Näkökulman vaihtamisen taito

”Ihmisiä eivät järkytä asiat, vaan heidän uskomuksensa niistä” – Epilektos (n. 55-135jKr.)

Kirjoitettu 23.4.19

Esseen kirjoittaja: Joose Homanen

Kirjapisteet: 2

Kirja: Näkökulman vaihtamisen taito

Kirjan kirjoittaja: Antti S. Mattila

Kategoria: Tiimioppijan matkaeväät

Antti S.Mattilan Näkökulman vaihtamisen taito kertoo miksi ja miten olisi hyvä vaihtaa näkökulmaa asioihin. Eri ihmiset voivat tulkita samat asiat eri tavoin riippuen näkökulmasta. Elämässä tulee eteen tilanteita joissa asioiden tarkastelu toisesta näkökulmasta helpottaa kaikenlaista kanssakäymistä ja suhtautumista.

Näkökulman vaihtamisessa on olennaista toisen osapuolen kuuntelu, ymmärrys siitä mistä näkökulmasta toinen osapuoli katsoo maailmaa sekä miten hän ajattelee. Ihmiset kyllä kehuvat aina olevansa hyviä kuuntelemaan, mutta ymmärtävätkö he oikeasti kuulemansa. Jokaisella ihmisellä on aina jokin syy ajatella tai toimia tietyllä tavalla, ja sen syyn löytäminen on avain ajatusten ymmärtämiseen.

Tiimioppimisessa näkökulman vaihtaminen on tärkeää tiimin toiminnan kannalta, sillä jokaisella tiiminjäsenellä on omanlaisensa näkemys asioihin. Muiden näkökulmia asioihin pitää yrittää ymmärtää, ja omista näkökulmista pitää pystyä joustamaan jotta tiimi voi päästä yhteisymmärrykseen asioista. Tiiminjäsenet myös oppivat toisten ajatusten huomioinnista ja niiden analysoinnista uusia asioita. Tämä on tärkeää etenkin dialogissa, jotta se olisi toimiva kokonaisuus.

Näkökulman vaihtamisen taito sisältää paljon lainauksia antiikin ajan filosofien opeista, jotka toimivat vielä tänäkin päivänä. ”Ihmisiä eivät järkytä asiat, vaan heidän uskomuksensa niistä” – Epilektos (n. 55-135jKr.) Ihmiset luovat nykyaikana liian usein mielikuvia ja ennakkoluuloja asioista, joista emme oikeastaan tiedä juuri mitään. Pelkäämme päässämme luomistamme mielikuvista johtuen asioita ja ihmisiä, jotka voisivat tuoda suunnattomasti sisältöä elämäämme, jos antaisimme mahdollisuuden niille.

Kirjana Näkökulman vaihtamisen taito oli aika tiivis ja osittain melko filosofinenkin paketti, jossa oli kuitenkin ajatuksia herättäviä asioita, joista on varmasti hyötyä tiimioppimisen matkalla. Näkökulman vaihtamisen taito toimii akatemian arjessa uusien perspektiivien ja ratkaisujen avaajana, ja edesauttaa prosessien kehittymistä ja ongelmien luovien ratkaisujen saavuttamisessa.