Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima

Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima

Kirja: Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima

Kirjoituspäivämäärä: 15.4.2020

Esseen kirjoittaja: Tomi Varis

Kirjapistemäärä: 2

Kirjoittajat. Matti Alajuhta

Opintojakso: Johtajuus

 

 

Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima kirja kertoo Matti Alajuhtan näkökulmasta Nokian ja Koneen nousua. Hän kertoo kirjassaan johtamisperiaatteitaan sekä strategiaprosessin läpikäyntiä esimerkein. Matti Alajuhta johtaja isolla J:llä. Hän johtaa organisaatioita tekemisellä ja avoimuudella. Hän on ihmiskeskeisen johtaja. Kirjassaan hän nostaa esimerkiksi osaaminen, osaamisen kehittäminen, motivoinnin ja innostaminen, kuunteleminen ja viestinnän johtajuuden keskiöön. Hyvä johtaja osaa kääntää haasteet mahdollisuudeksi. Asiakkaiden kuunteleminen ja henkilöstön kehittäminen ovat johtajuuden perusteita. Johtajalla oltava välitön tuntuma kaikkeen yrityksen toimintaan. Hänen on ositettava asiantuntevaa läsnäoloa. Alahuhta painottaa henkilöstöhyvinvoinnin voimaan, kirkkaaseen suuntaan ja yksinkertaisuuteen. Kirja kannattaa todellakin lukea, tästä saa varmasti kaikki jotain irti, vaikka ei olisi johtajuudesta kiinnostunutkaan.

 

Omia mietteitä

Olen hoitanut tiimiliiderin hommia marraskuusta lähtien. Olenko minä hyvä johtaja? Vaikea sanoa, olen hieman hukassa pohdiskellessani sitä, miten hyvin olen hoitanut tonttini. Tiimiläiset ovat antaneet jonkin verran palautetta. Positiivista ja negatiivista. Jokainen haluaa hieman erilaista johtajuutta. Osa haluaa enemmän läsnäoloa, kuuntelua ja ajatuksien jakamista kuin osalle riittää vain tärkeimpien aikataulujen kertominen. Tämä tekeekin johtajuudesta haastavaa. Kysyn monesti itseltäni, miten voisin parantaa. Kuunteleminen on Alahuhdan mukaan ehdottomasti tärkeämpää kuin puhuminen. Kuunteleminen on asia mitä kehitän koko ajan, olenkin huomannut monesti, että kuuntelu on taitolaji. Joskus sitä vain on olevinaan kuulevinaan, vaikka ei oikeasti ole asian kanssa läsnä. Se harmittaa jälkeenpäin, kun joutuu kysymään uudestaan asioista, koska itse ei ole ollut valmis ottamaan vastaan informaatiota. Joskus jään kuuntelemaan tiiminkokouksissa liikaakin ja oman näkemyksen tuominen esille jää vähäiseksi. Luotan tiimiläisten näkökulmiin mahdollisimman paljon. Alahuhdan mukaan on tärkeää olla empaattinen mutta myös vaativa. Empaattisuudesta olen saanut palautetta, että tätä ominaisuutta minulta löytyy. Onko se riittävää, riippuu varmaan näkökulmasta ja aiheesta. Vaativuus taas, kohdistuu enemmän itseeni kuin tiimiläisiin. Lopulta löydän itseni tekemästä niitä asioita mitkä jäävät tekemättä, jos tiimiläinen ei saa sitä syystä tai toisesta tehtyä. Vaadin itseltäni välillä liikaa ja osaan olla todella ankara itseäni kohtaan, joka taas on heikkous, koska en osaa sitä käsitellä tarpeeksi hyvin.

