Sosiaalinen media (4 kirjan paketti)

Kirjat käsittelevät yleisesti sitä, kuinka sosiaalisessa mediassa tulee käyttäytyä ja kuinka saada lisää seuraajia erilaisiin sosiaalisen median alustoihin, mutta myös sitä kuinka seuraajien tuoman liikenteen voi muuttaa rahaksi tai yleiseksi hyödyksi organisaation markkinoinnissa.

 101+ tips and tricks to grow your web traffic, Jeff Bullas (free e-book)
Facebook markkinoinnin opas, Kristian Olin (2011)
Sano se someksi 1: ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan,
Katleena Kortesuo (2014)
Sano se someksi 2: organisaation käsikirja sosiaaliseen mediaan,
Katleena Kortesuo (2014)

Essee Henrikki Tahvanainen

Sosiaalinen media

Tämä kirjaessee käsittelee neljän eri kirjan sisältöä luoden ison läpiviennin kirjoista, jotka ovat kartuttaneet tietoani sosiaalisen median tietämyksestäni ja on auttanut Osuuskunta Bisionia esimerkiksi MTK:n nuorten some markkinointi kampanja ideointi toimeksiannon tekemisessä. Uskon myöskin, että näistä tiedoista on myös hyötyä jatkossa toisissa toimeksiannoissa ja Osuuskunta Bisionin omassa markkinoinnissa. Minun henkilökohtainen tavoitteeni on nousta digitaalisen markkinoinnin osaajaksi. Tässä kirjaesseessä on käytetty apuna seuraavia kirjoja: Jeff Bullas 101+ tips and tricks to grow your web traffic, Facebook markkinoinnin opas, Sano se someksi 1: ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan ja Sano se someksi 2: organisaation käsikirja sosiaaliseen mediaan.

Ensimmäisen kirjan kirjoittaja on Jeff Bullas, joka on suuri sosiaalisen median vaikuttaja ja myy myös sosiaalisen median osaamistaan. Kirja on kirjoitettu niin, että hänen blogi teksteistään on yhdistetty yksi iso e-kirja, joka käsittelee kaikkia suuria sosiaalisen median kanavoita. Toisen kirjan kirjoittaja on Kristian Olin ja se on julkaistu vuonna 2011, jonka jälkeen Facebook on jo jonkin verran päässyt muuttumaan. Kolmas ja neljäs kirja on Katleena Kortesuon kirjoittamia kirjoja, joista on vielä kirjoitettu kolmas kirja, jota en ole valitettavasti päässyt vielä lukemaan.

Kirjat käsittelevät yleisesti sitä, kuinka sosiaalisessa mediassa tulee käyttäytyä ja kuinka saada lisää seuraajia erilaisiin sosiaalisen median alustoihin, mutta myös sitä kuinka seuraajien tuoman liikenteen voi muuttaa rahaksi tai yleiseksi hyödyksi organisaation markkinoinnissa. Kaikki kirjojen kirjoittajat ovat sitä mieltä, että sosiaalisen median näkyvyys ja mahdollisuudet ovat suuret ja myös hyvin harvan organisaation hallussa. Markkinointi pystytään kohdistamaan hyvin tarkasti juuri sinun segmentillesi. Sosiaalisen median näkyvyyden saaminen on myös pitkä aikainen ja työläs prosessi, mutta lopulta hyödyttää organisaatiota huomattavasti. Kaikissa kirjoissa painotetaan sitä, että sisällön tulee olla säännöllistä, kiinnostavaa ja sen on oltava erilaista verrattuna perinteiseen mediaan. Sosiaalisessa mediassa on hyvin tärkeää myös se, että on itse myös interaktiivinen ja oma lähestymisesi ei ole perus korporaatio kieltä, vaan sellaista, mitä jokainen ihminen pystyy lukemaan vaivattomasti. Organisaation sosiaalisen median tulisi myös olla organisaation arvojen mukaista ja sen tulee kytkeytyä organisaation brändiin. Olen kirjoittajien kanssa samaa mieltä ja tästä syystä myös digitaalinen markkinointi on minulle hyvin mielenkiintoinen aihe. Mielestäni sosiaalisen median markkinointi noudattaa loppujen lopuksi samoja kaavoja, kuin perinteinenkin markkinointi, mutta se on huomattavasti intensiivisempää ja interaktiivisempaa. Sosiaalista mediaa tulee työstää mielestäni jatkuvasti, jotta se toimisi organisaation kannalta toivotulla tavalla. Pelkästään nämä tiedot ovat jo sellaisia, josta asiakas voi maksaa Osuuskunta Bisionille rahaa ja mitään ylläolevista asioista ei ole opettavissa perinteisen koulutuksen mukaisessa opetussuunnitelmassa, eikä sen opettaminen varmasti tule olemaan, koskaan ajan tasalla, koska kyseessä on jatkuvasti muuttuva ala, ja myöskin kirjojen kirjoittajat ovat täysin samaa mieltä.

