Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle?

Meidän tulee ymmärtää ja käsittää nykyhetkeä, jotta voisimme tehdä oikeita päätöksiä tulevaisuutta varten. Mitä pidemmälle yritämme nähdä, sitä vaikeampaa se on. Ennustaminen vaatii systemaattisuutta, pitkäjänteistä harjoittelua ja itsensä altistamista uusille asioille.

Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle?

 

Meidän tulee ymmärtää ja käsittää nykyhetkeä, jotta voisimme tehdä oikeita päätöksiä tulevaisuutta varten. Mitä pidemmälle yritämme nähdä, sitä vaikeampaa se on. Ennustaminen vaatii systemaattisuutta, pitkäjänteistä harjoittelua ja itsensä altistamista uusille asioille.

Essee käsittelee kirjaa nimeltä Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle? Sen on kirjoittanut Ellunkanat ja julkaistu vuonna 2018. Kirja antaa inspiraatiota ja työkaluja muutoksen hallintaan.

 

Työkaluja tulevaisuuden ennustamiseen

Megatrendit

Megatrendejä voisi kutsua ennustamisen perusuriksi. Ne ovat tunnistettuja kehityskulkuja ja niiden tiedostaminen ja niihin pureutuminen on hyvä alku tulevaisuuden ennustamiselle. Trendit ovat yleensä pienempiä palasia, jotka ovat lähtöisin megatrendeistä.

 

Mustat joutsenet, trendit ja hiljaiset signaalit

Mustat joutsenet ovat epätodennäköisiä tapahtumia, jotka muuttavat maailmaa merkittävästi ja joiden mahdollisuudelle olemme sokeita. Ne ovat tavallisuudesta poikkeavia, yllätyksellisiä tapahtumia, jotka mullistavat ajatuksemme totutusta todellisuudesta. Ne opettavat, että on oltava avoimempia villeille korteille ja, että asiat voivat tapahtua toisin kuin ennen.

Trendit kuvaavat asioita, käyttäytymistä, asenteita, tottumuksia ja muutoksia, jotka ovat voimistumassa toimintaympäristössä. Trendit voivat olla jonkin suuremman megatrendin ilmentymiä kuten esimerkiksi ilmastohaasteiden megatrendin ilmentymä on mm. kasvava kiinnostus kasvisruokaan.

 

”Kun trendi valtavirtaistuu, se muuttuu normiksi ja sulautuessaan valtavirtaan se kuolee pois.”

 

Hiljaiset signaalit ovat merkkejä kehittyvästä muutoksesta. Edelläkävijät aistivat pinnan alla kuplivan trendin kuuntelemalla hiljaisia signaaleja. Hyödyntämällä mustia joutsenia, trendejä sekä hiljaisia signaaleja voi luoda tulevaisuuden skenaarioita, jotka ovat ”eri muuttujien varaan rakennettuja vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvauksia.” Skenaarioita tehdessä teet valintoja. Uskot johonkin toiseen signaaliin enemmän kuin toiseen. Skenaario antaa mahdollisuuden testata yrityksen strategiaa. Hyvä strategia koostuu valinnoista ja siitä mille kehityskululle sanomme kyllä ja mistä kieltäydymme. Yrityksessä olisi hyvä tehdä arvio hyvistä ja huonoista puolista, kompastuskivistä ja kasvu mahdollisuuksista. Elävä strategia on välttämätön.

”IBM ei nähnyt maailmassa tietokoneille viittä suurempaa markkinaa. Eikä autojen tai puhelimien pitänyt lyödä läpi, koska on meillä hevoset ja lähettipojat.” Nikola Tesla taas oli nähnyt jo vuonna 1909, että ”pian on mahdollista lähettää langattomia viestejä kaikkialle maailmaa niin helposti, että jokainen voi omistaa siihen tarvittavan laitteen ja käyttää sitä.”

