Johdata asiakkaasi verkkoon – opas koukuttavan sisältöstrategian luomiseen

Johdata asiakkaasi verkkoon – opas koukuttavan sisältöstrategian luomiseen (2013)
Keronen Kati ja Tanni Katri Kategoriat

Essee Jarno Pirinen 13.5.2018

Maailman digitalisoituessa yritykset on pakotettu markkinoimaan perinteisten kanavien lisäksi myös sosiaalisessa mediassa sekä verkossa (internet sivut ja mainosviestit). Verkossa oleminen pelkästään ei riitä, vaan yrityksen tulee panostaa laatuun, jotta asiakkaat palaavat sivuille tai sosiaalisen median kanavaan aina uudelleen ja uudelleen. Yksi facebook päivitys kesällä ei anna asiakkaille sitä, mikä saa heidän mielenkiintonsa pysymään yrityksessä. Tässä teoksessa annetaan ohjeita, kuinka päästään pois vanhoista ajattelumalleista sekä tavoista, jotta päästäisiin mukaan nykymaailman vaatimalle tasolle B2B myynnissä ja markkinoinnissa. Teos on suoraviivainen ilman suurempia kiertelyjä, joten jokainen pystyy tästä kirjasta oppimaan ja ymmärtämään uutta tärkeää tietoa. B2B-yritysten verkkosisällöt ovat heikolla tasolla suomessa. Kohderyhmiä ei tavoiteta, sisältöä ei ole lokalisoitu, myyntiä ei tule eikä sosiaalisen median kanavat kiinnosta potentiaalisia asiakkaita. Sisältöstrategia on tärkeässä osassa, jos halutaan saada asiat toimimaan. Sisältöstrategian tarkoitus on rakentaa jatkumo, mikä kulkee kaiken verkossa tapahtuvan markkinoinnin kautta. Sisältöstrategia tarkoittaa kaiken organisaatiossa syntyvän sisällön hallintaa aina tuotannosta julkaisuun. Yleensä asiakkaiden huomiota pyritään saamaan menemällä itse mukaan kaikkiin sosiaalisen median kanaviin, mutta tulos on usein vain negatiivinen. Markkinoinnin tehokkuus heikkenee, jos yritetään olla aivan kaikessa mukana, eikä täten pystytä pitämään tarvittavaa jatkumoa käynnissä. Lisäksi asiakkaat kokevat negatiivisena asiana, jos jokaisessa sosiaalisen median kanavassa tyrkytetään tuotteita. Asiakkaan on saatava itse valita, milloin ja missä hän haluaa tuotteeseen paneutua. Lisäksi suuri ongelma verkkomarkkinoinnissa on myynnin ja markkinoinnin irrallisuus toisistaan. Markkinointi on lyhytkatseista: lyhyitä kampanjoita, arvontoja ja sosiaalisen median postauksia. Myynti puolestaan on suunniteltu pitkälle aikavälille, eikä myynti ja markkinointi näin ollen kohtaa laisinkaan. Verkkomarkkinoinnin, ja markkinoinnin ylipäätään, tulisi tukea myyntiä, jotta tulos saataisiin optimaaliseksi! Tärkeintä sisällön tuotannossa on sen yhtäläisyys liiketoimintaan sekä myyntiin. Sisällöt tulisi kohdistaa pitkän aikavälin osaamisalueille, joiden varaan tulevaisuus rakentuu. Näin yritys vahvistaa profiiliaan, ja pääsee oikeaan asemaan myös verkossa. Yritysten tulisi kiinnittää huomiota, mitä verkossa markkinoidaan. Tuotteiden sijaan tulisi markkinoida osaamista, jolloin asiakkaita kohdataan ja heitä puhutellaan myös verkossa.

