Yrittäjän talousopas

Kyseessä on kirja, jonka tarkoituksena on tehdä yrittäjyyteen liittyvistä talousasioista helppoja jokaiselle yrittäjälle.

Yrittäjän talousopas
Lasse Karjalainen

Essee Henrikki Tahvanainen 

Tämä aineistoessee käsittelee Yrittäjän talousopas nimistä kirjaa, jonka on kirjoittanu Lasse Karjalainen. Kirjan on julkaissut Gaudeamus oy Helsinki university press. Kyseessä on kirja, jonka tarkoituksena on tehdä yrittäjyyteen liittyvistä talousasioista helppoja jokaiselle yrittäjälle. Kirjassa käydään läpi talouden suunnittelua, tulosta, tasetta, tunnuslukuja, hinnoittelua ja budjettia. Kirjailija pyrkii myös kirjassaan luomaan taloudesta mukavaa, jossa hän epäonnistuu surkeasti. Kirjailija lähinnä käy läpi huonoja esimerkkejä, jotka aloittelevan yrittäjän saattaa saada jo säikähtämään. Koen kirjan kuitenkin olevan loistava pelkistys kaikesta yrittäjän talouteen liittyvistä asioista. Kirjansisältö on hyvä kaikkien yrittäjien oppia ja koen myös, että nämä asiat ovat käyty hyvin läpi jo aikaisemmissa opinnoissa, jonka huomasin kirjaa lukiessani. Kirja oli kuitenkin hyvä muistinvirkistäjä. Uusiakin asioita toki tuli. Tämän kirjan tietoja voisi hyvin käyttää talouspuoli.

Karjalainen kirjassaan vertaa yrityksen taloutta perheen talouteen. Hänen mukaansa kaikki kulut tulee kartoittaa ja miettiä tarkasti tai tulos on sen mukainen. Voin allekirjoittaa väitteen. Hän myös painottaa sitä, että yrittäjän tulisi keskittyä taloudessaan tuloksen luontiin ei verojen minimointiin. Monella uudella yrittäjällä hänen mukaansa on vääränlainen käsitys tuloksen luonnista ja kun kulut tulevat kuvioon mukaan monet uudet yrittäjät masentuvat tästä, joka on hänen mukaansa hyvä asia, koska se ajaa yrittäjiä innovoimaan enemmän. Monella yrittäjällä hänen mukaansa on vaikeuksia saada rahat riittämään huonojen laskelmien takia, hänestä talous asioita pitäisi myös katsoa liiketoiminnan mittareina. Monesti suunnittelu tapahtuu muita varten, mutta taloudellinen suunnittelu pitäisi tehdä pääsääntöisesti vain itseään varten. Hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että suunnitelmat todella usein myös tapahtuvat niin kuin ne on suunniteltu. Mielestäni osuuskunta Bisioninkin tulisi enemmän tehdä taloudellisia suunnitelmia, vaikkakin tässä vaiheessa on huomattavan vaikeaa, koska mitään jatkuvaa liiketoimintaa ei ole löytynyt.

Kirjassa Karjalainen ottaa esille kolme tärkeää yrityksen talouden laskelmaa: Tulos, tase ja rahoituslaskelmat. Tulos kertoo sen mitä on jäänyt viivan alle, tase sen mitä yrityksellä on ja rahoituslaskelmat kertovat rahan liikkeistä. Mielestäni nämä laskelmat ovat hyvät. Näitä laskelmia ollaan, käyty jo läpi aikaisemmin liiketalouden tradenomitutkinnon aikana, mutta niiden tärkeyttä ei voi korostaa mielestäni. Laskelmat myös käydään läpi kirjassa. Hänen mukaansa budjetin toteutumista tulisi seurata kuukausittaisilla raporteilla.

