Opiskelu

Miten Y-akatemiassa opiskellaan?

Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemiassa opiskelet yhteisöllisessä ja monialaisessa oppimisympäristössä. Hankit yhdessä muiden tiimiläisten kanssa uutta tietoa ja sellaista osaamista, joista on hyötyä tulevaisuuden työelämässä. Opiskelijana teet oikeita projekteja ja todellista liikevaihtoa sekä palvelet oikeita asiakkaita.

Opiskelu Y-akatemiassa ei tarkoita sitä, että sinulla on valmis liikeidea tai että sinulla on jo urahaave yrittäjänä toimimisesta. Y-akatemiassa olennaista on yrittäjämäisen asenteen oppiminen ja kehittämisen sekä tulevaisuuden työelämätaitojen omaksuminen käytännössä. Y-akatemiassa sinulle mahdollistuu niin yrittäjävalmiuksien kuin tulevaisuuden palkkatyössä menestymisen edellytykset. Opit etsimään uutta tietoa ja soveltamaan sitä niin omissa kuin tiimisi projekteissa. Tekemällä oppiminen, learning-by-doing on Y-akatemian ydintä. Y-akatemiassa pääset rakentamaan opintopolkusi yksilöllisesti ja kulkemaan kohtia unelmiasi tiimin ja valmentajien tukemana.

Hakeminen

Y-akatemiaan voit hakea liiketalouden, matkailun, median ja IB:n koulutuksista toisen opiskeluvuoden aikana. Opiskeltuasi ensin 1,5 vuotta omassa koulutuksessa siirryt opiskelemaan loppuopintojesi ajaksi Y-akatemiaan. Tutkinnon saat kuitenkin siitä koulutuksesta, johon olet Kareliassa hakenut. Sote-alalta Y-akatemiaan on oma erillinen haku ja opinnot alkavat Y-akatemiassa sote-alan opiskelijoilla 4. tai 5. lukukauden aikana.

Yrittäjyys

Nimensä mukaisesti Y-akatemia eli yrittäjyysakatemia synnyttää rohkeita, ennakkoluulottomia, osaavia tiimiyrittäjiä. Kaikki mitä teemme Y-akatemiassa pohjautuu yrittämiseen. Y-akatemia tarjoaa kaikille halukkaille mahdollisuuden koetella omia rajojaan ja mahdollisuuksiaan tulevaisuuden yrittäjänä toimimiseen. Se edellyttää ennen kaikkea oikeaa asennetta. Jos suhtaudut kielteisesti yrittämiseen, niin ehkä tämä paikka ei ole sinua varten, mutta jos asia yhtään kutkuttaa, niin tule mukaan reippaasti. Harvat kääntyvät ovelta takaisin, niin mukaansa tempaavaa toimintamme on. Monet harjoittelevat vielä toisen palveluksessa valmistumisen jälkeen ja perustavat sitten oman yrityksen. Toiset saavat kipinän jo Y-akatemian aikana ja yritys on hyvässä nousukierteessä opintojen päättyessä. Ajattelemme yrittäjyyden kautta. Yrittäjyys on yksi kolmesta Y-akatemian peruspilareista.

Dialogi

Opiskeluun kuuluu kaksi kertaa viikossa yhteiset harjoitukset, joissa harjoittelemme yhdessä ajattelemisen taitoa. Asialla on toinenkin nimi – dialogi. Tämä on kaiken käynnissä ja koossa pitävä voima. Dialogi antaa sitä enemmän, mitä paremmin siihen on valmistautunut. Onnistunut dialogi tuottaa merkityksiä, jotka vievät omaa kasvua eteenpäin.

Tiimi

Tulet opiskelemaan noin 15 hengen tiimissä, joka perustaa osuuskunnan yritystoimintaa varten. Suunnittelet ja toteutat yhdessä oman tiimin kanssa hankkimianne asiakasprojekteja. Rajoja tekemiselle ei juuri aseteta, mutta tavoitteet asetetaan yhdessä. Opiskelu on vauhdikasta ja hauskaa, vaikka työtä ja haasteita on paljon. Yhdessä tekemisessä on voimaa. Tiimi on suurempi kuin osiensa summa.

