Työkalut kutsumukseen

Missä ovat sinun avainvahvuutesi?

Nykypäivänä ihmiset arvostavat yhtä enemmän työn mielekkyyttä, joka syntyy oman kutsumuksensa löytämisestä, johon kirja antaa nimensä mukaisesti kaikki valmiudet. Kirjassa kerrotaan hyvin kattavasti eri työvälineistä löytää oma kutsumuksensa ja kartoittaa mikä juuri itseä kiinnostaa, sekä selitetään mistä kutsumus oikein syntyy. Kirjan lopussa löytyy vinkit yrittäjyyden aloittamiseen, jos oma kutsumus täytyykin luoda itse, eikä valmista työpaikkaa ole. Kirjan aivan viimeinen luku kertoo, mitä sinun tulisi tehdä juuri nyt olit sitten opiskelija, työtön tai kyllästynyt nykyiseen työhösi, jotta voit löytää oman kutsumuksesi.

Suurin innostukseni koko akatemian aikana on ollut kesäkioski, en kuitenkaan kutsuisi sitä omaksi kutsumuksekseni. Projekti voisi olla jotain mitä tekisi sen ohella, niin kauan kuin se antaa itselle vielä jotain. Projekti on vielä vasta hyvin alussa, joten kioskista voi vielä oppia paljon ja sitä haluaa ehdottomasti kehittää eteenpäin. Kreeta ja minä haluamme molemmat panostavaa seuraavaan kesään todella ja tehdä kaikki suunnitelman mahdollisimman hyvin. Olemme myös nyt puhuneet, miten toimimme kesäkioskin kanssa akatemian jälkeen, jatkammeko vai emme. Molemmilla olisi pieni uteliaisuus nähdä mitä siitä voisi tulla ja mitä siitä saisi, jos saisi vielä muutaman kesän ajan kehittää toimintaa ja viedä toimintaa eteenpäin. Lopulta kun kesäkioskin pitäminen ei enää innosta, sen voisi myydä akatemialle uudelle osuuskunnalle tai yksityiselle henkilölle. Tällä hetkellä kuitenkin tuntuu, että projektille olisi vielä annettavaa ja projekti kehittäisi omaakin osaamista.

Kesäkioski on vain osa tulevaisuuttani ja kuten sanoin nyt ei tunnu, että oma kutsumus olisi pitää kesäkioskia vielä seuraavat 60 vuotta. Kirjassa esitellään erilaisia työkaluja oman kutsumuksensa löytämiseen. Itse kiinnostuin omien luonteenvahvuuksien kartoittamiseen, joista Järvilehto kertoo kirjassaan yhtenä kutsumuksen löytämisen työkaluna. Kirjassa neuvotaan, miten luonteenvahvuuksia kartoitetaan, joko kirjan tai nettisivun www.authentichappiness.org testin avulla. Itse tein nettiversion ja tuloksena sain:

 

  1. Citizenship, teamwork and loyalty –

You excel as a member of a group. You are a loyal and dedicated teammate, you always do your share, and you work hard for the success of your group.

  1. Kindness and generosity –

You are kind and generous to others, and you are never too busy to do a favor. You enjoy doing good deeds for others, even if you do not know them well.

  1. Fairness, equity and justice –

Treating all people fairly is one of your abiding principles. You do not let your personal feelings bias your decisions about other people. You give everyone a chance.

  1. Capasity to love and be loved –

You value close relations with others, in particular those in which sharing and caring are reciprocated. The people to whom you feel most close are the same people who feel most close to you.

  1. Industry, diligence and perseverance –

You work hard to finish what you start. No matter the project, you ”get it out the door” in timely fashion. You do not get distracted when you work, and you take satisfaction in completing tasks.

 

Neljä ensimmäistä luonteenvahvuutta liittyvät vahvasti sosiaalisiin taitoihin, mutta ainoastaan kohta viisi itse työn. Nettisivuilla testin tuloksia voi nähdä pidemmälle ja moni luonteenpiirre top 10 liittyi juuri sosiaalisiin taitoihin eli niissä olen selkeästi vahvimmillani ja käytän taitoja eniten. Tykkään tavata uusia ihmisiä ja olla sosiaalisissa tilanteissa, mutta tarvitsen myös omaa aikaa ajatella ja olla, eli sosiaalisissa tilanteissa on kahta puolta. Testin tulokset ovat totuudenmukaisia, olen ehdottomasti eniten tiimipelaaja ja pidän siitä, että toiselta henkilöltä tiimissä voi pyytää apua ja varmistusta asiaan joka itseäni vaivaa. Olen kiltti ja auttavainen persoona, mikä näkyy arjessa, mutta olen oppinut myös pois siitä, ettei aina sano kyllä kaikkeen.

Viimeinen luonteenvahvuus pitää jollain tavalla paikkaansa, välillä saattaa jäädä työ kesken häiriötekijöiden takia, mutta se jää vaivaamaan ja suoraan sanoen ärsyttää, jos tavoitteena on ollut saada asia tehtyä sen päivän aikana tai siinä hetkessä. Työn saattaminen loppuun asti on itselle aina tärkeää ja en halua jättää työtä puolitiehen. Näen kaikkia mainittuja vahvuuksia enemmän tai vähemmän itsessäni ja arjessani, eli testiin voi luottaa tietenkin pitäen mielessä, että omien vastauksien totuudenmukaisuudella on vaikutusta.

Kirjan ja nettisivun luonteenvahvuudet ovat hieman eri nimikkeillä, mutta molemmat antavat hyvin apua luonteenvahvuuksien kartoittamiseen. Akatemian aikana ja Joharin ikkunaa käsittelevässä dialogissa on tullut omia luonteenpiirteitä omasta ja muiden näkökulmasta tutuksi, ja on osannut havaita omia piirteitään paremmin. Tulevaisuudessa omien luonteenvahvuuksien tuntemisesta on varmasti hyötyä ja auttaa kartoittamaan mikä oma kutsumus voisi olla. Luonteenvahvuuksien tuntemisessa voi havaita niiden hyvät, että huonot puolet ja pohtia asiaa laajemmin tulevaisuutta ajattelen.