Paremmaksi puhujaksi

Kirjan on kirjoittanut Norjalainen Ragnhild Nilsen, joka kuuluu maansa suosituimpiin esiintymis- ja valmentajakouluttajiin. Nilsen on opettanut useiden suuryritysten henkilökuntaa, sekä kirjoittanut useita menestyskirjoja viestinnästä- ja esiintymisestä.

Ragnhild Nilsen – Paremmaksi puhujaksi

Kirjan on kirjoittanut Norjalainen Ragnhild Nilsen, joka kuuluu maansa suosituimpiin esiintymis- ja valmentajakouluttajiin. Nilsen on opettanut useiden suuryritysten henkilökuntaa, sekä kirjoittanut useita menestyskirjoja viestinnästä- ja esiintymisestä.

Kirja on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään sanoman jäsentelyä siten, että se muistetaan ja ymmärretään. Kirja lähtee liikkeelle konkreettisesti esityksen pitämisen alusta. Ennen esityksen pitämistä tulisi pohtia, kuinka aikoo aloittaa esityksen, kuinka jatkaa sitä ja miten lopettaminen tapahtuu. Esityksen alussa kuulijoiden mielenkiinto voidaan herättää esimerkiksi kysymyksellä ja omakohtaisella kokemuksella; ”Kuinka moni teistä on joskus jännittänyt?”, ”Kerronpa teille oman kokemukseni jännittämisestä”. Johdannossa puolestaan esitellään itsensä, kerrotaan mikä on esityksen tavoite, suunnitelma sekä kuinka kauan esitys kestää ja onko kysymyksien esittäminen sopivampaa kesken puheenvuoron vai vasta lopuksi.

Kirjassa kerrotaan hyvin puheen pitämisen yleispätevä kaava. Ensimmäisenä puhujan tulee miettiä, mitä ydinajatusta puheessa haluaa painottaa. Ydinajatuksen kertomisen jälkeen omakohtaisen kokemuksen jakaminen aiheesta luo puheesta vaikuttavan ja se pitää yllä kuulijoiden mielenkiintoa. Kokemuksen jakamisen jälkeen ydinajatus kerrataan uudelleen. Näin huomataan, että oma tarina ydinajatuksen välissä täydensi ydinajatusta pitäen samalla yllä kuulijoiden mielenkiintoa.

Kirja kertoo erittäin hyvin, kuinka esitys tulisi pitää. Mielestäni tämä olisi kaikkien hyvä lukea, ainakin liiketalouden opintojen alussa, sillä opinnoissa on pidetty tähän mennessä jo kymmeniä esityksiä. Vaikka on saanut ollut kuulemassa hyviä puhujia esimerkiksi polku viikolla, ei silti koskaan ole tullut oikeasti ajatelleeksi, miten hyvä puhuja toimii. Hyvä puhuja herättää yleisön mielenkiinnon kysymyksellä, vahvistaa kertomistaan tietokoneen ja dataprojektorin avulla, eikä pidä apuvälinettä itse tarkoituksena, kertoo selkeästi ydinajatuksen ja pitää puheen mielenkiintoisena jakamalla tarinoita aiheeseen liittyen. Hyvä puhuja pyrkii saamaan yleisön eläytymään kertomukseen, ei tuijottamaan diaa.

Monesti esityksiä pitäessä ja niitä luodessa on ajatellut, miten kaiken asian saa kerrottua ja sovitettua diaesitykseen. Kirjassa nousi esiin tärkeä neuvo siihen. Hyvän puhujan ei ole tarkoitus käsitellä kaikkea, vaan hyvä puhuja poimii kaiken tärkeän joukosta tärkeimmän. Esityksen tarkoituksena on luoda yhteys kuulijoihin, sekä käyttää mahdollisimman paljon kiinnostavia esimerkkejä. Hyvä puhuja on ennen kaikkea innostava, eikä pyri esityksellään saamaan kuulijoille tasaista informaatiotulvaa, joka saa yleisön ajatuksen vain harhailemaan muihin aiheisiin.

Kirjan toinen osa keskittyy luontevaan esiintymiseen ja itseluottamuksen kehittämiseen. Hyvä puhuja ei pyri pakenemaan itseään, vaan pyrkii olemaan läsnä vieraalla maaperällä. Esiintymisessä auttaa omien vahvuuksien pohtiminen ihmisten kanssa kommunikoidessa ja kuinka nämä vahvuudet voidaan ottaa käyttöön esiintymistilanteessa. Hyvä puhuja pyrkii pois vapisuttavasta pelosta ja pyrkii ankkuroitumaan miellyttävään tunteeseen.

Kirja on kirjoitettu hyvin käyttäen konkreettisia esimerkkejä, kuinka esitystä olisi hyvä pitää. Kirja sisältää paljon nostettuja pointteja, kuten esimerkiksi; ”Hyvä puhuja ei pyri kertomaan kaikkia asioita vaan luomaan yhteyden kuulijoihin” sekä ”Hyvä puhuja ei pyri tiedottamaan vaan tuomaan ydinajatuksen esille”. Kirja on kirjoitettu helposti luettavaksi sekä visuaalisesti mielenkiintoiseksi. Kirjassa on käytetty värejä, kuvia sekä listoja, joiden ansiosta kirjaa on heti kiinnostavampaa lukea. Kirjoitus on osittain tarinamuotoista, jossa helmenkalastajaksi kutsuttu henkilö keskustelee esiintymisestä toisen henkilön kanssa, jolla on esiintyminen edessä. Tämä vaihtelu kirjassa pitää yllä kirjan lukemisen mielenkiintoa. Kirja sisältää useita helposti toteutettavia harjoituksia, joiden avulla voi pyrkiä parantamaan esiintymistaitojaan. Mikäli onnistuisi omaksumaan kaikki kirjan opit, olisi todella hyvä esiintyjä ja puhuja.