Muistiinpanot

Kukaan ei voi muistaa kaikkea kuulemaansa tai kokemaansa. Harjoitamme ahkerasti myös muistiinpanojen tekoa. Omat oivallukset ja heräävät kysymykset kirjoitetaan muistiin, jotta niihin voidaan palata aina kun tarvitsee. Tunnettu yrittäjä Jari Sarasvuo kuuluu sanoneen, että ne joilla on pisimmät muistiinpanot istuvat yleensä myöhemmin niiden pisimpien mustien autojen kyydissä.

Kirjat

On turha luulla, että korkeakoulussa selviää pelkästään kuuntelemalla, vaikka sekin on tärkeä taito. Y-akatemiassa etenkin luemme kirjoja ja kerromme niistä toisillemme. Kirjoitamme kirjoista ja jaamme tietoa. Tällä tavalla oma ymmärrys laajenee ja karttuu. Tieto tarttuu ja muuttuu käytännöksi. Luovuutta auttaa kovasti toisten muistiinpanoihin tutustuminen ja sitähän kirjat periaatteessa ovat.

Treenit

Kaikkea harjoitellaan tarpeellinen määrä ennen käytäntöön vientiä. Teoria muuttuu osaavan ammattilaisen toiminnaksi vain harjoittelemalla. Jokainen harjoittelee sitä, mitä kulloinkin tarvitsee harjoitella ja heti sen jälkeen pyrkii soveltamaan opittua käytäntöön. Jokainen luo oman suunnitelmansa ja sisältönsä omaan tarpeeseen, mikä vie tiimin tavoitetta eteenpäin. Tässäkin toimitaan yhdessä yhteisen tavoitteen eteen.

Projektit

Kaikki harjoiteltu viedään käytäntöön ja se tapahtuu asiakasprojekteissa. Tiimi synnyttää uusia tuotteita tai palveluja asiakkaiden tarpeisiin. Voi myös käydä niin, että asiakas pyytää ratkaisua omaan ongelmaansa, jota lähdetään selvittämään. Koska toiminta perustuu tiimiyrittämiseen, niin kaikesta tulee saada maksu. Kaikki tiimiyrityksen tuotot ovat sen omia, kuten myös kulutkin. Päätösvalta on aidosti opiskelijoiden yrityksellä, eikä oppilaitoksella ole siinä roolia eikä vastuuta. Valmentajat tukevat tarpeen mukaan alkavia projekteja, mutta kaikesta vastaa aidosti tiimiyritys itse.

Monialaisuus

Monialaisuus tarkoittaa sitä, että tiimiin tulee jäseniä useammalta koulutusalalta. Uskomme vahvasti siihen, että erilaisten lähtökohtien ja ajatusmaailmojen kohdatessa syntyy jotain parempaa, jotain sellaista, mitä ei mitenkään muuten olisi tullut ajatelleeksi ja kokeilleeksi. Monialaisuus on yksi kolmesta Y‑akatemian peruspilareista.

Kansainvälisyys

Kaikessa mitä teemme ja touhuamme pyrimme rikkomaan rajoja. Näin myös maantieteellisesti. Kansainvälisyys on luonnollista kaikelle toiminnalla tämän päivän maailmassa. Yritystoiminnalle se on jopa edellytys. Y‑akatemiassa hankimme aitoa kansainvälistä vuorovaikutusta monella eri tavalla ja aivan opintojen loppusuoralla käymme pitämässä huippuleirin jossain päin maailmaa. Tiimiakatemioita on syntynyt jo moniin maihin Euroopassa ja sen ulkopuolella. Me kuulumme tähän heimoon ja olemme osa sen kansainvälistä perhettä, niin tiimiopiskelijat kuin valmentajatkin. Otamme vastaan myös muualta päin meille tulevia heimolaisia. Kansainvälisyys on yksi kolmesta Y‑akatemian peruspilareista.