Sosiaalisen median seurannan voi jakaa kirjoittajien mukaan kolmeen osaan. Ne ovat maksettu näkyvyys, ansaittu näkyvyys ja omistettu näkyvyys. Maksetussa näkyvyydessä on kyse siitä, että sosiaalisen median kanavalle kuten esimerkiksi Facebook ollaan maksettu tietty hinta, jotta kyseisen kohderyhmän ’’feediin’’ saadaan tuotua näkyviin kyseisen henkilön tai organisaation päivitys. Ansaitussa näkyvyydessä on kyse siitä, että olet omalla sosiaalisen median toiminnallasi ja päivityksillä saanut johonkin sosiaalisen median kanavaan seuraajia huomattavasti ja sitä kautta olet huomattavasti näkyvämpi tässä kanavassa. Omistetussa näkyvyydessä on kyse siitä, että olet saanut siirrettyä seuraajasi omille internet-sivuillesi, esim. blogiin tai olet saanut kasattua mittavan sähköposti tilaaja listan. Omistetun näkyvyyden merkitys on myös tärkeä, koska se ei ole riippuvaista erilaisten sosiaalisten medioiden kanavien olemassa olosta, vaan on sinun käytössäsi pysyvästi. Näiden seurausten siirtäminen omien internet-sivujesi hyödyksi on hyödyllistä sillä myös google reagoi sinun sosiaalisen median tileihisi, olettaen, että olet ne linkittänyt omaan internetsivuusi, näin auttaen ulkoista hakukone optimointia. Mielestäni nämä opit helpottavat sosiaalisen median erilaisten seuranta kuntien hahmottamista ja valottavat sitä, että mihin suuntaan kannattaa omaa sosiaalisen median seurantaa pyrkiä viemään saadaksesi jopa rahallista hyötyä seurannastasi, minun logiikkani mukaan mitä enemmän liikennettä sivuillasi on myös sitä todennäköisemmin asiakkaat kiinnostuvat tarjoamistasi hyödykkeistä. En ennen kirjojen lukua tiennyt tästä hakukoneoptimoinnin puolesta. Mielestäni myös sosiaalisen median merkitys lisää haasteita hakukoneoptimointiin. Tietyillä aloilla on helppo luoda sisältöä sosiaaliseen mediaan, mutta miten tulisi suorittaa esimerkiksi rakennusalan tuotteita myyvän yrityksen sosiaalisen median markkinointia kiinnostavasti? Sosiaalisen median markkinoinnissa on kriittisen tärkeää ymmärtää sosiaalisten medioiden kanavien algoritmien toiminta. Algoritmit muodostavat sosiaalisen median alustoille loogisen tavan muodostaa sisältöä sen käyttäjille, kyse on siis siitä, että kuka näkee ja mitäkin ja milloin. On siis sanomattakin selvää, että kyseessä on näkyvyyden kannalta kriittinen asia. Facebook markkinoinnissa tärkein näkyvyyden edistäjä on maksettusisältö. Facebook antaa mahdollisuuden rahaa vastaan lisätä näkyvyyttä sinun julkaisemalle sisällölle ja yleisesti muutkin alustat käyttävät samaa toimintamallia. Maksetun sisällön pystyy kohdistaa hyvin tarkasti, vaikka ainoastaan yhdelle käyttäjälle, monesti tämä ei ole kannattavaa vaan liiketoiminnasta riippuen on hyvä etsiä isompaa kohderyhmää. Facebook antaa maksetusta sisällöstä ilmaista dataa siitä, miten käyttäjät ovat toimineet nähdessään kyseisen sisällön ja dataa hyväksikäyttäen on helpompi kohdistaa uusia markkinointikampanjoita oikeille kohderyhmille. Maksetun sisällön hinta riippuu kohderyhmästä, esim. vanhemmat ihmiset ovat kalliimpia tavoittaa, kuin nuoremmat. Facebook markkinointikampanjan voi toteuttaa kahdella eri tavalla ja ne ovat kilkkauksiin perustuva markkinointi ja näkyvyyteen perustuva markkinointi. Kumpiakin suositellaan käytettävän hyväksi. Organisaation kuitenkin pitää ottaa huomioon se, mitä kyseisellä kampanjalla haetaan. Jos yrityksesi tai henkilöbrändisi on vasta aloitus vaiheessa, on ehkä viisaampaa keskittyä julkaisun näkyvyyteen ja näin tietoisuuden edistämiseen olemassa olostasi, jos kuitenkin haluat myydä vain tuotetta, joka on jo hyvin tiedossa, on viisasta vain maksaa niistä henkilöistä, jotka klikkaavat vaikka tuotteesi