Loppujen lopuksi, suurin ongelma on se, että en oikein osaa laittaa järkevää ja kirkasta tavoitetta, jota kohti mennä. Tämä taas johtaa siihen, että turhautuminen kasvaa melko suureksi, kun epäonnistuu jossain pienemmissäkin tavoitteissa. Kirjan luettuna tajusin sen, että johtajan suurin tehtävä on tukea tiimiläisiä, kuunnella ja olla aidosti kiinnostunut kaikesta toiminnasta. Olenkin miettinyt miten tiimi voisi hyödyntää potentiaalia mahdollisimman hyvin. On ollut vaikea hypätä kesken tiimimme kriisitilanteen kohdalla tiimiliideriksi. Varsinkin kun varsinaista johtamiskokemusta ei ole. Toisaalta se onkin opettanut kaikkein eniten. Luottamus onkin kaikkein tärkein asia ja se on tiimiltämme välillä hieman hukassa se voi johtua monesta asiasta, josta yksi on varmasti tiettyjen epäonnistumisen seurausta, joita teimme matkallamme tähän pisteeseen. Kun emme vielä tunteneet toisiamme tarpeeksi hyvin. Me pyrimme yhdessä rakentamaan luottamusta mahdollisimman hyväksi. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että suurin osa on jo suunnannut katseensa valmistumiseen ja omaan tulevaisuuteen, jolloin tiimin potentiaalin hyödyntäminen laahaa yhteisissä tekemismäisessä ja projekteissa jonkin verran.  Olenkin pyrkinyt tukemaan yksilöitä, joskin hieman takkuillen. Haluan kuitenkin oppia asiasta lisää koko ajan. Pyrin antamaan erilaisia tiedoksiantoja mahdollisimman yksinkertaisena, jotta väärin käsityksiltä vältyttäisiin. Joskus se toimii, toisinaan ei. Onneksi kuitenkin osaamme tiimissä ottaa asioita esille, jos tulee väärinkäsityksiä. Tämä onkin hieno taito, että osaamme puhua ongelmista. Toisaalta vaikeiden asioiden käsittely vie todella paljon voimia tiimiltä, mutta kuten Alahuhtakin kirjassa toteaa, niin vaikeuksista oppii parhaiten. On elintärkeää ottaa asiat mahdollisimman nopeasti esille, jotta pienet ongelmat nouse liian isoksi.

 

Poimintoja:

Johtajan tehtävä on johtaa. Hän on organisaationsa palvelija. Organisaatiokaaviossa johtajan paikka on alimpana, tukemassa kaikkia muita.

Oma kokemus johtajasta, joka johtaa ns. ruohonjuuritasolla on ollut aina positiivista. Se että johtaja on läsnä ja perillä asioista, luo yhteenkuuluvuutta ja tunteen siitä, että oman työn panos on tärkeää organisaatiolle.

 

Kaiken johtamisen tulee olla valmentavaa johtamista.

Valmentamisen ideana on se, että et ole muita ylempänä, autat mahdollisimman hyvin henkilöstöä toimimaan parhaaseen lopputulokseen.

 

Valitse tehtäväsi siten, että olet niistä kiinnostunut. Tämä on suurin palvelus, jonka voit tehdä itsellesi ja muille.

Asia mikä monesti unohtuu. Älä tee asioita, josta et ole kiinnostunut, jos vain saat valita. Tämä vaikuttaa omaan toimintaa ja muihin jos työ tehdään puoliteholla.

 

Yrityskulttuuri.

Tärkeä saada epäonnistua ja tuntea että luotetaan, siten henkilöstö toimii parhaiten. Yhteenkuuluvuuden tunne sekä arvojen asettaminen erittäin tärkeää. Arvovalinta ja henkilöstö valinta tukevat toisiaan. Tärkeintä on arvojen toteuttaminen. Arvoissa pitää olla tavoitteita, mutta tarpeeksi lähellä nykytoimintaa, jotta niistä ei tulee vitsiä. Yrityskulttuurin rakentaminen ja sen pitäminen hyvänä on tärkeää ja hyvän johtajan tärkein työkalu.

 

Johtajuuden avainperiaatteet:

 

Periaate 1. Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet.

On tärkeää olla selkeät tavoitteet, jotta kaikille on kirkas suunta edetä, siinä johdonmukaisuus korostuu. Etenemistä on kommunikoitava avoimesti, jotta kaikki ovat ajan tasalla siitä missä oikein mennään.

 

Periaate 2. Avoimuus ja suoruus.

Tiimin etuensin, muuten yksilöt haluavat omia tavoitteita. Oman esimerkillä näyttäminen tärkeää.  Avoimuudella ja suoruudella rakennetaan luottamusta.

 

Periaate 3. Fokus.

Valitaan oikea markkina-alue, joka on mahdollisimman potentiaalinen ja keskitytään siihen täysillä. Sen mitä teet tee se hyvin.

