Missä kohtaat asiakkaasi?

Missä kohtaat asiakkaasi?

Markkinoinnin käsikirja yrittäjälle ei syvenny kauhean syvälle markkinoinnin saloihin, mutta kirjailija Juha Wikström sanookin, ettei hänen tarkoituksensa ole luoda markkinoinnin jokaisen osa-alueen tyhjentävää opusta. Kirja kertoo enemmänkin lyhyesti ja ytimekkäästi markkinoinnista tänä päivänä, josta on hyötyä yrittäjille ja asiakkaille. Kirjan lyhyistä luvuista silmääni pisti eniten luku 9, missä kohtaat asiakkaasi?

Yrityksen markkinoinnin kanavat voidaan jakaa kolmeen osaan omiin, ostettuihin ja ansaittuihin, sekä yrityksen sosiaalisiin kanaviin. Yrityksen omiin kanaviin kuuluvat kaikki kanavat, jotka ovat yrityksen omassa hallinnassa esim. tuotteet ja palvelut, toimitilat, asiakaspalvelu ja omat tapahtumat. Ostettuja medioita ovat kaikki mediat, joissa näkymisestä yritys maksaa esim. TV ja radio. Ansaittuja medioita ovat ne, joissa yritys saa maksutta huomiota esim. artikkelit ja uutiset verkossa. Sosiaaliset kanavat voivat myös olla omia, ostettuja tai ansaittuja esimerkiksi Facebook-sivu on omaa mediaa, kunnes joku jakaa sen sisältöä, tykkää sivusta tai kommentoi. Yrityksen kannattaa ensin huolehtia omasta asiakasarvostaan omissa medioissaan, sen jälkeen yrityksen kannattaisi halutessaan panostaa näkyvyyteen asiakkaan toivomissa kanavissa eli huolehdi ensin omat kanavat kuntoon ja hanki vasta sitten ostettua näkyvyyttä.

Kesäkioskin tiimoilta me kohtaamme asiakkaamme päivittäin kasvotusten, sekä omissa ja ansaituissa kanavissa. Ansaittuja kanavia tähän asti on ollut kotiseutu- uutiset (paikallislehti), johon saimme oman uutisen maksutta. Olemme kesäkioskin osalta panostaneet enemmänkin sosiaaliseen mediaan, koska olemme todenneet sen olevan nopea ja vuorovaikutteinen tapa saada asiakkaat kiinni nopeasti.

Markkinointi on tehokkainta, kun vastaanottaja haluaa vastaanottaa viestejäsi ja tehottominta, kun keskeytät vastaanottajan jostain sellaisesta mistä hän on kiinnostunut. Perinteisesti ostajaan on haluttu vaikuttaa ja hänen huomionsa varastaa, kun hänen kiinnostuksensa on kohdistettu johonkin muuhun, mikä tietenkin tuntuu ostajasta häiritsevältä. Tällöin ostaja haluaa sivuuttaa häiritsevän asian mahdollisimman äkkiä, eikä käyttää aikaa häiritsevään asiaan. Yritysten kannattaisi pyrkiä vastaanottajan hyväksymään markkinointiin, jota on ansaittu huomio (esim. TV, radio, lehdistö jne.), mutta tulee ottaa huomioon, että ansaittu huomio suodattuu lopulta toimitukselliseksi sisällöksi. Vastaanottajan hyväksymää markkinointia on myös vastaanottajalle hyödyllinen ja sisällöllinen markkinointi esim. tapahtumat, blogit, kirjat, suoramarkkinointi, luennot ja puheenvuorot.

