Itsensä johtaminen

Heurix-kirjasarjassa käsitellään työelämässä hyödyllisiä metataitoja.

1.Kirjoituspäivämäärä: 01.02.2020 

2.Kirjapistemäärä: 5 

3.Teokset: Energiaa arkeen, Aikavarkaat kuriin, Ihana, kamala palaute, Erilaisuuden riesa ja rikkaus, Hyvä ryhmä, toimiva tiimi 

4.Kirjan kirjoittajat: Minna Rasila, Maria Pitkonen 

5.Kategoria: Markkinointi 

 

 

Heurix-työkirjasarjassa käsitellään työelämässä hyödyllisiä metataitoja. Käyn tässä esseessä läpi mielestäni parhaat pointit kaikista lukemistani viidestä kirjasta. 

 

Energiaa arkeen 

Aseta itsellesi tavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen luo onnistumisen tunnetta ja lisää tyytyväisyyttä. Tavoitteiden on kuitenkin oltava realistisia. Mikäli sinulla on suuria pitkän aikavälin tavoitteita, on suositeltavaa pilkkoa ne pienempiin osiin. Tee mielikuvaharjoituksia siitä miltä tuntuu, kun suuri tavoitteesi on saavutettu. Älä kuitenkaan tyydy vaan haaveilemaan vaan toimi päämäärää kohti laatimalla toimintasuunnitelma suureen tavoitteeseen pääsystä ja aseta itsellesi välitavoitteita, jotka edesauttavat pääsyäsi kohti päämäärää. Kiitä itseäsi pienistäkin saavutuksista. 

Seuraa kuinka puhut itsellesi pääsi sisällä. Yleensä ihmiset puhuvat itselleen rumemmin kuin muille ihmisille. Ajatukset ja suhtautuminen itseesi vaikuttaa suuresti, kuinka koet elämäsi. Ne oikeastaan määrittävät kaikki kokemuksesi, joten kannattaa tiedostaa omat ajatuksensa ja pyrkiä muuttamaan niitä lempeämpään suuntaan. 

 

Aikavarkaat kuriin 

Kiireen kulttuurissa on arvostettavaa ja ihailtavaa olla jatkuvassa kiireessä. Kiireen tunne luo kuitenkin stressiä, eikä edesauta tehtävien huolellista suorittamista. Kannattaa siis lopettaa kiireestä puhuminen, ajatteleminen, ja turhien asioiden kiirehtiminen. Ole tietoisesti läsnä siinä mitä teet nyt.  

Työtehtävien lykkääminen kasvattavat mentaalista kuormaasi ja lisäävät stressiä. Tehtävät, joita lykkäämme tuntuvat usein syystä tai toisesta vaikeilta aloittaa. Tämä on kuitenkin vain ennakkokäsityksemme kyseisestä tehtävästä. Kun asiaa alkaa tekemään on se usein paljon helpompaa kuin ajattelimme. Kannattaa pohtia minkä tyyppisiä tehtäviä yleensä lykkäät ja mistä syystä. Vaikeimmille tehtäville kannattaa aikatauluttaa se ajankohta päivästä, jolloin vireystasosi on huipussaan. 

Kitke pois liiallisuuksiin menevä perfektionismi. Joskus hiomme asioita liiallisuuksiin ja täten kulutamme aikaa turhaan asioihin, jotka eivät tuo merkittävää lisäarvoa lopputulokseen. Kannattaa keskittyä nauttimaan tekemisestä sen sijaan että vertailisit työn tämänhetkistä tilaa jatkuvasti päässäsi olevaan visioon. Aseta itsellesi aikarajat jokaiselle työtehtävälle. Tällöin käytät aikasi vain oleellisimpiin asioihin ja turhat krumeluurit saavat jäädä pois. 

 

Ihana, kamala palaute 

Palautteen saaminen työelämässä on ensiarvoisen tärkeää. Negatiivinenkin palaute on parempi kuin ei palautetta ollenkaan. Positiivisen palautteen antaminen on helppoa, mutta sillä on vastaanottajalle usein erittäin suuri merkitys. Negatiivisen palautteen antaminen taasen on taitolaji, jonka vain harvat osaavat. 