 

Periaate 4. Yksinkertaisuus ja selkeys.

Ohjenuora, jolloin kaikki ovat selkeää. oma ja muiden roolit pitää olla selkeää kaikille. Palautteen antaminen ja loppuun asti ajattelua. Monimutkaisuus vain sotkee asioita.

 

Periaate 5. Oikea-aikaisuus.

On tärkeää hyödyntää mahdollisuus ja olla valmis tekemään muutoksia mahdollisimman ripeästi.

 

Johtamisen kulmakiviä:

1 Jatkuva oppiminen.

ihminen, joka pysähtyy paikalleen ei annan yritykselle mitään. On tärkeää ottaa oppia edelläkävijöiltä ja siirtää oppi omaan yritykseen. Jos olet markkinoilla missä on vaikeinta pärjätä ja vaikeimmat asiakkaat siitä saa eniten oppia ja haastetta.

 

  1. Kyvykkyyden rakentaminen

Jatkuvuus on tärkeää. Avainhenkilö on oltava tarpeeksi pitkään yrityksissä, hänen on oltava niin pitkään että näkee mitä tuloksia hän saa tehtyä.

 

  1. Diversiteetistä eli monimuotoisuudesta huolehtiminen.

Eri suunnista katsominen. On tärkeää, että on ihmisiä, joilla on eri näkökulmia. Kun on paljon erilaisia näkökulmia, jokainen joutuu yksinkertaistaa omaa näkemyksensä, jotta kaikki ymmärtää mistä on kyse. Tämä taas kehittää kommunikointia ja

yksinkertaistamista.

 

  1. Yhteistyön turvaaminen.

Yksin ei kukaan saa mitään aikaan, kun taas yhteistyöllä saa ihmeitä aikaan. Yhteistyöhön on panostettava, sillä on suuri merkitys siihen, että päämääriin pääsee.

 

  1. Etenemisen varmistaminen

Yhteistyö varmistaa sen, että eteneminen päämäärään on mutkatonta.

 

Hyvän Ihmisjohtaminen periaatteet Matin mukaan:

 

1 Luottamuksen rakentaminen

Esimiehet pitävät kiinni siitä mitä sovitaan, välttävät poukkoilua, kuuntelevat, ovat suoria ja läsnä.

 

2 Positiivinen asenne.

Tuo energiaa ja avaa uusia näkökulmia. Esimies ei lannistu tai turhaudu vaikeuksista, vaan pyrkii löytämään ratkaisuja siihen, miten vaikeudet pystyisivät kääntämään mahdollisuuksiksi.

 

3 Kiinnostus ihmisten kehittämiseen.

Jokainen työntekijä tuntee itsensä tärkeäksi osaksi omaa työympäristöään. Kuunteleminen on paras tapa oppia ja osoittaa toiselle, että hän on tärkeä. Kehityskeskustelut ja jopa jokapäiväisten kuulumisten kyseleminen auttaa ihmisiä kehittymään

 

4 Aikaansaamisen halu.

Tekemisen palo ja innostuminen tarttuvat muihinkin. Näytä muille, kuinka olet kiinnostunut saamaan aikaan asioita.

 

Laadun kehittäminen

1 Asiakkaan ilahduttaminen

Tärkeintä on ymmärtää se, että mitä asiakas tarvitsee. Sekä miten heidän odotuksensa ja vaatimukset käännetään yrityksen hyväksi.

 

2 Tavoitteisiin johtaminen

Tavoitteet pitää olla kunnianhimoisia ja näin tuoda uutta ajattelua tuottavaa. Ongelmiin on reagoitava nopeasti ja ennakkoluulottomasti. Selkeä fokus ja toimiva yhteistyö innostavat ja luovat uskoa siihen, että yhdessä pääsemme tavoitteisiin.

 

3 Laatukulttuuri

Mittarit ovat tärkeitä niitä on oltava vähän, ja niiden on oltava selkeitä kaikille. Laatumittari kertoo heti kun ongelmia tulee eteen, jolloin niihin voidaan tarttua heti.

 

4 Osaaminen

On tärkeää, että luotetaan siihen, että henkilöstö osaa ratkaista ongelman. Ongelmanratkaisussa pitää pyrkiä yksinkertaisuuteen ja kaikki turha sen ympäriltä kannattaa poistaa.