Sissimarkkinointi

Markkinointi voi olla käytännössä mitä tahansa toimintaa, jonka tarkoitus on edistää myyntiä. Sissimarkkinoinnin periaatteena on käyttää rahaa säästeliäästi, mutta se vaatii sitäkin enemmän kovaa työtä ja kekseliäisyyttä.

Sissimarkkinointi

 

Eetu Kuittinen 11.4.2019

En muista, että olisin kuullut termiä sissimarkkinointi kertaakaan, ennen kuin löysin tämän kirjan. Markkinoinnista ylipäätään minulla oli aika perinteinen ja yleistävä käsitys. Perinteisestihän markkinoinnista ensimmäisenä mieleen tulevat erilaiset mainokset, olivat ne sitten televisiossa, radiossa tai painettuna lehteen. Vanhat massamainonnan periaatteet kuitenkin toimivat vain yrityksille ja tuotteille, jotka ovat nimenomaan suunnattu massoille. Tällaisia ovat esimerkiksi ruokakaupat. Mutta millä keinoin pieni yritys, jonka tuote on tarkoitettu tarkasti rajatulle kohderyhmälle, tavoittaa asiakkaat? Ja vielä tärkeämpää on se, kuinka se saa asiakkaat ostamaan?

Markkinointi voi olla käytännössä mitä tahansa toimintaa, jonka tarkoitus on edistää myyntiä. Sissimarkkinoinnin periaatteena on käyttää rahaa säästeliäästi, mutta se vaatii sitäkin enemmän kovaa työtä ja kekseliäisyyttä. Tästä syystä sissimarkkinointi sopii mielestäni hyvin pienille yrityksille. Kirjassa esitellään muutamia suorastaan nerokkaita sissimarkkinointikampanjoita, jotka ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Siis lisänneet yrityksen myyntiä ja tulosta selkeästi. Yksi näistä esimerkeistä oli pyöräliike, joka tarkasti kadulle parkkeerattuja pyöriä. Pyöriin jätettiin lappu, jossa oli lueteltu huoltoa kaipaavat osat ja alennuskuponki. Pyöräliikkeen myynti oli seurauksena noussut 24%.

Sissimarkkinoijan tulee olla rohkea. Mainos, joka myy eniten on yleensä sama mainos, joka myös suututtaa osaa sen näkijöistä eniten. Hyvä mainos on siis ihmisten mielipiteiden molemmissa ääripäissä samaan aikaan. Mitäänsanomaton mainos, joka ei herätä minkäänlaista reaktiota ihmisissä ei yleensä saa ketään myöskään innostumaan tuotteesta. Tietenkin markkinoijan tulee olla tarkkana, ettei haukkaa liian isoa palaa. Ihmisten tahallisessa provosoimisessa on aina riskinsä ja pelissä on yrityksen maine.

Kirjassa on paljon hyödyllisiä ohjeita tyypillisten markkinointivirheiden välttämiseen. Yksi mieleenpainuva ohje oli, ettei koskaan tulisi ajatella pelkän näkyvyyden lisäävän myyntiä. Mainoksen näkemisestä ostamiseen on vielä pitkä matka. Kuinka monta mainosta arvioisit ihmisen näkevän pelkästään yhden päivän aikana? Mainosten paljoudesta huolimatta myyvien mainosten määrä on suhteellisen pieni. Suurin anti itselleni oli kuitenkin oman markkinointiin liittyvän näkemyksen avartuminen. Hyödyntämällä omaa kekseliäisyyttä ja omia ideoita voi saavuttaa huipputuloksia.

Lukeminen toi taas lisää potkua omien ideoiden käytäntöön viemiseen yrityksessämme. Omien ideoiden esille tuominenkaan ei ole aina välttämättä helppoa. Hyvä markkinointiviesti herättää lukijoissa aina sekä kielteisiä, että myönteisiä ajatuksia. Samalla tavalla osa työkavereista saattaa tyrmätä aluksi erikoiselta kuulostavan ideasi. Pitää kuitenkin muistaa, että vain asiakkaiden mielipiteillä on merkitystä kun on kyse markkinoinnista.

 

Teos: Sissimarkkinointi

Kirjailija: Jari Parantainen

Julkaisuvuosi: 2005

Sivumäärä: 318