Tiimiäly

Yksi plus yksi ei ole kaksi, vaan kolme tai enemmän. Älykäs tiimi on enemmän kuin osiensa summa.

 1. Kirja: Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään
 2. Kirjoituspäivämäärä: 26.6.2019
 3. Esseen kirjoittaja: Joose Homanen
 4. Kirjapistemäärä: 2
 5. Kirjoittajat: Hiila, Tukiainen& Hakola
 6. Opintojakso: Tiimiyrittäjyys

 

Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään alkaa kuvauksella muuttuvasta työelämästä ja maailmasta, jonka jälkeen muutosta käydään läpi työelämätaitojen näkökulmasta. Sen jälkeen syvennytään siihen mitä tiimiäly oikeasti on, ja miksi se auttaa organisaatioita ja yrityksiä saavuttamaan kilpailuedun markkinoilla. Kirjan lopussa esitellään tärkeimmät tiimiälytaidot yksi kerrallaan.

Muuttuva Maailma

Teknologian kehittyessä osa työtehtävistä muuttuu ja samalla syntyy jopa uusia toimialoja. Nykyaikana kirurgi voi suorittaa leikkauksia leikkausrobotin avustuksella tai metallialan yrityksessä levyjä saattaakin hitsata hitsausrobotti. Osa ammateista saattaa jopa kadota kokonaan teknologian kehittyessä.

Utelias suhtautuminen teknologian kehittymiseen pakottaa meidät pohtimaan, millaista työtä teknologistumisen vanavedessä syntyy ja millaisten tarpeiden, kyvykkyyksien ja toimintamallien varaan uusi työelämä rakennetaan. Emme niinkään keskity pohtimaan, mitkä työt korvataan roboteilla, vaan pyrimme parhaamme mukaan luomaan ymmärrystä siitä, mitkä ihmistaidot ovat korvaamattomia ja mitä uusia ammatteja, työtehtäviä sekä kokonaisia toimialoja niiden ympärille voidaan rakentaa.

Teknologian kehittyessä kaikki työ, joka voidaan toteuttaa ennalta tarkasti määriteltyjen mallien mukaan, tulee siirtymään ihmisiltä tekoälyn ja koneiden hoidettavaksi. Jotta tulevaisuuden työelämässä tekoälyä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, edellytetään ihmisiltä parempia inhimillisiä taitoja ja työelämässä korostuukin jatkossa älykäs tiimityö sekä luova ajattelu. Tulevaisuuden työelämätaitojen avulla organisaatioon voidaan rakentaa voittava algoritmi, tiimiäly.

Mikä ihmeen tiimiäly?

Kirjassa tiimiäly selitetään näin: Tiimiäly on sitä, että ryhmä ihmisiä toimii yhdessä niin, että jokaisen koko potentiaali tukee yhteisen tavoitteen saavuttamista. Tiimiäly on tiimin jäsenten älykästä toimintaa yhdessä. Kaikkein tärkeintä tiimiälyssä on sen skaalautuvuus. Yksi plus yksi ei ole kaksi, vaan kolme tai enemmän. Älykäs tiimi on enemmän kuin osiensa summa.

Oma oppimistiimimme muodostuu kymmenestä erilaisesta yksilöstä, joilla jokaisella on omanlaisensa persoona sekä historia, tämä tuo tiimiimme paljon erilaisia mielipiteitä sekä näkökulmia asioihin. Tiimin monimuotoisuus tehostaa oppimista ja saamme tiimistä ulosmitattua enemmän kuin jos opiskelisimme yksilöinä. Tiimi kykenee myös ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia helpommin kuin yksilöt.

 

Viisi tiimiälytaitoa

 

 1. Itsetuntemus

Tiimin toiminnan pohjalla on tiimin jäsenten kykyjen tunnistaminen ja niiden tukeminen siten, että jokainen voi toteuttaa työssään sitä, missä on hyvä ja mitä kohti haluaa kehittyä ja kasvaa. Tiimillämme on takana ensimmäinen neljännes akatemiamatkaa takana ja pikkuhiljaa kykyjen tunnistaminen alkaa hahmottua, kuitenkin tässä on vielä parannettavaa. Tiedossa kuitenkin on että tiimissämme on valtava potentiaali ja palasten loksahtaessa kohdalleen ei taivaskaan ole rajana.

 1. Yhteinen suunta

Tiimillä on vahva tunne jaetusta merkityksestä, ja toiminnalla on selkeä yhteinen tavoite, jonka saavuttamiselle on määritelty mittarit. Meidän kohdalla tavoitetta on vielä kirkastettava, ja sen saavuttamiselle on määriteltävä selkeitä mittareita. Tiimin merkitys alkaa selkeentyä jo ainakin osalle tiiminjäsenistä. Kirjassa oli hyvät kysymykset, joihin kehotettiin etsimään vastauksia: Mitä teemme? Miten sen teemme? Miksi teemme sitä, mitä teemme?

 1. Salliva ilmapiiri

Tiimin sisällä vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Tiimin jäsenet uskaltavat kokeilla ja epäonnistua, oppia kokemastaan sekä kohdata ja ratkoa konflikteja tuloksellisesti. Jokaisen mielipide on tärkeä ja arvokas. Kuten jo useammasta aiemmasta tiimityöhön liittyvästä kirjasta on tullut ilmi, niin luottamus on kaiken perusta. Tiimioppiminen vaatii uskallusta ja rohkeutta luottaa uuteen prosessiin.

 1. Lupa ja vastuu toimia

Tiimissä on selkeästi viestityt ja jaetut roolit ja samaan aikaan lupa toimia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Osa tiimimme rooleista on selkiintynyt jo, mutta vielä pientä hakemista löytyy tässä vaiheessa matkaamme. Y-akatemiassa on ollut hienoa huomata, kuinka opiskelijat otetaan mukaan päätöksentekoon ja suunnitteluun, vaikka se onkin aluksi ollut ehkä jopa hieman omituista. Mielestäni lupa toimia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä on erittäin olennaista yksilön- ja tiimin kehityksessä, sillä se “pakottaa” ajattelemaan itse asiaa monesta eri näkökulmasta.

 1. Rikastava vuorovaikutus

Tiimin sisäinen vuorovaikutus on avointa, vapaata ja tarkoituksenmukaista. Näin tiimille syntyy ikään kuin jaettu tietoisuus, jonka mukaan tiimi etenee itseohjautuvasti ja tarkoituksenmukaisesti vaiheesta toiseen kohti yhteistä tavoitetta. Tiimissä jokaisen mielipide tulisi olla yhtä arvokas, ja kaikki näkemykset tulisi ottaa huomioon tiimin toiminnassa ja kehityksessä. Avoin vuorovaikutus lisää myös luottamusta tiimissä, eikä kenellekään tule oloa että häneltä pimitettäisiin tietoja. Lisäksi tietoa ja näkemyksiä jaettaessa on myös mahdollista oppia toisilta tiiminjäseniltä uutta, mikä on aina hyvä asia.

 

Tiimiäly – opas muuttuvaan työelämään on ollut viimeaikoina pinnalla uutuutensa vuoksi, ja kirja on kyllä suositusten arvoinen kaikille tiimityöstä tai tulevaisuuden työelämästä vähänkään kiinnostuneille. Kirjassa on monia vinkkejä, ja kirjan voi lukea monesta eri näkökulmasta tiimityöskentelijästä organisaation johtoportaaseen saakka.