Yrityksestä menestystarina – innostamista ja kokemuksen hedelmiä yritysten johtamiseen

Yrityksestä menestystarina – innostamista ja kokemuksen hedelmiä yritysten johtamiseen (2014)
Päivi Heikinheimo

Essee Essi Tuupainen

Teoksen tavoite on tarjota vastauksia kaikkia askarruttaviin kysymyksiin liike-elämässä, eli mistä aineksista menestys syntyy ja miten se saadaan aikaan? Kirjan tavoite on innostaa ja antaa menestyksen aineksia kokemuksien kautta. Kokemuksia kirjassa tarjoillaankin useiden liike-elämän esimerkkien kautta monissa eri aiheissa, vastoinkäymisissä ja onnistumisissa.

Ensimmäinen asia kirjan kansien sisällä kohti menestystä on ajan hermolla pysyminen ja se, että täytyy elää aina jo hieman tulevaisuudessa. Maailma on muuttuvainen ja liiketoiminnan on mukaannuttava myös, tai sille käy huonosti. Menestyvä yritys osaa aavistaa odottamattomia asioita, todella harva yritys pystyy välttämään liiketoimintaympäristön muutoksia.

Seuraava menestyksen sala on strategia, joka tarkoittaa yksinkertaisesti suunnitelmaa. Strategian tarkoitus on yleensä saavuttaa jokin liiketoiminnalle määritetty päämäärä, tärkeintä on, että yrityksellä on jokin ohjelma jota noudattaa. Hyvällä suunnitelmalla on menestytty huonoinakin taloudellisina aikoina, kuten esimerkiksi Kone on todistanut. Strategiaa varten on tärkeää määrittää keinot ja mittarit, jotta tahtotilaan päästään. Kaikista keskeisin asia strategiassa kuitenkin on viestintä, jotta kaikki tietävät mikä on yhteinen tavoite ja missä mennään.

Kolmantena kirja käsittelee kasvua ja sitä, että kasvu on useimmiten se asia, joka auttaa yritystä menestymään. Tuotevalikoima on kasvussa erittäin tärkeässä roolissa, kasvavat tuotealueet usein jouduttavat kasvua, toisin kuin kovan kilpailun alla olevat tuotteet. Tuottojen alkuperän tiedostaminen nostetaan myös korkeaan asemaan kasvun tavoittelussa. Viimeisein ja varmaankin tärkein on tulevaisuuden huomioiminen. Kirjaa mielestäni osuvasti lainaten: ”Keksi liiketoimintasi uudestaan, ennen kuin joku muu keksii sen”. Innovointi on kaiken a ja o.
Viimeinen kirjan aihealue käsittelee johtamista ja sitä, että johtamisella voi saada kilpailukykyä. Johtajan on kyettävä jakamaan aikansa sisällön, prosessien ja ihmisten välillä, jotta yritys voi menestyä. Huomiota täytyy osata jakaa täysin erilaisiin aihealueisiin. Henkilöstön osallistaminen ja mielipiteiden kuunteleminen nostetaan vahvasti esiin, suurempaankin yritykseen pystytään luomaan pienemmän yrityksen henki. Organisaatiorakenteen muodostaminen on tärkeää, jotta vastuut ja tehtävät ovat selvät. Tehtävien listausta tärkeämpää ovat kuitenkin tavoitteet, mitä pitää saavuttaa tekemisen sijaan. Luottamus ja työntekijöiden tyytyväisyys ovat johtajan ja yrityksen menestymisen kannalta tärkeimpiä asioita, sillä toteutus lähtee työntekijöistä ja auttaa yritystä eteenpäin.

Kirjan viimeinen sivu kiteyttää mielestäni koko kirjan aiheen hyvin, eli avain menestystarinaan on yhtä kuin 1 annos tulevaisuuden arviointia + 1 annos tavoitetta ja keinoja + 1 annos kilpailukykyä + 1 annos ihmisten osallistamista. Viimeiseen sivuun kirjassa oli tiivistetty kaikki käsitellyt asiat ja lyhyt kirja lyhyesti tiivistettynä on tässä.