 

Kirjassa väitetään, että ennustaminen on ennen kaikkea valintojen tekemistä. Videovuokraamoiden liiketoiminta on kokenut melko kovan kolauksen Netflixin ja HBO:n saavuttua suomeen ja saavuttaneen suursuosion. Vuonna 2013 Filmtownin toimitusjohtaja viittasi niiden vaikutuksesta vi-deovuokraamoiden liiketoimintaan näin ”Hirveä häly niin pienestä asiasta. Vaikutus meille on ollut vähäisempi kuin säätila lauantaina.”

Ennustaminen pakottaa valitsemaan erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden väliltä. Mikä on juuri se tulevaisuus, johon uskomme? Kun valitsemme suuntamme voimme jopa kumota ennusteen omalla toiminnallamme. Pahin virhe on olettaa asioiden jatkuvan omalla painollaan, sillä ainoa pysyvä asia on muutos, jonka hallitsemiseen tarvitsemme uteliaisuutta ja kykyä nähdä näkymättömiä asioita.

Tulevaisuuden suhteen ei myöskään kannata hötkyillä. Miksi yleensä markkinoiden ensimmäinen joutuu pohjimmaiseksi? Psykologi Adam Grant oli sitä mieltä, että ”perässähiihtäjät keskittyvät uuden tuotteen tai palvelun luomiseen ja parantamiseen. ” Parempi voittaa. Tätä Grant kutsuu strategiseksi viivyttelyksi.

 

Nokia oli pitkään matkapuhelintenvalmistajana markkinajohtaja, kunnes Apple lanseerasi IPhonen tammikuussa 2007. Nokia teki suuren virheen lähtiessään elvyttämään vanhoja ohjelmistojaan, kopioimaan jo keksittyjä ominaisuuksia, kun olisi pitänyt astua suoraan tulevaisuuteen ja keksiä jotain uutta. Nokia oli tulkinnut tilanteen väärin. Se ei pystynyt hahmottamaan muutosten suuntaa ja katsoi liiaksi menneisyyteen. Amazonin perustaja Jeff Bezos on kehoittanut työntekijoitänsä ajattelemaan 5-7 vuoden päähän.

 

Ole valmis tappamaan omat lypsylehmäsi. Muuten joku muu tekee sen ja jäät itse puille paljaille. ”Elä muutoksessa, älä jää menneisyyden vangiksi.”  On tärkeää tiedostaa esimerkiksi lypsylehmän elinkaari ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Vaistoa uhat ja toimi niiden selättämiseksi. Ole herkkä huomaamaan huonot uutiset. Älä sitoudu tiettyyn toimintamalliin. ”Aiempi menestys ei ole koskaan tae asiakkaiden toiveiden ymmärtämisestä eikä se koskaan todista kyvystä havaita maailman muutosta.”

 

Tulevaisuuden ennakointi on nykypäivänä vaikeampaa kuin koskaan aiemmin teknologian kehittymisen ja kehityksen mahdollistaman ihmisyyden muuttumisen vuoksi. ”Aiemmin pysyviltä, määrätyiltä ja ikuisilta tuntuneet asiat voidaan muuttaa ja varsin helposti.”

 

Tulevaisuus tapahtuu eikä anna armoa. Olen aina ollut kiinnostunut tulevaisuudesta ja ihaillut kuinka joillakin henkilöillä on taito luoda erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja huomata hiljaisia signaaleja tulevista trendeistä. On suuri taito pysyä aallon harjalla alati muuttuvassa maailmassa. Esseetä kirjoittaessani mieleeni tuli tilanne, kun kehittelimme tiimin kesken uutta tapahtuma ideaa mitä ei vielä Joensuussa olla nähty. Vaivalla työstämämme idea uudesta tapahtumasta huomattiin nopeasti jo vanhaksi ideaksi. Joku keksi sen ennen meitä. Tämä joku oli jo aiemmin huomannut puuttuvan palasen Joensuun tapahtumakulttuurissa ja kerkesi iskeä juuri oikealla hetkellä ennen kuin muut ehtivät. On tärkeää seurata aktiivisesti omaa toimintaympäristöä ja sen antamia hiljaisia signaaleja.

 

”Mitä huomenna tapahtuu? – Se mitä tänään teemme.”