Onko äitiys uran este vai armeijaa parempi johtajakoulu?

Onko äitiys uran este vai armeijaa parempi johtajakoulu? Tällä kysymyksellä alkaa kirjan takakannen teksti. Löysin kirjan kirjastosta ja kiinnostuin siitä heti. Kirja ei kerro pelkästään työn ja äitiyden yhdistämisestä tai naisjohtajuudesta, vaan kirjassa puhutaan myös naisten ja miesten eroista työelämässä. Kirjassa kerrotaan esimerkiksi palkkaeroista ja siitä, kuinka miehet ja naiset suuntautuvat eri aloille. Mielenkiintoinen asia kirjassa oli se, millaisena naisjohtajia ja miesjohtajia pidetään.

Kirja: Äiti johtaja

Kirjan kirjoittaja: Kirsi Piha

 

Onko äitiys uran este vai armeijaa parempi johtajakoulu? Tällä kysymyksellä alkaa kirjan takakannen teksti. Löysin kirjan kirjastosta ja kiinnostuin siitä heti. Näin 24 -vuotta täyttävänä naisena asia tuntuu jo jollain tapaa ajankohtaiselta.

Ajattelen, että perheen saaminen on tärkeintä mitä elämässäni haluan. Kuitenkin haluaisin myös uran. Haluaisin olla esimies, päällikkö, johtaja, yrittäjä tai muu vastaava, sillä tunnen sen omaksi jutukseni. Tykkään tehdä jotakin omaa ja olla päättämässä asioista. Mutta miten perhe. Olen 25 -vuotias kun valmistun opinnoistani. Siinä että pääsen toivomaani työtehtävään, saattaa kestää kauan. Milloin on sitten oikea aika perheen perustamiselle.

Kirja ei kerro pelkästään työn ja äitiyden yhdistämisestä tai naisjohtajuudesta, vaan kirjassa puhutaan myös naisten ja miesten eroista työelämässä. Kirjassa kerrotaan esimerkiksi palkkaeroista ja siitä, kuinka miehet ja naiset suuntautuvat eri aloille. Mielenkiintoinen asia kirjassa oli se, millaisena naisjohtajia ja miesjohtajia pidetään. Naisten ajatellaan yleisesti olevan lempeämpi ja ihmissuhdekeskeisempiä, mitkä ovat tärkeitä piirteitä tämän ajan johtajuudessa. Miesten koetaan olevan itsevarmempia, suoraviivaisempia, eikä ne niinkään havaitse sellaisia pieniä asioita, joita naiset havaitsevat. Tietysti tämäkin on yleistystä, ja itsekin koen olevan enemmän mieheksi kuvailtua tyyppiä.

Kirja herätti ajattelemaan esimiesten ja johtajien roolia siinä, miten he pystyvät tukemaan perheellisten työntekijöidensä elämää. Lapsettomat johtajat eivät välttämättä osaa ajatella asiaa samalla tavoin kuin perheelliset. Esimerkiksi joustavat työajat, lyhennetyt työpäivät ja etätöiden mahdollisuus auttaa jo paljon perheen ja työelämän yhdistämisessä. Nyt kun lapsien syntyvyys on pienentynyt, voisi tällaisten asioiden huomioonottaminen suuremmassa mittakaavassa vähentää perheen perustamiseen liittyvää painetta. Ehkä perheen perustamiseen uskallettaisiin aiemmin, jos työelämä tukisi sitä paremmin.

Kirjassa todetaan äitiyden opettavan johtajille tärkeitä taitoja, kuten konfliktinkäsittelytaitoja, kärsivällisyyttä, ihmissuhdetaitoja, epäonnistumisen sietämistä ja kykyä antaa palautetta. Lapsen kanssa täytyy aina luoda uskoa ja ajatella positiivisesti. Lasta ei voi siirtää toiseen organisaatioon tai antaa hänelle potkuja. Vaikka äitiys opettaa taitoja, ei voida sanoa, ettei niitä muuten työelämässä tai arjessa oppisi.

Kirjan lopussa 20 suomalaista johtajanaista kertoo oman kokemuksensa johtajuudesta ja siitä, kuinka uran ja perheen yhdistäminen on heillä mennyt. On mielenkiintoista lukea kokemuksia aiheesta. Kokemuksista voidaan todeta, että uran ja perheen yhdistäminen kyllä onnistuu, vaikka joistakin asioista, kuten urheilusta tai ystävien näkemisestä välillä joutuukin luopumaan.