The Word’s Fittest Book

Mitä on fitness? Kuinka se määritellään ja mitä se kellekin tarkoittaa?Tähän päivään saakka mikään taho ei ole osannut määritellä fitness- sanan tarkoitusta, eikä sille ole olemassa yhtä, kiveenhakattua määritelmää. Ylipäänsä asioiden määrittäminen jollain tarkoituksella usein rajaa sille tietynlaiset raamit, eikä raamien ulkopuoliselle toiminnalle ole enää perusteita ja niitä helposti paheksutaan tästä syystä. Fitness on todella kompleksi käsite, eikä sitä tästä syystä tulisi rajoittaa millään tapaa, eikä määrittelyssä ole muuta kuin haittaa. Silti, fitness- käsitettä käytetään valtavasti kaupallisessa mielessä: Toimimalla tällä tavalla, kehität omaa ”fitnestäsi”! Onko tämä kuitenkaan huono asia?

World’s Fittest Book by Ross Edgley

Kirjaessee: Esko Tiainen

Mitä on fitness? Kuinka se määritellään ja mitä se kellekin tarkoittaa?

Tähän päivään saakka mikään taho ei ole osannut määritellä fitness- sanan tarkoitusta, eikä sille ole olemassa yhtä, kiveenhakattua määritelmää. Ylipäänsä asioiden määrittäminen jollain tarkoituksella usein rajaa sille tietynlaiset raamit, eikä raamien ulkopuoliselle toiminnalle ole enää perusteita ja niitä helposti paheksutaan tästä syystä. Fitness on todella kompleksi käsite, eikä sitä tästä syystä tulisi rajoittaa millään tapaa, eikä määrittelyssä ole muuta kuin haittaa. Silti, fitness- käsitettä käytetään valtavasti kaupallisessa mielessä: Toimimalla tällä tavalla, kehität omaa ”fitnestäsi”! Onko tämä kuitenkaan huono asia?

Noin 50% kaikesta tiedosta, mitä fitness-alalla on, on väärää. ”One size fits all”- käsite on käsite, joka ei sovellu kenellekään. Nämä lauseet todettiin kirjan alussa ja olen ehdottomasti molempien lauseiden kanssa samaa mieltä. Fitness- alalla yksilöllisyyden merkitystä pyritään jatkuvasti vähättelemään ja kaikelle pyritään luomaan jonkinasteinen ytimekäs ja kaupallinen trendi, joka ”toimii kaikille”. Yleensä ne menetelmät, jotka lupaavat ns. kuuta taivaalta, ovat kehitykselle niitä epäoptimaalisimpia ja voivat olla pitkässä juoksussa jopa vaarallisia.

”The meaning of life is that it is to be lived, it’s not to be traded and contextualized and squeezed into a pattern of systems.” -Bruce Lee. Tästä lauseesta Edgley kertoi kirjansa saaneen alkunsa. On tuhansia ja tuhansia tapoja kehittää itseään fyysisesti vahvemmaksi, muuttaa kehonkoostumusta tai tulla muuten vain monipuolisemmaksi fyysisiltä ominaisuuksiltaan- ja kun luulet löytäneesi itsellesi sopivimmat väylät itsesi kehittämiselle, tulee vastaan entistä parempia menetelmiä, jos pysyt avoimena uuden oppimiselle.

Kirjassa käydään osioittain läpi 5 fitness- lakia: kehon perusteiden laki, ärsykkeen nostamisen laki, spesifisen taidon laki, palautumisen laki ja ”kaiken muun” laki. Lait on jaoteltu pyramidi-mallin mukaisesti, jossa kehon perusteiden laki luo pyramidin pohjan ja ”kaiken muun laki” on pyramidin kärjessä, ei kuitenkaan ylimpänä.

Kehon perusteiden laki- osiosta alkaen Edgley kertoo, kuinka luodaan pohja kaikelle harjoittelulle, lisätään nousujohteisesti kehitykselle pakollisia ärsykkeitä, kohdennetaan harjoittelua haluamaansa suuntaan, suhteutetaan se palautumisen kanssa ja kehitytään kokonaisvaltaisesti pitkällä tähtäimellä. Edgley kertoo jokaisessa osiossa akateemisen taustansa, vuosikymmenten aikaisen tutkimusnäytön, eri alojen asiantuntijoiden ja uskomattomien omien kokemuksiensa ja kokeilujensa kautta, kuinka jokainen osa-alue kulkee käsi kädessä toisensa kanssa. Parasta äänikirjan kuuntelemisessa oli se, että vaikka siitä saikin jonkin verran lisäoppia ja paljon varmennusta omalle fyysiselle harjoittelulle ja ylipäätään sen merkityksestä terveydelle, niin menetelmiä voi hyödyntää aivan kaikessa. Mihin tahansa ikinä ryhtyykin, niin vankan pohjan rakentaminen on oleellista ja sen kautta voi lähteä suuntautumaan kohti spesifisempää suuntaa.

Äänikirjan loppupuolella Edgley perehtyy pyramidin ylimpään sarakkeeseen, jakautuen neljään lohkoon: kuinka poltat rasvaa, kuinka tulet vahvemmaksi, kuinka tulet nopeammaksi ja kuinka tulet kestävämmäksi. Vuosia jokaisen aiheen parissa intohimoisesti itse porskuttaessani uutta ja tuntematonta tietoa ei juurikaan tarttunut haaviin, mutta oli todella mielenkiintoista kuulla eri alojen ammattilaisten perusteluita siitä, miksi heidän mielestään mitäkin tehdään ja vertailla niitä omien mielipiteiden kanssa ja poimia uusia näkökulmia.