Negatiivista palautetta antaessa on tärkeää pitää mielessä, että annat palautetta henkilön tekemästä yksittäisestä työtehtävästä etkä henkilöstä. Älä anna palautetta koskaan kiihtyneessä mielentilassa sillä tällöin sorrumme yleensä suurentelemaan ja yleistämään asioita. Älä anna negatiivista palautetta julkisesti vaan kahden kesken. Rakenna palaute siten että siitä on jotain hyötyä palautteen saajalle. Älä anna palautetta, jos agendanasi on latistaa toista ihmistä ja pönkittää itseäsi hänen yläpuolelleen. Aloita palaute positiivisella palautteella ja päätä se positiivisella palautteella. 

 

Hyvä ryhmä, toimiva tiimi 

Itselle mieluisakin työ voi olla vastenmielistä, jos työskentelee huonossa ryhmässä. Hyvä ryhmä taasen saa yksilöt saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Yksilöiden myönteisyys ja ratkaisukeskeisyys luovat toimivan ryhmän. Voimme itse vaikuttaa siihen, miten koemme eteen tulevat haasteet. Voimme tehdä niistä ongelmia ja keskittää energiamme valittamiseen tai voimme suhtautua niihin ratkaisukeskeisesti ja neutraalisti. Oma suhtautumisesi vaikuttaa koko ryhmän asenteisiin, joten kannattaa keskittyä oman tontin hoitamiseen hyvin eikä etsiä vikoja muista ryhmän jäsenistä. 

Hyvän ryhmän ominaisuudet: 

 • Selkeä tarkoitus ryhmän olemassaololle. 
 • Ryhmä saa itse päättää toimintatavoistaan 
 • Ryhmän jäsenet ovat tasavertaisia ja yhteisesti vastuussa ryhmän tuloksista 
 • Jokainen jäsen hoitaa oman osuutensa ryhmässä 
 • Ryhmän johtajuus on määritelty, toimiva ja kaikkien tiedossa 
 • Jäsenet sietävät toistensa erilaisuutta ja arvostavat itsestään poikkeavia piirteitä 
 • Jäsenillä on hyvä ja toimiva keskinäinen vuorovaikutus 
 • Jäsenet hyväksyvät erimielisyydet ja kriisit osana ryhmäytymistä 
 • Ilmapiiri on motivoitunut, vapaa, turvallinen ja tavoitteellinen 
 • Jäsenet ovat sitoutuneet kehittämään omaa toimintaansa 

 

Erilaisuuden riesa ja rikkaus 

Jokainen voi muuttaa vain itseään, ei toista. Tämän vuoksi olisi hankalaa olla hyväksymättä muiden ihmisten erilaisuutta sinuun verrattuna. Erilaisuuden hyväksyminen on ensisijaista, vasta sen jälkeen sitä kykenee hyödyntämään esim. Ryhmätyössä. Kun tiedostaa minkälaisten ihmisten kanssa aiheutuu ongelmia, osaat suhtautua niihin tilanteisiin ennaltaehkäisevästi. Haastavia sosiaalisia tilanteita ei kannata vältellä vaan suhtautua niihin kehityshaasteina. Suhtaudu erilaisuuteen avoimesti ja neutraalisti, tiedosta jos tuomitset ihmisiä mielessäsi. 

Hyödynnä erilaisuutta tiimityössäsi: 

 • Mieti mikä täydentää sinua? Mitä puutteita sinulla on, joita joku toinen ryhmässäsi voisi täydentää? 
 • Tee töitä erilaisten ihmisten kanssa ja ole kiinnostunut heidän tavastaan toimia. Opit paljon uutta itsestäsi ja muista. 
 • Vältä kilkkejä. Vältä epävirallisia kahvikuntia, jotka vaikeuttavat yhteistyötäsi ryhmän ulkopuolisten jäsenten kanssa. 
 • Käytä erilaisia työtapoja. Voitko kehittää omia tapojasi paremmin muille ryhmän jäsenille sopivaksi? 
 • Nauti erilaisuudesta ja samanlaisuudesta. Erilaisuus on rikkautta, elämä olisi tylsää jos olisimme kaikki samasta puusta veistettyjä! 

 

Lopuksi 

Kirjasarja oli erinomainen tiivis kattaus oleellisista taidoista jokapäiväisessä elämässä. Suosittelen luettavaksi kaikille akatemialaisille.