Tulevaisuuden julkaisujen aiheet etsitään asiakkaiden keskusteluista, jolloin saadaan varmasti tuotettua sitä, mitä asiakkaat haluavat. Lisäksi kommunikointi asiakkaiden kanssa on todella tärkeää. Kun asiakas kirjoittaa kommentin päivitykseen, vastaa asiakkaalle takaisin! Jos asiakas käyttää hymiöitä, käytä sinäkin. Mielestäni yritykset käyttävät liian vähän paneutumista asiakkaiden kanssa keskusteluihin. Facebook sivuilla on kommentteja, niin risuja kuin ruusuja, mutta niihin ei vastaa kukaan yrityksestä. Tämä antaa mielestäni todella tökerön kuvan yrityksestä, vaikka sitä ei tietysti tarkoituksella haeta. Lisäksi jos verkossa puhutaan negatiivisia asioita yrityksestä, siihen tulisi vastata! Yrityksen tulee jatkuvasti seurata, mitä verkossa kirjoitetaan! Suurin osa työaikana verkossa liikkuvista henkilöistä on tiedonhakijoita, jotka eivät ole aktiivisesti ostamassa mitään. Tämän takia onkin tärkeää, että johdatetaan tiedon avulla ihmiset omille verkkosivuille, missä sitten mainostetaan vasta tuotteita. Antamalla ilmaista ja hyvää tietoa asiakkaiden mielenkiinto herää, ja he menevät etsimään lisätietoa yrityksen sivuilta, missä varsinaisen tuotteiden mainostamisen tulisi tapahtua. Potentiaaliset asiakkaat tulisi tavoittaa jo ennen, kun heille tulee varsinainen ostamisen tarve. Jos yrityksen facebook postaukset ovat pelkästään -Osta! Osta! Nyt on halpaa! – tasoa, niin luulenpa seuraajien määrän olevan melko pieni. Julkaisujen tulee olla olennaisia, luotettavia sekä helposti lähestyttäviä. Olennaisuus tarkoittaa, että jokaisen julkaisun on annettava asiakkaalle ajateltavaa. Luotettavuus tarkoittaa, että sisältö on perusteltua sekä säännöllisesti ilmestyvää. Teoksen mukaan julkaisuja ei tarvitse tehdä usein, kerran kuukaudessa riittää. Itse olen erimieltä asiasta. Aikaisemman lukemani ja oppimani perusteella, julkaisuja todellakin pitäisi tehdä päivittäin. Maailmankuulut somegurutkin (mm. Gary Vaynerchuk) neuvovat, että päivityksiä tulisi tehdä jopa useasti päivässä! Helposti lähestyttävyys syntyy siitä, että julkaisut on tehty asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi sisältöjen tulisi olla helposti löydettävissä ja jaettavissa verkossa. Teos oli helppolukuinen ja suoraviivainen. Mielestäni teos oli ok, mutta muutamia asioita oli ristiriidassa aiemmin oppimani kanssa. Esimerkiksi. sosiaalisen median päivitysten syklitys erosi huomattavasti aiemmasta oppimastani. Nyt pitäisi tehdä omassa mielessäni valinta, uskonko tätä teosta vai maailman kuuluja sosiaalisen median ammattilaisia. Tässä asiassa taidan pysytellä aikaisemmassa kannassani, eli päivityksiä tulee tehdä päivittäin. Laadun on toki oltava jokaisessa päivityksessä priimaa, muuten päivittäisestä näkyvyydestä ei saada optimaalista näkyvyyttä irti. Olen lukenut monta kirjaa koskien markkinointia ja sosiaalista mediaa, mutta tämä kirja ei kummemmin säväyttänyt. Kirjassa oli perustason asioita, koskien sisällön laatua ja strategiaa, mutta itselle ei tullut oikein mitään uutta. Mielestäni on itsestään selvä asia, että päivitysten laatuun tulee panostaa, jotta asiakkaiden mielenkiinto herää. Toivottavasti yrityksissäkin opittaisiin panostamaan siihen verkkomarkkinointiin, kun siellä ne potentiaaliset asiakkaat luultavasti viettävät useita tunteja päivästä!