.

Esityksen sisältö on tärkein osa esitystä. Sisällöissä haetaan linjakkuutta, selkeyttä ja tyylikkyyttä. Esityksen sisällön suunnitteluun voi hyödyntää esimerkiksi kirjassa mainittua kolmen pointin strategiaa, jonka mukaan esityksessä esitetään vain tärkeimmät asiat aiheesta ja kaikki ylimääräinen turha karsitaan esityksen ulkopuolelle.

Visuaalinen puoli on myös tärkeää, ettei esitys ole vain yleisön hukuttamista dioilla, jotka ovat täynnä bulletteihin lueteltuja yksityiskohtia aiheesta. Tehokeinoja voi käyttää esityksen tukena, mutta ei liikaa. Jos teksti on samaan aikaan kursivoitua, korostettua, alleviivattua ja punaisilla tikkukirjaimilla kirjoitettua, on voitu mennä jo hieman liian pitkälle.

Mielestäni kirja tarjoaa vastauksia moniin haasteisiin, joihin esitystä suunnitellessa tai pitäessä voi törmätä. Kirjan avulla pystyy hahmottamaan helposti ne kohdat, joissa omaa tekemistä voi kehittää esitysten suhteen. Kirjassa tekstille antoi tukea hyvin suunnitellut kuvaparit, joissa havainnollistettiin esimerkiksi hyvän ja huonon otsikkosivun välisiä eroja. Itse sain kirjasta irti useita pieniä vinkkejä etenkin esityksen sisällön suunnitteluun. Kirja sopiikin luettavaksi kaikille, jotka joutuvat pitämään erilaisia esityksiä työssään/opiskeluissaan. Eikä kirjan lukeminen tee pahaa vaikket haluaisikaan olla powerpoint-velho.