Ikigai

En ole aikoihin lukenut mitään mistä tulisi näin iloinen ja hyvä mieli.

 1. Ikigai
 2. 6.8.20
 3. Esseen kirjoittaja: Tuukka Pennanen
 4. Kirjapisteet: 1
 5. Kirja: Ikigai – Pitkän ja onnellisen elämän salaisuus japanilaisittain
 6. Kirjan kirjoittaja: Hector Garcia & Francesc Miralles
 7. Kategoria/Opintojakso: 8. Henkinen kasvu / tiimioppijan matkaeväät

 

En ole aikoihin lukenut mitään mistä tulisi näin iloinen ja hyvä mieli. Kirja tarjoaa näkemyksiä, tutkittua tietoa ja inspiroivia tarinoita ikigaista ja pitkäikäisyydestä. Se on ehdottomasti hyvänmielen kirja joka kannattaa lukea!

Ikigai on japanilainen sana joka karkeasti käännettynä tarkoittaa tekemisen iloa. Ikigai on syy nousta aamuisin sängystä. Ikigai on suuri intohimo, joka tuo elämään sisältöä, onnea ja tyydytystä. Ikigai on asennetta, joka tuo jokaiseen päivään arvoa ja merkitystä. Se koostuu jostain missä on hyvä, siitä mitä rakastaa, siitä millä voi ansaita palkkansa ja siitä mitä maailmassa tarvitaan.

Flow on osa ikigaita ja sitä tulisikin vaalia tässä hektisessä elämässä erilaisten hetkellisten nautintojen sijaan. Flowssa ihminen syventyy toimintaansa niin syvällisesti, että kaiken muun merkitys laskee mitättömäksi. Flown kokemus tuottaa suurta iloa ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Flown merkitys elämässä on ymmärrettävän tärkeä, mutta sitä häiritsemässä on vitsaus nimeltä multitasking. Usean asian tekeminen, kännykän vilkuilu ja some-riippuvuus estävät flow-tilaan pääsemistä. Onneksi flow-tilaan pääsemistä voi edistää kaiken kiireen ja multitaskingin keskellä meditoimalla. Omaan henkiseen kylpyläänsä mikrolomalle karkaaminen päivittäin helpottaa flow-tilaan pääsemistä ja vaikuttaa edullisesti myös stressitasoihin ja siten hyvinvointiin.

Flown edellytyksiä tutkija Owen Schafferin mukaan ovat:

 1. Tieto siitä mitä tekee.
 2. Tieto siitä miten tehtävän tekee.
 3. Käsitys omista taidoista.
 4. Tieto päämäärästä.
 5. Toiminnan haastavuus.
 6. Kyky vastata haasteeseen.
 7. Vapaus keskittyä ilman häiriötekijöitä.

 

On uskomatonta miten Okinawan saarella eletään pidempään kuin missään muualla ja juuri ikigain avulla. Tietenkin pitkäikäisyyteen liittyy paljon muutakin. Okinawan saarella Ogimin kylässä pitkäikäisyyteen vaikuttaa erityisesti terveellinen ja niukkakalorinen ruokavalio, vahva yhteisöllisyys ja sen tuomat edut, päivittäinen liikunta, reipas arkiaktiivisuus ja tietenkin ikigai. Tuossa kylässä kaikilla on omat puutarhat, jotka tuottavat kasveja ja hedelmiä niin omaan kuin myytäväänkin käyttöön. Puutarhat myös vaativat fyysistä työtä ja täten pitävät ikäihmisetkin todella aktiivisina. Ogimin kylässä ihmiset eivät jää koskaan eläkkeelle, tai ainakin eläke on täysin erilaista kuin mitä stereotyyppisesti ajattelisi. Työnteko jatkuu merkityksellisten asioiden parissa vaikka tavanomaisesta työelämästä eläköityisikin. Näen tässä paljon viisautta. Fyysinen toimintakyky pysyy yllä kun pitää itsensä liikkeellä mielekkäiden aktiviteettien parissa, jotka parhaillaan auttavat taloudellisen toimeentulon kanssa. Esimerkiksi mangojen kasvatus ja myynti torilla yli 80-vuotiaana vaikutti kirjan perusteella olevan täysin normaali juttu Ogimin kylässä. Itseasiassa yli 80-vuotiaat olivat kylän nuorimpia. Kylässä vallitseva vahva yhteisöllisyys toi sosiaalista hyvinvointia ja sekä taloudellista turvaa. Kyläläiset pitivät aidosti huolta toisistaan ja kaikki auttoivat toisiaan. Tällaisen eläkeläiselämän jälkeen passiivinen eläkeläiselämä ei kuulosta kovin houkuttelevalta.

Kun ihmisellä on selvä ikigai, ei sen toteuttamista estä mikään, ei edes vaikeat ajat ja kovat koettelemukset. Ikigain omaavalla henkilöllä on asenne, jonka avulla selviää vaikeista asioista keskittymällä kielteisten asioiden sijaan tärkeisiin asioihin. Tätä kutsutaan resilienssiksi. Resilienssi tarkoittaa kykyä kohdata vastoinkäymisiä. Sitkeä ihminen osaa joustaa ja sopeutua muutoksiin, keskittyy asioihin, joihin voi vaikuttaa ja jättää murehtimasta niitä asioita joihin ei voi vaikuttaa. Resilienssiä voi harjoittaa olemalla läsnä tässä hetkessä, joka jo itsessään vaatii harjoitusta. Mennyttä ja tulevaa on turha murehtia, ainoa olemassa oleva hetki on tässä ja nyt. Resilienssiä vielä voimakkaampaa on antihauraus. Siinä missä vahvan resilienssin omaava henkilö selviää elämän kolhuista, saa antihauras henkilö niistä lisää voimaa. Henkilökohtaista antihaurautta voi kehittää:

 1. Varmistamalla oman selustansa. Varmistamalla useamman tulonlähteen, tekee omasta taloudestaan antihauraamman. Esimerkiksi Ogimin kylässä kaikilla vanhuksilla oli päätoiminen ja sivutoiminen työ. Selustan varmistaminen voi tuntua ajanhaaskaukselta, koska harvemmin mitään ikävää ja yllättävää tapahtuu, mutta enemmin tai myöhemmin jotain voi kuitenkin tapahtua. Tähän antihauras on osannut varautua, eikä koe elämän kolauksia yhtä radikaaleina.
 2. Pidä jalat maassa, mutta ota joissakin asioissa paljon pieniä riskejä. Esimerkiksi isoja rahasummia ei kannata laittaa yhteen erittäin epävarmaan sijoitukseen. Sen sijaan pienempiä sijoituksia useisiin varmempiin kohteisiin sijoittamalla minimoivat riskit, mutta hyödyt voivat olla suuret. Tällaisella riskinottamisella voi saavuttaa antihaurauden.
 3. Eliminoi haurastuttavat tekijät. Kysymällä itseltään mitkä asiat, ihmiset ja tavat tekevät sinusta hauraan, voi selvittää eliminoitavia asioita. Samalla kun karsii haurastuttavia ja haavoittavia asioita, voi kohdata vastoinkäymisiä ja haastavia asioita, sillä niissä itää kasvun mahdollisuus. Kohdatessaan vastoinkäymisiä, antihauras ihminen vahvistuu, kehittyy ja pitää huomionsa ikigaissaan.