Verkkokaupan käsikirja

Lähdin etsimään tietoa verkkokaupan pystyttämiseen ja löysin tämän opuksen. Olen Aloittamassa omaa liiketoimintaa joka keskittyy pääpainona verkkokauppaan, tarkemmin matkailijoille suunnattuja vaatteita ja varusteita. Teen myös Aiheesta opinnäytetyön joten kirja tulee todella tarpeeseen.

 Kaikista kaupan aloista verkkokauppa kohtaa kovinta kilpailua. Vain ammattimaisesti toimimalla voi verkkokaupassa menestyä. -Lahtinen, Tero

 Mikä Kirjassa oli itselleni mukavaa että siinä aloitetaan perusteista ja syvennytään askel kerrallaan, näin tiedon sisäistäminen oli helpompaa kun itselläni ei ole paljoa kokemusta verkkokauppa toiminnasta. Myös se tuli itselleni selväksi että asiaan tulee todellakin perehtyä nykypäivänä, eikä keskeneräisellä paketilla kannata lähteä liikenteeseen. Vaan toiminnan täytyy olla hyvin suunniteltua ja toteutettua.

 

Itselleni yllätyksenä oli että matkailu ja matkustaminen on suurin tuoteryhmä, eli asiakaskuntaa on. Markkinointiin täytyy panostaa paljon alkuaikoina koska kilpailu on kovaa ja asiakaskunta ei välttämättä löydä juuri sinun palveluasi.

Verkkokaupan markkinoita ei ole maantieteellisesti rajattu vaan se on globaalia tai vähintään maanlaajuista toimintaa.

Tämä tarkoittaa kahta asiaa:

– Markkinapotentiaali on suuri

– Kilpailu on vähintään kansallista, usein myös globaalia

Mitä tällä tarkoitetaan on että verkkokaupalle ei riitä se, että on korttelin tai maakunnan paras. Vaan ostaja valitsee globaalista tarjonnasta parhaan tuotteen. Mutta jos markkinoilla päästään erottumaan kilpailijoihin nähden on potentiaali suurempi kuin esimerkiksi kivijalkamyymälässä.

 

Kilpailuetuja:

  • Kilpailulliset perusvaatimukset
  • Erityinen kilpailuetu

 

Yrityksen on valittava mistä sen kilpailuetu tulee, kaikessa ei voi olla parempi kuin kilpailijat vaan on keskityttävä sellaisiin asioihin mihin löytyy ammattitaitoa ja myös sellaisiin tekijöihin joihin kilpailijat eivät välttämättä ole vielä tarttuneet. Mutta tarjonnan on myös oltava sellainen että globaalissa tarjonnassa se on edes jollain mittareilla paras.

Kirjassa tuodaan hyvin esille perinteisen liikkeen ja verkkokaupan erot markkinoinnissa.

  • Kivijalkaliikkeessä tärkeintä on sijainti ja markkinointi on tätä tukemassa
  • Verkkokaupassa sijainnin merkitystä ei ole, tämän takia verkkokaupan markkinointiin ja tunnetuksi tekemiseen on pakko panostaa.

Kirjassa perehdytään myös verkkokauppaan olennaisesta osasta, lainsäädännöstä. Verkkokaupan pohjana toimii sopimukset, sopimus tarkoittaa kun se on tehty, se pitää myös täyttää, eikä sitä voi yksipuolisesti muuttaa. Sopimuksia tehdessä on hyvä perehtyä lain säännöksiin koska asioita ei voi tehdä eritavalla kuin ne on lakiin kirjoitettu. Jos asiaa ei ole säännelty se on sopimusvapauden alla. Itselläni heräsi ajatuksia tästä, kuinka sopimusasiat toimivat kahden eri maan välillä kun jokaisessa maassa on eri käytännöt ja vakiintuneet tavat toimia. Ja näihin täytyykin perehtyä maakohtaisesti enemmän kun tulee sen aika.

 

Muita tärkeitä nostoja lainsäädännöstä:

  • Kuluttajansuojalaki
  • Henkilötietolaki
  • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
  • Kirjanpitolaki ja verolait

 

Tuleva verkkokauppani tulisi alkuun keskittymään suomen markkinoille, tärkeänä osana erottovuutta on verkkokaupan käytettävyys ja ulkonäkö. Juuri tässä nykyiset matkailija vaatteiden verkkokaupat kompastuvat. Verkkokaupan pitää olla yrityksen näköinen, etusivulta täytyy päästä helposti käsiksi jokaisen verkkokaupan osaan eivätkä ne saa olla piilossa monien eri alalinkkien takana. Mutta valmiista käytännöistä ei välttämättä kannata poiketa. Ovathan ostajat tottuneet tietynlaiseen sivun asetteluun ja täysin toisenlaisen asettelun toteuttaminen on vain asiakkaalle uutta opeteltavaa. Myös Tarinallistaminen auttaa erottumaan kilpailijoista johon aionkin panostaa paljon.

Suosittelisin kirjaa sellaisille jotka ovat todellakin avaamassa verkkokauppaa, kirja ei ehkä sovellu parhaiten henkilöille jotka ovat vasta harkitsemassa tälläisen toteusta.Kirjasta löytyvillä Esimerkeillä ja diagrammeilla saa toteutus vaiheessa helposti kiteytettyä kuinka mitäkin ongelmaa pitäisi lähestyä ja näin vältytään turhilta virheiltä.