Karjalainen ottaa kirjassa myös esiin, että talouden tunnuslukuja arvioitaessa tulee ottaa huomioon yrityksen toimiala, Hän jaottelee toimialat neljään esimerkki osaan: Kaupat, Palveluyritykset, ohjelmiston kehitys ja teollisuus. Hänen mukaansa Kauppojen tulee ottaa huomioon myynti ja hinnoittelu, varaston kierto ja palkat. Palveluyritysten tulee ottaa huomioon liikevaihto, palkat ovat yleensä puolet kuluista. Ohjelmisto yritykset joutuvat keskittymään markkinointiin ja tuotekehityskuluihin. Nämä kaikki asiat ovat loogisia mielestä, mutta niitä ei välttämättä tule ajateltua niin tarkasti. Hänen mukaansa kaikissa näissä malleissa tulisi kohdistaa liikevaihto kaikille tuotteille, mitä kautta näkee tuotteiden kannattavuuden. Hänen mukaansa yleensä huono liikevaihto on lähinnä markkinointi kysymys. Mielestäni suomalaiset yritykset eivät ymmärrä markkinoinnin tarvetta tarpeeksi hyvin ja uskon siis hänen liikevaihtoon liittyvän kommentoinnin todeksi. Osuuskunta Bisionin tulisi myös keskittyä markkinointiin huomattavasti.

Karjalaisen puhuessa kannattavuudesta, hän ottaa esille hinnoittelun ja tehokkuuden. Karjalaisen mukaan yksittäisistä tekijöistä tärkein kannattavuuden kannalta on tuotteiden oikea hinnoittelu. Hinnoittelu voi pilata koko yrityksen. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon: kulut, imago, kysyntä ja raha aikana. Monesti yrityksen ongelmana hänestä on se, että yrittäjät eivät pyydä tarpeeksi rahaa ja hukkuu töihin, eikä täten pysty keskittymään liiketoiminnan pitkällä tähtäimellä tärkeään ajattelu työhön, vaan kaikki aika kuluu pelkkään selviytymiseen. Hinnoittelulla voidaan myös ohjata asiakkaan toimintaa, jos halutaan myydä tietynlaisia tuotteita tiettyyn aikaan paljon, on hyvä myydä tuotteita sesonki alennuksissa, näin voit säästää tilaa varastostasi. Oman segmentin tuntemus on myös erittäin tärkeää, esim. kukaan ei halua ostaa halpaa asiantuntija palvelua. Hänen mukaansa perus nyrkkisääntö laskutukseen on se, että laskutetaan kolme kertaa työntekijän palkka. Hinnoittelussa hänessä paras tilanne on silloin, kun asiakas itkee ja maksaa, mutta maksaa kuitenkin.  Allekirjoitan väitteet ja mielestäni hinnoittelu on erittäin haastavaa myös meidänkin toiminnassamme. Koen, että kirjasta oli tässä apua. Tehokuuden osalta Karjalainen ottaa esiin prosessin pilkkomisen. esim. aikataulujen täsmääminen on tärkeää, 20 % jokaista laskutettavaa tuntia kohden kuluu pelkkään odotteluun keskimäärin. Karjalainen myös ottaa esille hyvän ostamisen tärkeyden, kasvu saattaa olla myös tärkeä osa ostamista, isommalla yrityksellä on enemmän neuvotteluvaraa. Hän myös opastaa esim. varastonkierto nopeuden laskemisessa.

Kirjanpitoon Karjalainen ottaa kantaa niin, että kirjanpidon tulee olla kaksinkertainen ja se kannattaa toteuttaa tilitoimiston kanssa yhteistoiminnassa, ainakin yritystoiminnan alussa. Poistoissa kannattaa ottaa huomioon oma tulos. Ei kannata poistattaa niin, että koko tulos menee miinuksille, mutta ei niinkään, että tulosta ei yhtään synny, tämä voi vaikuttaa siihen, että yritystä katsotaan epäkannattavana. Poistot tulee siis suunnitella fiksusti. Kaikki laskut kannattaa lähettää aikajärjestyksessä, käteismaksuihin hän ottaa kantaa niin, että ne tulee kirjata heti ja päiväjärjestyksessä. Nämä opit ovat tietysti hyödyllisiä ja itsekin kannatan tilitoimistolle ulkoistamista, mutta ilmeisesti toimimme eri tavalla. Poistoihin liittyvät asiat eivät ole minulla vielä täysin hallinnassa, mutta hänen neuvonsa ovat hyviä, en tiedä kuinka paljon käytännössä meille tästä tulee olemaan hyötyä, ehkä jonkin verran.