Yrittäjyys – ammatti ja tulevaisuus

Yrittäjyys – ammatti ja tulevaisuus  (1995)
Pia Jokela Pia ja Martti Anneberg

Essee Jarno Pirinen 8.4.2018

Kategoria yritystoiminnan käynnistäminen

Teos on ns. aloittavan yrittäjän käsikirja. Kirja on tehty opetustarkoitukseen, ja se vastaakin perinteisesti koulussa käytettäviä oppikirjoja. Kirjassa löytyy kaikki oleellinen aina yrittäjyyden historiasta-yleisimpiin yrittäjää koskeviin lakeihin. Kirjassa kerrotaan mm. idean luomisesta, suunnittelusta (markkinointi, tuotanto, kannattavuus), perustamistoimet/yhtiömuodot, kansainvälistyminen, kirjanpidon perusteet sekä paljon muutakin oleellista tietoa yrityksen perustamiseen liittyen. Kirjan lopussa on oppikirjan tapaan sanasto, sekä sanoihin liittyvät selitykset. Kirja on valmistettu 20-vuotta sitten, joten jotkut asiat ovat hieman muuttuneet, mutta kirja antaa joka tapauksessa loistavan pohjan yrittäjyydestä kiinnostuneille henkiköille. Miksi kiinnostua yrittäjyydestä ja valita se tie tulevaisuudessa? Nykyään mikään koulutus tai työkokemus ei 100% varmuudella tule takaamaan katkeamatonta työuraa. Ei kukaan voi varmuudella sanoa, että lääkäriksi tai insinööriksi kouluttautuneella on 10-vuoden päästä töitä. Itsekin lähipiiristä tiedän kymmenien vuosien työkokemuksella varustetun diplomi-insinöörin, jonka työt vain loppuivat, eikä uusia töitä enää löytynyt. Kouluttautuminen ei koskaan mene hukkaan, mutta kannattaa pitää monia ovia auki itselleen. Teknologian kehityksen syystä monet työtehtävät vähenevät ja koneet korvaavat ihmisiä. Käytännössä sen voi huomata vaikkapa kaupoissa jatkuvasti lisääntyvistä itsepalvelukassoista. Koneet ja asiakkaat tekevät työt, ja valvontaan tarvitaan vain yksi työntekijä. Pankkimaailmassakin ihmiset siirtyvät asioimaan verkkoon, eikä kassatoimihenkilöitäkään tarvita enää niin kuin ennen. Niinhän se taitaa olla monessakin paikassa, että koneet tekevät työt ja yksi tai muutama ihminen enää tarvitaan niitä valvomaan. Yrittäjyyden hyvä puoli onkin se, että voi itse työllistää itsensä ja taata työllistävän tulevaisuuden. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty/huonosti suunniteltu on puoliksi pilattu. Liikeideaa lähdettäessä toteuttamaan, ensimmäisenä on tehtävä liiketoimintasuunnitelma.

Suunnitelma on yrittämisen käsikirjoitus, ja siinä on käytävä läpi ainakin seuraavat asiat:

  • Liikeidea: Idea on käytävä vielä läpi riskeineen. Arvioidaan omat vahvuudet ja heikkoudet.
  • Tuotteet/palvelut: Mikä on tuotteen/palvelun ainutlaatuisuus ja mitä lisäarvoa ne tuovat asiakkaalle. Minkä tarpeen tuote tyydyttää?
  • Asiakkaat ja markkinat: Kuka on yrityksen tavallinen asiakas? Missä ja miten asiakkaat elävät sekä millaiset on kulutustottumukset? Kuinka tuotteet ja palvelut markkinoidaan asiakkaille?
  • Kilpailevat tuotteet ja palvelut: Arviointi kovimmista kilpailijoista ja kuinka heistä erotutaan.
  • Tuotteen valmistus: Edullisin ja tehokkain tapa tuottaa tuotetta.
  • Talouden suunnittelu: Selvitettävä kaikki aloitukseen menevät kulut. Taloudellinen kannattavuus on arvioitava (pitää olla kriittinen eikä rakennella pilvilinnoja!)
  • Yrityksen toimintatavat: Yrityksen rakenne, imago, teknologia, osaaminen ja sijaintipaikka.

Suunnittelun ja rahoituksen ollessa kunnossa, on tehtävä yrityksen perustamistoimet. Yhtiömuoto on valittava (Yksityinen elinkeinoharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta). Yhtiömuodon valintaa tulee miettiä tarkkaan omien tarpeiden kautta ja tehdä valinta tarpeiden mukaan. Yrityksen perustamiseen täytyy myös hankkia tiettyjä lupia sekä tehdä ilmoituksia. Yhtiömuodon valinta vaikuttaa ilmoituksiin, mutta yleisesti on otettava huomioon mm. Kaupparekisteriin tehtävä ilmoitus, Alvverovelvolliseksi ilmoittautuminen, vakuutukset ja pakolliset maksut sekä YEL.

Mielestäni kirja on loistava, kun halutaan luoda hyvä pohja yrittäjyyteen. Kirja olisi pitänyt mielestäni antaa luettavaksi jo tradenomiopintojen alussa, jollei jopa jo lukiossa. Kaikkien tulisi saada jonkin näköinen hahmotus yrittäjyydestä ja siihen tarvittavista tekijöistä, joten miksi tällaista kirjaa ei ole koskaan tarjottu luettavaksi koulussa? Kirjassa on tiedon lisäksi myös tehtäviä, mitkä tekemällä voi lukija varmistaa, onko sisäistänyt asiat oikein. Jos haluaisi löytää yhtä kattavasti tietoa yrittäjyydestä internetistä, aikaa kuluisi päiviä tai samoja tietoja ei edes löytyisi. Tässä teoksessa kaikki oleellinen tieto on puristettu 300 sivuun. Toki täytyy huomata, että kirjassa on perustiedot, ei jokaista kiemuraa kaikista asioista. Kirjan ainoa huono puoli oli sen vanhuus (1995), ja huomasinkin vanhan oppimani pohjalta muutamia poikkeavuuksia verrattuna nykyhetkeen. Suosittelen lämpimästi kaikkia yrittäjyydestä kiinnostuneita tai aloittelevia yrittäjiä lukemaan tämän teoksen!