Monialainen akatemiamme

Kirjoittaja Juha Wirekoski

Y-akatemian suurimpia hienouksia on ehdottomasti monialaisuus. Verrattuna muihin akatemioihin, meillä on monipuolisesti eri alan opiskelijoita kaikissa osuuskunnissamme. Osuuskuntamme koostuu medianomeista, tradenomeista, restonomeista ja fysioterapeuteista.

Projektimme ovat usein alakohtaisia, medianomit tekevät kuvauksia ja fysioterapeutit terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää työtä ja niin edelleen. Tradenomit ovat monesti tiimien talousasioiden hoitajia ja pitävät huolen osuuskunnan pyörittämisestä taloudellisesta näkökulmasta. Tradenomit tekevät myös erilaisia muita projekteja, kuten pitävät kahviloita ja muita myyntipisteitä. Yhteisiä projekteja koko tiimin voimin on harvemmin, mutta monialaisuus näkyy pienissäkin projektiryhmissä. Jotkut projektit toteutamme koko osuuskunnan voimin, välillä hyödyntäen useammankin osuuskunnan väkeä. Isommissa projekteissa on suurempi potentiaali tehdä monipuolisesti ja isommin, kun tiimillä on erilaista osaamista, taitoa ja intohimoja.

Teimme Osuuskunta Tekimön kanssa Taitaja2019- tapahtumaan Pannu jumissa kahvilan koko tiimin voimin ja projektissa oli mukana myös Miete Creations osuuskunnan henkilöitä. Medianomit hoitivat graafista suunnittelua, kuten logosuunnittelun ja flayerit, sekä pitivät yllä sosiaalisen median kanavia. Tradenomit huolehtivat mm. budjetista, kululaskelmasta ja myytävien tuotteiden hankkimisesta. Isommissa projekteissa hauskaa on, että kaikki saavat kokeilla uusia asioita, vaikka ne eivät olisikaan omaan alaan kuuluvia tehtäviä. Esimerkiksi meidän tuleva fysioterapeutti Esko oli kahvilan aikana loistava sandwich guy ja heittäytyi markkinointiin ennennäkemättömällä tavalla. Kaikki tiimissämme, alasta riippumatta, huolehtivat myynnistä ja yleisesti kahvilan pyörittämisestä. Projekti edisti suuresti osuuskunta Tekimön tiimiytymistä, koska eri alojen yhdistäminen yhteen isoon projektiin vaatii luovuutta ja jokaisen tiiminjäsenen mielenkiinnon kohteiden kuuntelemista. Projektissa kaikki laittoivat itsensä likoon saadakseen yhteisen onnistuneen projektin. Taitaja 2019-tapahtuman jälkeen olemme enemmän tehneet töitä erilaisissa pienemmissä projektiryhmissä ja monialaisuus näkyy niissäkin vahvuutena.

Monialaisuuden ansiosta voimme Y-akatemiassa tehdä projekteja ilman, että tarvitsemme juurikaan ulkopuolisia palveluntarjoajia ja jokainen tiimiläinen saa käytännön kokemusta ja oppia juuri siitä mistä haluaa. Tradenomit, fysioterapeutit, restonomit ja medianomit oppivat toisiltaan alasta riippumatta käytännön taitoja monipuolisesti, josta tulevaisuudessa on hyötyä alalla kuin alalla. Kuinka hienoa onkaan, että yrityksestämme löytyy osaaminen niin markkinointiin, verkkosivujen tekoon, mainosmateriaalien tekoon ym. mitä yritystoiminnassa tarvitaan. Kuinka monessa muussa yrityksessä tämä on mahdollista?