Onnistu tiimityössä – Tiimin jäsenen kirja

Todellinen huipputiimi loistaa myös ulospäin ja huipputiimin tunnuspiirteiden avulla jokainen hyvä tiimi voi löytää itsestään huipputiimin.

Kirjan toisessa luvussa puhutaan huipputiimin piirteistä, juuri niistä piirteistä, joita kohti koko tiimimme haluaa mennä ja saavuttaa seuraavan puolentoistavuoden aikana. Otin tarkkailuun osan huipputiimin piirteistä ja mietin miten ne toteutuvat meidän tiimissämme, miten olemme menossa niitä kohti, sekä pohdin myös miten tärkeitä piirteet ovat tiimin toiminnalle.

Yhteinen päämäärä, meillä yhteisen päämäärän löytäminen kesti hetken ja etenkin sen tärkeyden ymmärtäminen. Akatemian alkaessa tammikuussa koko päämäärämme oli aivan hukassa, eikä sitä edes osattu etsiä, vaan toiminta oli enemmänkin rämpimistä kohti jotain. Helmikuun lopulla meillä ollut 24h-leiri avasi päämäärämme kaikille selkeämmin ja olimme oikeasti menossa yhdessä jotain yhteistä kohti, jonka kaikki siinä hetkessä ymmärsivät ja olivat valmiita sitoutumaan. Yhteisen päämäärän muistuttelu ajoittain kaikkien mieleen, auttaa päämäärän pitämisessä mielessä ja auttaa kaikkia menemään samaa päämäärää kohti.

Yhteisen päämäärän löytäminen on tiimin toiminnan alussa erittäin tärkeää. Päämäärän ympärille tiimin on helpompaa muodostaa omaa toimintaansa ja tiimiytyä, koska kaikilla on sama tavoite mitä kohti pyritään. Yhteinen päämäärä kannattaa heti alussa selkeyttää, jotta tiimi alkaa toimia mahdollisimman tehokkaasti, koska muuten toiminta on vain matkaamista jotakin kohti.

Sitoutuminen, joka kattaa yhteisvastuun tiimistä ja sen tuloksista. Tässä tiimillämme on ollut pienen kriisin paikka. Tiimillämme on pelisäännöt ja yhteiset arvot, jotka ovat helposti kaikkien löydettävissä tai näkyvillä. Hieman epäselvää on ollut osan tiiminjäsenten sitoutuminen tiimityöhön ja vastuun kantaminen yhdessä tiimin tuloksista. Asia on ollut meillä esillä ja pyrimme yhdessä tiiminä toimimaan paremmin.

Sitoutuminen on tiimin kannalta tärkeä elementti, jota ilman koko tiimiä ei ole edes olemassa. Sitoutuminen auttaa luottamaan prosessin alussa täysin tuntemattomiin ihmisiin ja projektien syntyessä luottamus projektissa oleviin huomataan jo alkumetreillä. Kun tiimin jäsen on sitoutunut, voi luottaa myös hänen panokseensa tiimin hyväksi.

Hyvä yhteishenki, meidän tiimillämme on alusta asti ollut aivan mahtava me-henki, ja sitä ei ole voinut kuin ihailla. Olemme tiiminä pyrkineet selvittämään ja hyödyntämään kaikkien jäsentemme erityisominaisuuksia ja osaamista niin paljon kuin on ollut mahdollista.

Hyvä yhteishenki tuottaa projekteissa tulosta. Esimerkiksi Taitaja2019 kahvilassa saimme monilta ihmisiltä palautetta, että meidän hyvä meininki näkyy ja kantaa pitkälle. Moni ihminen lähestyi meitä sanomalla asian, josta oli sitten helppo jatkaa juttelua eteenpäin eli hyvästä hengestä on moneen.

Avoin ja rehellinen palaute, tässä on meille treenattava kohta. Olemme viiden kuukauden jälkeen toisillemme kuitenkin vielä aika tuntemattomia ja asioiden suoraan ilmaiseminen on harjoittelussa. Aiomme pitää oman arviointipäivän, jossa annamme jokaiselle tiimin jäsenelle palautetta ja saamme sitä itse, eli opettelemme miten antaa rakentavaa palautetta ja ottaa palautetta vastaan.

Avoin ja rehelliseen palautteen antamisen oppiminen on tärkeää niin tiimin toiminnalle, kuin tulevissa työpaikoissakin. Tiimin me-henki kasvaa, kun ollaan rehellisiä toisilleen ja eikä olla enää niin ”vieraskoreita” eli tiimin jäsenet ja tiimin yleinen toiminta tarvitsee aika ajoin avointa, sekä rehellistä palautetta. Tässä voi myös olla tiimin toiminnalle kompastuskivi, jos palautetta annetaan väärin tai tiimi ei ole vielä sellaisessa vaiheessa, että kaikki ovat tähän valmiita voi palautteen annosta olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Positiivinen tiimihenki, meillä on alusta asti ollut mahtava henki, joka vain kehittyy päivä päivältä. Jokainen tiimimme jäsen haluaa kehittää osuuskuntaa ja kääntää katsetta yhä enemmän tulevaisuuteen. Tiimimme jäsenet osallistuvat mielellään tiimimme toimintaan ja harvoin ketään tarvitsee erikseen pyytää ylimääräistä työpanosta.

Positiivinen tiimihenki vie tiimiä eteenpäin, siksi se on tärkeää. Jos positiivinen tiimihenki puuttuu emme näe tulevaisuuteen ja paikallaan tarpominen ei vie tiimiä mihinkään suuntaan mikä kehittäisi myös tiimin välisiä suhteita. Tiimiä vie eteenpäin sen jäsenet ja meitä vie eteenpäin positiivinen tiimihenki ja sen avulla kyky nähdä tulevaan.

Kehityshalu ja pyrkimys jatkuvasti parantaa tiimin toimintaa, Tiimimme on kevään lopulla puhunut paljon tiimin kehittämisestä, ja siihen pyrimme jatkuvasti tutkimalla tiimimme fiiliksiä ja kokeilemalla mikä toimii meille. Jokainen meistä opiskelee itseään varten, mutta kehittäessään itseään annamme myös muille oppimastamme ja rakennamme tiimille uutta tietoutta. Tiimin jäsenien oppimisen edistäminen auttaa koko tiimimme tietoisuutta ja kasvua.

Keskinäinen luottamus ja sitoutuminen tiimiin Itse olen kokenut luottamuksen erittäin tärkeäksi. Projekteissa on hyvin hankala jakaa vastuuta henkilöille, johon ei luota, näissä tilanteissa luottamuksen merkitys korostuu. Keskinäinen luottamus edistää myös omaa sitoutumista tiimiin, koska luotettavalle henkilölle, voidaan luottaa vastuuta projekteissa ja olet mukana tiimin toiminnassa enemmän.

Huipputiimin muita piirteitä ovat: Jäsenten välinen tasa-arvo, muutoskyky, yksilön suoritusta tukeva ilmapiiri, erilaisuuden arvostaminen. Kaikkien piirteiden tarkastelu auttaa saamaan paremman kuvan, miten me pääsemme huipputiimiä kohti ja kuinka paljon eri vaiheita se lopulta vaatii. Näihin piirteisiin on hyvä aina välillä palata ja katsoa mihin suuntaan edetään ja missä on vielä töitä edessä.