Tiimiäly -Opas muuttuvaan työelämään

Mitä työmarkkinoilla tapahtuu ja minkälaisia ominaisuuksia tulevaisuuden työelämä vaatii?

1.Kirjoituspäivämäärä: 18.01.2020 

2.Kirjapistemäärä: 2 

3.Teos: Tiimiäly -Opas muuttuvaan työelämään 

4.Kirjan kirjoittajat: Ilona Hilja, Maaretta Tukiainen, Ida Hakola 

5.Kategoria: Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä

 

Tiimiäly -Opas muuttuvaan työelämään kirjassa spekuloidaan tulevaisuutta ja tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja työelämään. Kirjan mukaan monet nykyiset työtehtävät, joiden prosessit ovat toistuvia ja samankaltaisia tullaan automatisoimaan. Tulevaisuuden töistä tulee luovuutta ja ajattelua vaativia tiimitöitä yksinkertaisten tehtävien suorittamisen sijasta. Koko kirja on pohjattu tähän visioon ja suurin osa kirjasta käsittelee kuinka tässä tulevaisuuden tiimityö skenaariossa tulisi sitten toimia. 

 

Inhimillisten työelämätaitojen vallankumous 

Perinteisen valtahierarkian aikakausi on ohi. Tämä on havaittu jo tälläkin hetkellä toimivissa teknologia-alan yrityksissä kuten peliteollisuudessa yms. Joissa luovuus on avaintekijä. Inhimillinen työkulttuuri tulee tulevaisuudessa leviämään muillekin aloille työtehtävien muuttuessa luovuutta vaativiin. Kirjan mukaan avainasemassa on kollektiivinen luovuus tiimeissä, joka vaatii hyviä tiimityötaitoja. Tiimityön hyötyjä ovat: Yksilö oppii paremmin tiimissä, tiimi ratkaisee monimutkaisempia ongelmia kuin yksilö, tiimi tunnistaa ongelmat nopeammin kuin yksilö, tiimi työskentelee tehokkaammin kuin yksilö ja tiimityö lisää työtyytyväisyyttä. 

 

Tiimiäly on tulevaisuuden ratkaiseva kilpailutekijä 

Tiimiäly on muuttuva ja joustava, se oppii kokemastaan, kerää ja jakaa tietoa saumattomasti, muuttaa toimintaansa kohdatessaan esteitä ja luo näin älyä, joka muodostuu lukuisista eri tietolähteistä. Tiimiäly muodostuu viidestä taidosta: itsetuntemuksesta, yhteisestä suunnasta, sallivasta ilmapiiristä, luvasta ja vastuusta toimia, jaetusta tietoisuudesta ja rikastavasta vuorovaikutuksesta. Tulevaisuudessa yksilö saattaa jäädä koneiden rinnalla kakkoseksi, mutta tiimiäly valjastettuna teknologian kanssa on merkittävä tai jopa välttämätön kilpailuetu tulevaisuuden markkinoilla. 

 

Lopuksi 

Kirjan spekulaatiot tulevaisuudesta kuulostavat hyvinkin realistisilta ja ovat todellisuutta jo nyt monilla aloilla. Vaikka äkkiseltään työtehtävien automatisointi ja ihmisten korvaaminen tekoälyllä kuulostaa negatiiviselta, jos sen sivutuotteena on tiimityötä ja ihmisen luovuuden tuomista uuteen arvoon on muutos mielestäni kokonaisuudessaan positiivinen. Tuntuu että me ihmiset olemme vuosien saatossa kadottaneet meille ominaisen työskentelytavan eli laumassa toimimisen. Uskon ja toivon että olemme menossa takaisin siihen suuntaan. Siksi on tärkeää hallita kirjassa esitellyt tiimityön taidot.