Menestyvän työyhteisön pelisäännöt

Usein ei tulla edes ajatelleeksikaan, että jos työpaikan peruspilarit eivät ole kunnossa, pelisäännöt ovat hukassa tai työnjako epäselvää, tilanne ei korjaannu naruhyppelyllä tai saunailloilla.

  1. Kirja: Menestyvän työyhteisön pelisäännöt
  2. Kirjoituspäivämäärä: 27.6.2019
  3. Esseen kirjoittaja: Joose Homanen
  4. Kirjapistemäärä: 1
  5. Kirjoittaja: Pekka Järvinen
  6. Opintojakso: Y-akatemian kehittäminen

 

Kuluneen kevään ja kesän aikan minua on alkanut kiinnostaa entistä enemmän Y-akatemian ja oman tiimin kehittäminen, joten päädyinkin lukemaan Pekka Järvisen Menestyvän työyhteisön pelisäännöt.

Kirja alkaa käsittelemällä ihmisen suhdetta työhön ja sitä miten työ koetaan, onko se ainaista puurtamista vai mielekästä itsensä haastamista. Kirjassa oli hyvä muistutus työn kaksijakoisuudesta: Jokaisen olisi hyvä ymmärtää, että työhön liittyy aina sekä tyydytystä tuottavia että myös vaikeita ja epämiellyttäviä puolia. Jokainen tiimioppija varmasti on huomannut että esimerkiksi tiimin rakentuminen ei aina ole ollut pelkkää mukavaa nousukiitoa, vaan välillä on keskusteltu näkemyseroista melko tiukkaankin sävyyn. Silti en itse ainakaan vaihtaisi päivääkään kuluneesta matkasta Y-akatemiassa.

Järvinen puhuu kirjassaan myös negatiivisesta ja positiivisesta stressistä. Positiivinen stressi aiheuttaa imua työhön: vireystila nousee, työ tuntuu innostavalta ja merkitykselliseltä, ja työssä tulee onnistumisia. Positiivinen stressi kasvattaa motivaatiota työtä kohtaan ja saa ihmisen kehittämään kykyjään ja ponnistelemaan työnsä eteen.

Negatiivinen stressi taas saa työnteon tuntumaan väkinäiseltä ja pakotetulta ja ihmiselle tulee tunne siitä että työn vaativuus ylittää omat kyvyt. Negatiivisesta stressistä voi seurata niin psyykkisiä kuin fyysisiäkin oireita.

Negatiivisen stressin syntymiseen ehkä suurin tekijä on hallinnan tunteen menettäminen. Työntekijälle pitäisi saada luotua tunne siitä, että hän tietää mitä on tekemässä ja voi selviytyä tehtävistään. Järjestelmällisyys sekä selkeä ja tasainen työnjako auttaa negatiivisen stressin ehkäisyssä. Tiimin yhteinen strategia ja tavoite lisää myös työn ennustettavuutta, joka luo turvallisuuden tunnetta tiimin jäseniin. Meidän tiimissä strategiassa ja tavoitteessa on vielä ehkä varaa pienelle kirkastamiselle.

Työn ennustettavuuteen ja tiimin strategiaan liittyy johtajuus. Akatemiassa käytetään tiimioppimista, sekä kaverijohtajuutta, jossa tiimin jäsenet ovat samanvertaisia keskenään ja tekevät yhdessä päätökset sekä toimintalinjat.

Mielestäni olennaisinta tiimioppimisessa on itsensä johtaminen, sillä tiimioppimisessa kukaan ei tule sinulle sanomaan mitä pitäisi tehdä, vaan toiminnan pitää lähteä omasta halusta ja ymmärryksestä.

Järvinen puhuu kirjassaan itseohjautuvista tiimeistä, jotka kuitenkin todettiin usein toimimattomiksi, sillä aiemmin ei ymmärretty että perinteisen käskevän johtamisen vastakohta ei ole johtamattomuus tai täydellinen itseohjautuvuus.

Miten menestyvässä työyhteisössä sitten tulisi johtaa?

Mielestäni johtajan tulisi olla enemmän suunnannäyttäjä, kuin perinteinen pomo. Johtajan tehtävänä on mm. kokonaiskuvan ylläpitäminen ja tiimin ohjaus kohti yhteistä päämäärää. Yhteinen päämäärä eli tavoite tulisi olla kaikille tiimin jäsenille selkeä ja yhdessä sovittu, jotta he ymmärtäisivät paremmin toimintansa merkityksen.

 

Kun työyhteisön perustehtävä on selkeä ja kaikki pilarit kunnossa, työyhteisö yleensä toimii ja työt sujuvat hyvin. Mikä tärkeää, tämän lisäksi ihmiset myös viihtyvät hyvin työyhteisössä. Työilmapiiri on siis suurimmaksi osaksi riippuvainen siitä, missä kunnossa ovat työyhteisön kantavat rakenteet. Johtajan tulisi myös pyrkiä ylläpitämään hyvää työilmapiiriä yhdessä muiden kanssa. On tärkeää ymmärtää että työssä viihtyminen ja jaksaminen lähtee pohjimmiltaan siitä että työssä tulee onnistumisia ja työtehtävät sujuvat. Usein ei tulla edes ajatelleeksikaan, että jos työpaikan peruspilarit eivät ole kunnossa, pelisäännöt ovat hukassa tai työnjako epäselvää, tilanne ei korjaannu naruhyppelyllä tai saunailloilla.

 

Johtajan tulisikin myös pyrkiä ennaltaehkäisemään työntekijöille aiheutuvaa negatiivista stressiä, joka kumpuaa esimerkiksi epävarmuudesta omassa organisaatiossa. Varsinkin muutostilanteissa johdon on tultava voimakkaasti esiin, näytettävä suuntaa ja sitä kautta luotava uskottavuutta ja turvallisuutta henkilöstön parissa.

 

Pekka Järvisen Menestyvän työyhteisön pelisäännöt on hyvä “peruskirja” työyhteisöjen kehittimisestä kiinnostuneille, ja se käsittelee asioita ihmisten asennoitumisesta työhön aina taas työyhteisön tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin ja muutoksen hallintaan.