Tiimiäly: Opas muuttuvaan työelämään

Tiimiäly: Opas muuttuvaan työelämään

Kirja: Tiimiäly: Opas muuttuvaan työelämään

Kirjoituspäivämäärä: 1.6.2020

Esseen kirjoittaja: Tomi Varis

Kirjapistemäärä: 2

Kirjoittajat. Ilona Hilla & Maaretta Tukiainen & Ida Hakola

Opintojakso: Tiimiyrittäjyys

 

Tiimiäly: Opas muuttuvaan työelämään on Kirja, jonka ovat kirjoittaneet Hilla, Tukiainen ja Hakola ja se kertoo nimensä mukaisesti tiimiälystä. Kirja kertoo kuinka, työelämämme muuttuu hurjaa vauhtia ja siksi tarvitsemme uusia työelämätaitoja. Tekoälyn osuutta ei voi sivuuttaa tulevaisuuden työtehtävistä. On väistämätöntä, että tekoäly tulee korvaamaan paljon nykyisiä työpaikkoja ja sitä kautta luo uusia työtehtäviä. Moni työtehtävä muuttaa muotoaan ja tiimityöskentely on iso osa tulevaisuutta. Siksi tiimityötaidot ovat erittäin tärkeitä työkaluja tulevaisuudessa.

Tiimissä yksilön taidot ovat edelleen tärkeässä roolissa. Yksilön on tunnistettava omat vahvuudet, heikkoudet ja motivaatiotekijät. Tiimejä on erilaisia ja parhaan tuloksen sekä tyytyväisyyden omaavat tiimit osaavat kehittää yhdessä tiimiälyä. Se on sitä, että tiimi pystyy rakentamaan osaamistaan aivan uudelle tasolle. Luoda tila, jossa jokainen pystyy hyödyntämään osaamistaan parhaalla mahdollisilla tavalla. Saada tiimiläiset tuntemaan turvallisuuden tunnetta. Saada tunne siitä, että oman työnpanoksella merkityksellinen vaikutus lopputulokseen. Se on sitä, että tiimiläiset tukevat jokaista tiiminjäsentä, viedessä tiimiä kohti yhteistä tavoitetta. Tiimiäly koostuu taidoista, joita voi harjoitella.

Viisi tiimiälytaitoa ovat:

 • Itsetuntemus
 • Yhteinen suunta
 • Salliva ilmapiiri
 • Lupa ja vastuu toimia
 • Rikastava vuorovaikutus.

 

Tiimiälyn hyödyt:

 • Tiimi on enemmän kuin yksilön vahvuudet
 • Tiimissä yksilö oppii enemmän
 • Tiimi ratkaisee monipuolisempia ongelmia kuin yksilö
 • Tiimi tunnistaa ongelmat nopeammin kuin yksilö
 • Tiimi työskentelee tehokkaammin kuin yksilö
 • Tiimityö lisää työtyytyväisyyttä

 

 

Pohdintoja

Kirja oli todella kattava ja kirjan pohdinta tehtävät antoivat lisää ajateltavaa sekä tiimin että oman toiminnan kehittämiseen. Pyrin jokapäiväisellä tekemisellä kohentamaan tiimimme tiimiälyä. Toki parannettavaa löytyy aina, toisaalta olen tyytyväinen siihen taitoihin mitä olen tällä työmäärällä saavuttanut.

Onko tiimissämme tätä kuuluisaa tiimiälyä? On varmasti jonkun verran, sitä ei voi kieltää. Tiimimme on kehittynyt puolestatoista vuodessa hyvin, vaikeita hetkiä meidänkin historiaamme sisältyy. Olemme kuitenkin pystyneet kääntämään kurssin aina ylöspäin, vaikka välillä se tuntuukin vaikealta. Tiimissä olemme pystyneet melko avoimesti kertomaan omista vahvuuksista, heikkouksista ja motivaatiotekijöistä. Luomme tiimissä yhdessä suuntaa kohti yhteistä huippuleiriä sekä henkilökohtaisia valmistumisia. Valmiita kantamaan vastuuta ja tottakai välillä myös epäonnistumaan. Voin omasta puolesta sanoa, että tiimissä vallitsee melko salliva ilmapiiri.

Tiimissä on paljon erilaista osaamista ja pystymme sitä myös hyödyntämään parhaassa tapauksessa todella monialaisesti. Joka tiimissä on ongelmansa ja tärkeintä on, että pystymme niistä avoimesti puhumaan sekä parhaamme mukaan niitä myös selvittämään. Kaikki asioita emme pysty ratkaisemaan, joten on myös hyvä hyväksymään asioita sellaisena kuin ne ovat ja jatkaa matkaa niillä korteilla mitä meillä on. Emmehän tavoittele kuuta taivaalta, meidän tavoitteemme ovat kyllä saavutettavissa. Voimme olla vain tyytyväisiä siihen miten paljon hienoja asioita olemme saaneet aikaan yhteisenä aikana ja lisää on varmasti tulossa. Olen tästä tiimistä ylpeä ja todella kiitollinen että olen saanut olla osallisena tässä hienossa matkassa, jossa oppeja on tullut runsaasti. Matka jatkuu edelleen ja pystymme yhdessä saavuttamaan hienoja asioita, kunhan muistamme käyttää tiimiälytaitoja mahdollisimman laajasti.