myyntisivuille johtavaa linkkiä. Facebookin maksulliselle markkinoinnille määritetään tietty päiväbudjetti, jonka Facebook pyrkii myymään saadun datan mukaan niin, että budjetti kuluu ja että sinun kohderyhmäsi näkee kyseisen mainoksen. Facebook esim. tietää milloin kohderyhmä on parhaiten paikalla. Facebook markkinointi on halvimmillaan silloin, kun olet löytänyt sopivimman kohderyhmän, vaikka kyseessä on myös huomattavasti muita markkinointi kanavia halvempi markkinointikanava. Yleensä Facebook markkinointi budjeteissa puhutaan joidenkin eurojen päiväbudjeteista. Facebookissa on myös mahdollisuuksia ilmaiseen näkyvyyteen, vaikka niiden osuus on huomattavasti pienempi suhteessa aikaisempaan tasoon. Facebookissa näkyvyyttä lisää niin sanottu ’’commitment rate’’, joka on myös iso tekijä muissakin sosiaalisen medioiden alustoissa. Commitment rate tarkoittaa sitä, että kuinka paljon julkaisuista on tykätty, niitä on jaettu ja niihin on kommentoitu. Facebookissa näkyvyyttä saa myös alalle suunnatuissa ryhmissä, joidenka näkyvyys on suuri. Commitment raten merkitys on tärkeimmässä osassa Twitterissä ja Instagramissa sen merkitys on myös huomattava, Instagramissa on myös merkitystä sillä, kuinka pitkään kyseistä julkaisua on katsottu ja kuinka pitkään julkaisijan käyttäjän sivuilla on vierailtu. Isossa merkityksessä varsinkin Twitterissä on niin sanottu jakajan ’’authotority’’, joka meinaa käyttäjän painoarvoa. Painoarvo muodostuu seuraajien määrästä ja muusta intenetin linkittelystä. Mielestäni nämä tiedot ovat jo sellaista sisältöä, josta asiakas mielellään voisi maksaa, vaikka kyse on yhdestä kirjasta, on nämä tiedot hyvin merkityksellisiä sosiaalisen median markkinoinnissa ja sen ymmärtämisessä. En ollut ennen näitä kirjoja tietoinen sosiaalisen median alustojen algoritmeistä, enkä Facebook markkinoinnin toiminnasta, sen tehokkuudesta, kohdistettavuudesta ja siitä, että oikeasti näiden palveluiden käyttäminen ei ole ilmaista asiakkailleen, vaan käyttäjät luovuttavat sosiaalisen median markkinoijille loistavaa dataa omalla käyttäytymisellään ja tätä kautta luo markkinoijille otollisen ympäristön luoda arvoa sosiaalisen median käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Nämä tiedot ovat varmasti hyödyllisiä muissakin liiketoimissa Osuuskunta Bisionille. Blogit olivat myös kirjoittajien mielestä hyvin tärkeä osuus varsinkin omistetun näkyvyyden luonnissa ja jokaisen itseään kunnioittavan sosiaalisen median markkinoijan repertuaarissa. Kirjoittajat painottivat sitä, että tätä kautta on helppoa luoda asiantuntijan asema, ohjata ihmisiä sivuille ja luoda loistavaa ulkoista hakukoneoptimointia. Blogin aloittamisessa tärkeintä kirjoittajista oli se, että löydät oman alasi, kohderyhmän ja oman tyylisi lähestyä asioita. Toimintaympäristön kartoitus on tärkeää ennen blogisi aloittamista, jotta löydät nämä kyseiset asiat. Bloggauksen toteuttaminen on hyvin riippuvainen siitä, että onko kyseessä organisaatio vai yksityishenkilö. Yksityishenkilön ja organisaation erona on usein työnjako. Organisaatiossa on viisasta luoda blogityöryhmä, jossa on projektipäällikkö, joka hallinnoi blogi-tekstien toteuttamista ja katsoo, että päivitykset tulevat ajallaan. Projektipäällikkö myös seuraa, että tekstit eivät ole liian samanlaisia ja sisältö on asianmukaista. Organisaatioissa bloggaus järjestetään Katleenan mukaan usein niin, että ryhmässä olevat päivittävät blogia vuorotellen ja projektipäälliköllä on esim.4 tekstiä tallessa, kriisitilanteita varten. Bloggaus ryhmään on myös hyvä ottaa henkilöitä, jotka päivittävät blogia harvemmin esim. kerran 3kk:n sisällä ja muutaman kerran vuodessa on hyvä ottaa