Sosiaalisen media lisää yrityksen vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä, siksi moni nykyään käyttää sosiaalista mediaa yrityksen markkinoinnissa. Sosiaalisia medioita voidaan jakaa niiden luonteen mukaan. Meillä on kesäkioskille oma tili Facebookissa ja Instagramissa, Facebook kuuluu yhteisöpalveluihin ja Instagram mediapalveluihin. Facebook on tehokas, välitön ja intiimi tapa kasvattaa asiakasarvoa ja sitouttaa seuraajia, sekä tuoda ja kannustaa uudenlaiseen dialogiin. Facebookissa markkinointi on mahdollista toteuttaa erityisen kustannustehokkaasti eri tavoin kohdennetulle yleisölle tai erilaisten kiinnostuksenkohteiden mukaan. Facebook on kuitenkin suurimmassa määrin keskeyttävä kanava, jos käyttää yrityksen ”peukuttavaa” luottamusta väärin. Kirja neuvoo ettei saa olla liian tyrkyttävä, vaan ystävä muiden joukossa! Instagramiin yrityksen tulee luoda ja kertoa tarinoita. Etenkin kannattaa käyttää liikkuvaa kuvaa, koska sen avulla voidaan vedota tunteisiin, olla kokemuksellinen ja puhutella vastaanottajaa.

Sosiaalinen media on samaan aika uhka ja mahdollisuus markkinointiin, kuten edellä olen maininnut, sosiaalinen media on vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen tapa saada asiakas kiinni ja kiinnostumaan. Sosiaalinen media voi kuitenkin pahimmillaan olla keskeyttävää ja häiritsevää. Somen käytössä tulee huomioida, että näkökulman tulee aina olla asiakkaassa ja hänelle arvon tuottamisessa, sekä seuraajien laadussa eikä niinkään määrässä. Halutessaan sosiaalisesta mediasta kaikki irti, tulisi yrityksen käyttää siihen aikaa ja rahaa, vaikka markkinointi somessa saattaa olla ilmaista on se tehottomampaa kuin siellä maksettu markkinointi. Yrityksen kannattaa panostaa ansaittuun ja haettuun näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa, orgaaniseen hakukonenäkyvyyteen, näkyvyyteen mielipidevaikuttajien blogeissa, kiinnostavan sisällön tuottamiseen ja jakamiseen asiakassuhdemarkkinointiin ja PR:ään.

Sosiaalisten verkostojen merkitys markkinoinnissa on kasvanut viime vuosien aikana räjähdysmäisesti. Yrityksen hoidettua omat mediat ylläpitämään ja luomaan asiakassuhteita, ansaittua näkyvyyttä alkaa vääjäämättä kertyä. Ansaittua näkyvyyttä tulee sekä hyvässä ja pahassa. Ansaittu näkyvyys voi hyvinkin olla ansaittua ja oikeaa, mutta se voi myös olla täysin ansaitsematonta, yhdelläkin mielipidevaikuttajalla on suuri merkitys. Mokienkin kohdalla yrityksen tulee olla avoin ja reilu, koska mokan myöntäminen voi heti pelastaa paljolta negatiiviselta näkyvyydeltä. Sosiaalinen media on kuitenkin yritykselle elinehto, koska se mahdollistaa asiakasarvon kasvattamisen ja suositelluksi tulemisen kustannustehokkaasti laajalle yleisölle. Mitä suurempi verkosto yrityksellä on sosiaalisessa mediassa, sitä lähestyttävämpi se on.

Osa kirjan asioista oli ennestään aika tuttuja, joitakin uusia ajatuksia ja termejä sieltä nousi pintaan. Etenkin markkinoinnin tehokkuus, kun asiakas ei koe häiritsevää markkinointia oli uutta ja mielenkiintoista luettavaa. Kirja oli hyvä palauttelemaan mieleen, kuinka monella tavalla markkinointia voi toteuttaa ja että jokaisen markkinoinnin osa-alueen tulisi lisätä asiakasarvoa. Kirja painottaa etenkin sosiaalisen median markkinointiin nyt ja tulevaisuudessa. Kirjan pohjalta olisi hyvä tutustua syvemmin markkinointiin ja etenkin sosiaalisen median markkinointiin.