Ekosetin opas ajatusten herättelijänä

Oppaaseen on koottu napakasti tietoa av-tuotannossa huomioon otettavista ekologista ja kestävää kehitystä tukevista toimintamalleista. Mietin, miten voisimme soveltaa opasta Y-akatemiassa. Mihin kaikkeen me voimme itse toiminnassamme vaikuttaa ja millä mittakaavalla? 

  1. Esseen nimi: Ekosetin opas ajatusten herättelijänä 
  2. Kirjoituspäivämäärä: 9.10.2019 
  3. Esseen kirjoittaja: Marika Saikkonen 
  4. Kirjapistemäärä: 1 
  5. Kirjat: Ekosetti – Opas ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon 
  6. Kirjoittajat: Kaisa Astikainen & Anne Puolanne 
  7. Kategoria (YPK) ja opintojakso: Ei YPK, opintojakso 7013 Mediatuotanto 

  

Oppaaseen on koottu napakasti tietoa av-tuotannossa huomioon otettavista ekologista ja kestävää kehitystä tukevista toimintamalleista. Oppaassa käydään läpi esimerkiksi jätehuoltoa ja energiankäyttöä toimistolla, studiolla, matkustamisessa ja kuvauksissa. Asiaa löytyy myös ennakkosuunnittelun tärkeydestä ja mitä asioita ekologisuuden näkökulmasta on otettava huomioon. Myöskin yhtenä aiheena on ekologisuuden esilletuonti tuotannon sisällössä ja käsikirjoituksessa. Lavastuksesta, cateringista, maskeerauksesta ja puvustuksesta on omat osansa. Yksi tärkeä aihe on myös tuotannon sisäinen viestintä ja tiedonkulku tuotannon ekologisista menetelmistä, ja tiedon välittyminen myös niille, jotka ovat tuotannossa mukana vain päivänkin. Ekologisuuden toteutumisen seuranta ja raportointi on myös tärkeää. Oppaassa ehdotetaan myöskin ekokoordinaattorin palkkaamista, joka vastaa tuotannon kestävien toimintamallien suunnittelusta, toteutuksesta ja valvomisesta, ja tämä voi varmasti olla hyvä keino isoimmissa tuotannoissa. 

 
Oppaan soveltaminen Y-akatemian toimintaan 
Mietin, miten voisimme soveltaa opasta Y-akatemiassa, jossa kuitenkin paljon teemme myös media-alan projekteja, sekä omaan toimintaamme sisältyy toisinaan esimerkiksi cateringia ja jätehuoltoa. Suunnittelimme eräässä dialogissa koko akatemian yhteistä dialogia aiheesta ekologisuus ja kestävä kehitys. Yhteisön kaikki jäsenet pitäisi saada samalle viivalle aiheen tiimoilta, tällöin kaikille olisi selkeää, miksi ekologisuuden tulisi olla osana tekemisessämme, ja miten kukin voimme toimia esimerkiksi leireille hankintoja tehdessä tai toimiston jätteiden lajittelussa. Yksinkertaisimmat tavat ekologisempaan toimintaan ovat kulutuksen vähentäminen, kimppakyydit ja jätteiden lajittelu.  

Akatemialle voisi tehdä oman kierrätyspisteen, jossa olisi omat astiat muoville, kartongille, paperille, biojätteille, lasille ja metallille. Astioiden tyhjennys pitäisi sopia ja suunnitella, ja kartoittaa Tiedepuiston kierrätysmahdollisuudet. Paperitulosteiden tekoa kannattaa miettiä jokaisella kerralla. Jos asian voi hoitaa sähköisesti, kannattaisi se tehdä niin. Uusi tulostin voisi olla ympäristömerkitty ja väriaineissakin ottaa huomioon ekologisuuden, kuten myös paperin laadussa. Kulkemiset varsinkin leireille olisi hyvä hoitaa mahdollisimman vähillä automäärillä, eli välttää yksin ajamista ja suosia kimppakyytejä. Matkustusmuoto huippuleireille on myöskin yksi mietinnän arvoinen aihe sekä lentojen päästöjen kompensointi.  

Leireille ja akatemian erilaisiin tapahtumiin järjestettävissä cateringeissa olisi hyvä huomioida kertakäyttöastioiden materiaali ja kierrätys, mieluiten luopua kertakäyttöisyydestä kokonaan. Voisiko leireille ottaa oman pullon tai aterimet mukaan, ja näin vältettäisiin turhaa jätettä? Myös ruoissa voi mahdollisuuksien (ja budjetin) mukaan suosia kasvis- ja lähiruokaa sekä yrittää minimoida ruokahävikkiä. Oppaassa oli todella hyvä ja tiivis katsaus ekologiseen cateringiin. Kaikissa hankinnoissa olisi hyvä ottaa huomioon niiden ekologisuus ja kierrätettävyys, sekä tietenkin se, että onko kaikki hankinnat välttämättömiä? Mitä voi saada käytettynä? Jätehuollon suunnittelu ja toteutus on mielestäni tällä hetkellä tärkein ja helpoin ensiaskel akatemiassa niin toimistollamme, tapahtumissamme kuin leireilläkin. Toinen hyvä keino on myös ostettavien asioiden tarkka pohdinta, juurikin esimerkiksi kertakäyttöiset tuotteet ja niiden tarve, tämä vähentää syntyvän jätteenkin määrää. 

Y-akatemian mediatuotannot 
Mediatuotantojen puolesta oppaassa on oikeastaan kaikki tarvittava alkuun pääsemiselle, ja suosittelenkin opasta ihan kaikille av-tuotannoissa työskenteleville. Kaikenlainen kertakäyttöisyys minimiin, rekvisiitat kirppareilta ja uudelleen takaisin kiertoon. Lainaus- ja vuokrausmahdollisuuksien selvitys ennen uuden kaluston ostamista ja uusien ostossa huomioi niiden ympäristöystävällisyyden. Y-akatemian mediatuotantojen sisällössä ja suunnittelussa voi ottaa huomioon, että myöskin esimerkiksi videon sisältö tukee ekologisuutta.  

Ekologisuus edukseen 
Ekologisuuteen pyrkivä toiminta olisi myös yksi loistava keino erottua edukseen. Valmius ekologisiin toimintamalleihin ja tietoisuus aiheesta tulee varmasti olemaan hyödyksi tulevaisuuden työelämässä, sillä jokainen yritys huomioi tai tulee varmasti lähivuosina huomioimaan toimintansa kestävyyttä ja ekologisuutta. Vastuullisuus on nyt myös yksi arvoistamme, ja meidän tulisi toimia entistä enemmän sen mukaan myös ympäristöasioiden osalta. Aihetta pitää kuitenkin lähestyä pikkuhiljaa ja pienillä helpoilla muutoksilla, sekä saada kaikki sitoutumaan niihin. Mihin kaikkeen me voimme itse toiminnassamme vaikuttaa ja millä mittakaavalla?