Muuttuvat mediat – haasteelliset sukupolvet

Muuttuvat mediat – haasteelliset sukupolvet kertoo media-alan teknologisesta muutoksesta ja sen mukanaan tuomista haasteista ja mahdollisuuksista.

1.Kirjoituspäivämäärä: 20.01.2020 

2.Kirjapistemäärä: 2 

3.Teos: Muuttuvat mediat – haasteelliset sukupolvet 

4.Kirjan kirjoittajat: Janne Matikainen (toim.) 

5.Kategoria: Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä 

 

Johdanto 

Muuttuvat mediat – haasteelliset sukupolvet kertoo media-alan teknologisesta muutoksesta ja sen mukanaan tuomista haasteista ja mahdollisuuksista. Kirja on julkaistu 2011 joten sen tieto on osittain jo hieman vanhentunutta mediakentän uudistuessa kovaa vauhtia. Kirjasta löytyi kuitenkin hyviä pointteja, joita voi soveltaa edelleen media-alla toimiviin yrityksiin. 

 

Verkon käyttäjäryhmät 

Suomalainen verkonkäyttäjätyyppejä jaotteleva tutkimus (15/30 Research 2011) kategorioi verkon käyttäjät kuuteen eri ryhmään: 

Nuoremmat sukupolvet (alle 45v) 

Aktiiviset: Verkko on heille elimillinen osa elämää. Ilman verkkoa ei voi olla ja verkossa kiinnostavat kaikenlaiset asiat, erityisesti viihde. 

Teknologiset: Nuoria koululaisia ja opiskelijoita, joille verkko on hyvin tärkeä osa elämää. Erityinen kiinnostus teknologiaa kohtaan mutta verkon käyttö on monipuolista. 

Sosiaaliset: Verkko on erityisesti vuorovaikutuksen ja viestinnän väline, somen ja pikaviestinten käyttö suuressa roolissa. 

Vanhemmat sukupolvet (yli 45v) 

Tyytyväiset: Iäkkäin ryhmä, verkolla on heille vähiten merkitystä ja käyttö perustuu lähinnä uutisten seurantaan. 

Funktionaaliset: Pääasiassa työikäisiä joilla verkko on rutiinien hoitamisen väline, tiedon etsimistä ja oppimista. 

Tiedonjanoiset: Pääasiallisesti yli 45 vuotiaita miehiä, jotka etsivät pääasiassa tietoa esim. Matkailusta, terveydestä ja yhteiskunnallisista asioista. Myös viihde on tärkeässä roolissa. 

 

Passiivisesta median käytöstä aktiiviseen 

Erityisesti nuoret mutta lisääntyvissä määrissä vanhemmatkin sukupolvet ovat siirtyneet passiivisesta median kulutuksesta (sanomalehdet, tv) aktiiviseen (sisällön tuotto, kommentointi jne.) Tämä vaatii media yritysten uudistautumista ja kuluttajille on tarjottava heille sopivia medioita. Perinteiset mediat eivät kuitenkaan poistu kokonaan niille löytyy käyttöä edelleen ja uskon että näin tulee olemaan jatkossakin. Median käyttö on vain monipuolistunut ja monimutkaistunut. 

 

Media-alan yrityksen tulee tuntea kohderyhmänsä median käyttö 

Media-alan yrityksiltä vaaditaan jatkuvaa valveilla oloa meneillään olevista ja tulevista käyttäjätrendeistä. Esimerkkinä kirjassa annettiin Demi-lehti joka saavutti aikanaan 40 000 levikin ja huikeat 50 000 rekisteröitynyttä käyttäjää keskustelufoorumillaan. Demi teki kotiläksynsä perusteellisesti tutkien kohderyhmäänsä täten osaten tarjota heille oikeanlaista sisältöä ja palveluita. Demi teki aikanaan asiat poiketen muista medioista, heidän omalla tyylillään luoden mediakanavia asiakkaansa tarpeesta lähtien. Teknologian kehittyessä kovaan tahtiin myös käyttäjien mieltymykset median kulutustavasta päivittyvät entistä nopeammin. Tämän vuoksi teknologian ja trendien seuranta on ensiarvoisen tärkeää, media-alan yrityksen näkökulmasta. 

 

Lopuksi 

Kirja koostui monista tutkimuksista ja niiden tilastoista, joten se oli ajoittain hieman pitkäveteistä luettavaa. Eritoten kun osa tilastoista olivat vanhentuneita. Kirja havainnollisti kuitenkin hyvin, kuinka media-alalla teknologia valveutuneisuus ja tietoisuus käyttäjistä ovat avaimia menestykseen ja pinnalla pysymiseen.