Maailmalle!

Pelkkä tahtotila ei riitä kansainvälistymiseen, vaan se vaatii tekoja. Asiakaslähtöisyys, johtajuus, ajoitus, sitouttaminen ja kulttuurierot ovat suurimpia sudenkuoppia. Selkeä strategia on asia, josta jokaisen yrityksen tulisi lähteä liikkeelle. Kaikkialle ei kannata mennä, vaan ensimmäinen markkina-alue on syytä valita tarkkaan ja se, kuinka sinne mennään.

12.12.2018

Kirjaessee:

Maailmalle!                                                                                                               

Esa Matikainen

Julkaisuvuosi: 2008

Sivumäärä: 39

Kirjoittaja: Essi Tuupainen

 

 

Maailmalle!

 

Esa Matikaisen kirjoittama Maailmalle!-kirja pohjautuu Boardman 2020 foorumin tutkimukseen kansainvälistymisen edellytyksistä ja haasteista kasvuyritysten silmin. Kirjassa käydään foorumin järjestämistä tilaisuuksista nousseita esimerkkejä läpi, sekä vinkkejä pohjautuen niihin. Lyhyt ja ytimekäs opas monipuolisesti kansainvälistymisen haasteista, pullonkauloista ja valinnoista joita jokaisen kansainvälistymistä harkitsevan yrityksen tulisi miettiä. Valitsin teoksen luettavaksi omaa kansainvälistä tutkimusta varten ja sain hyvin tiiviin tietopaketin kansainvälistymisen haasteista sitä varten.

 

Pelkkä tahtotila ei riitä kansainvälistymiseen, vaan se vaatii tekoja. Asiakaslähtöisyys, johtajuus, ajoitus, sitouttaminen ja kulttuurierot ovat suurimpia sudenkuoppia. Selkeä strategia on asia, josta jokaisen yrityksen tulisi lähteä liikkeelle. Kaikkialle ei kannata mennä, vaan ensimmäinen markkina-alue on syytä valita tarkkaan ja se, kuinka sinne mennään. Tämä kuulostaa ainakin itsestäni itsestään selvältä, mutta helppo on sanoa, kun ei itse tilanteessa ole vielä ollut. Vauhtisokeus on hyvin yleinen asia ja uskon, että kun tahtotila kansainvälistymiseen on suuri, sumenee helposti realismi siitä mitä kaikkia asioita on kerralla mahdollista ja viisasta tehdä, kuten monessa muussakin asiassa. Selkeys ja toteutettavuus, perinpohjainen kartoitus siitä minne on matka maailmalla. Kaikkia tuote- tai toimialoja ei myöskään kannata välttämättä lähteä kansainvälistämään heti, suomalaiset yritykset kun tunnetusti tekevät vähän sitä sun tätä.

 

Johtajuus kansainvälisessä liiketoiminnassa vaatii johtajalta taitoa toimia erilaisessa kulttuurissa, sekä on erittäin tärkeää ymmärtää mitkä tavat johtuvat kulttuurieroista ja mitkä vain vääränlaisesta toiminnasta. Omien verkostojen ja suhteiden rakentaminen kohdemaahan on avainasemassa, monissa maissa on ulkomaalaisena vaikea pyörittää menestyvää bisnestä ilman verkostoja. Kansainvälistymistä ei kannata, eikä myöskään voi kokonaan ulkoistaa, vaan se edellyttää yrittäjän sitoutumista ja tahtoa asiaan henkilökohtaisella tasolla. Myöskin yrityksen on hyvä miettiä, kannattaako toisessa maassa noudattaa suomalaista strategiaa, vai hankkia paikallisjohtaja. Omasta mielestäni verkostot ovat avainasemassa kaikessa liiketoiminnassa, etenkin kansainvälisessä. Itse aasialaiseen liiketoimintakulttuuriin matkoillani tutustuessa monen paikallisen suusta on tullut ilmi, ettei ulkomaalainen oikeastaan edes voi pienemmillä paikoilla harjoittaa bisnestä, jos ei tunne niin sanotusti oikeita ihmisiä. Oikeilla ihmisillä tarkoitan ihmisiä, jotka harjoittavat liiketoimintaa samalla alalla. Tärkeintä kuitenkin on, että tuntee edes jonkun joka tuntee ja voi sitä kautta luoda suhteita. Etenkin Kauko-Idän kulttuuri eroaa hyvin vahvasti eurooppalaisista toimintatavoista, joten kohdemaan ja markkinan kannattaa olla hyvin etukäteen kartoitettu.

 

Kirjan suurin opetus onkin oikeastaan suhdeverkoston luominen, ilman sitä strategiaa voi olla hankala toteuttaa. Suhdeverkoston lisäksi kansainvälistymiseen avaimet ovat johtamisosaaminen rakenteiden luomiseksi kansainvälisille vesille, toimiva hallitustyöskentely, käytännön valmiudet ja kansainvälisen myyntityön haltuunotto, asiakaslähtöisyys ja referenssiasiakkaiden luominen, sekä avunpyyntö ja rohkeus. Kirja on hyvä pohja kansainvälistymisestä kiinnostuneelle ja sisältää hyviä esimerkkitilanteita siitä, miten asiat ulkomailla voivat mennä. Itse ammensin omaan tulevaan tutkimukseen kirjasta lähdemateriaalia ja lisäinspiraatiota mihin suuntaan kansainvälistymisen tarkastelua voisi kehittää.