myös ulkopuolisia bloggaajia mukaan, jotka päivittävät blogia esim. puolen vuoden välein. Nämä Henkilöt olisi hyvä olla joitain alan asiantuntijoita tai muita suosittuja bloggaajia.Tämä niin sanottu guest bloggin lähestymistapa hyödyttää vierailevaa tähteä, mutta myös tuo hänen lukijoitansa mahdollisesti nauttimaan sinun blogisi sisällöstä. Blogi tekstien sisältöä kannattaa myös analysoida ja pyrkiä sparraamaan muita kirjoittajia, jotta blogisi taso kasvaa ajan myötä. Blogiasi voidaan myös julkaista muissa bloggaus alustoissa. Blogi-tekstejä on hyvä tuoda esiin myös muissa sosiaalisen median kanavoissa ja toisissa blogeissa, tarkoitus kuitenkin aina on ohjata lukijat viralliseen blogiisi, jotta pääset nauttimaan mahdollisimman paljon omistetusta näkyvyydestä. Blogit eivät vain meinaa pelkkiä tekstejä vaan blogi voi koostua myös videoista tai diaesityksistä, muista kuitenkin lukijakuntasi. Blogissa myös tulisi näkyä kirjoittajan kuva, eikä hänen tule olla tekstin takana piilossa. Ennen näiden kirjojen lukua en ollut tietoinen blogin merkityksestä sosiaalisessa mediassa. Blogi kuitenkin vaikuttaa nyt sellaiselta asialta, joka on Osuuskunta Bisionille niin sanottu ’’must have’’. Pyrin tuomaan asian tarkemmin puheeksi ensi syksynä. En ollut myöskään tietoinen siitä, että miten blogia pyöritetään ammattimaisella otteella. Kaikissa näissä kirjoissa painotettiin sitä, että sosiaalisen median käyttäytyminen on huomattavasti erilaisempaa perinteisiin medioihin verrattuna. Ensinnäkin kaikissa alustoissa pitää olla erilaista sisältöä, esim. Facebookissa kiinnostavat enemmän tekstit, kuten myös Twitterissä, kun taas Instagramissa kiinnostusta lisää kuvasisältö, mihin suurin osa kuvasisältöä jakavista henkilöistä onkin jo siirtynyt. Sosiaalisessa mediassa on tärkeää jo commitment raten saamiseksi jättää päivityksistä puuttumaan jotain, jotta seuraajat olisivat enemmän kiinnostuneita ottamaan kantaa, erilaiset kysymykset ovat hyviä. Kirjoitusasun pitää olla hyvä, kirjoitusvirheitä ei saa olla sekä 1601849 | Henrikki Tahvanainen kirjotetun tekstin pitää olla kansankielistä ja ymmärrettävää. Kirjoitettu sisältö ei saa jäädä ylätasolle vaan asia pitää selittää perinpohjaisesti. Kirjoituksissa on myös tärkeää puhua sen segmenttiin kuuluvista asioista, eikä ne saa liikaa poiketa. Tekstin tulisi olla mahdollisimman kiinnostavasti kirjoitettua. Sosiaalisessa mediassa toiminta ei pääty siihen, kun olet tehnyt julkaisusi, vaan on hyvä pyrkiä osallistumaan erilaisiin ryhmien keskusteluun omalla alallasi. Älä sensuroi keskusteluja vaan pyri reagoimaan niihin. Reagoinnin tulee olla sen mukaista, kuin negatiivisen palautteen antaja antaa ymmärtää. Esim. jos kirjoittaja on käyttänyt huumoria hyväkseen, on hänelle vastattaessa hyvä käyttää huumoria. Kunnioita lukijoitasi äläkä hauku ketään. Myöskään tietoa ei kannata pantata vaan oma osaaminen kannattaa tuoda selkeästi ja arvoa tuottavasti esiin. Sosiaalisesta mediasta myös kannattaa kerätä informaatiota siitä, miten hyödykettäsi tulisi parantaa. Kirjoitusten myös tulisi olla ajan tasalla. Luettelot helpottavat silmäiltävyyttä, tekstin pituus kannattaa myös pitää sen mukaisena, että käyttäjä jaksaa lukea sen. Tuotettasi ei kannata tuoda liian vahvasti esille, kukaan ei tykkää siitä, että sinulle tuputetaan asioita. Blogi tekstien tulee olla myös mahdollisimman pitkiä Google arvostaa yli 1500 sanaa sisältävää sisältöä. Älä käytä tekstissä nettislangia. Mielestäni nämä asiat ovat hyvin loogisia sosiaalisia medioita pitkään käyttäneelle henkilölle, mutta kun ne sanotaan ääneen ne osaa ottaa huomioon paremmin myös omassa sosiaalisen median käyttäytymisessäni. Koen neuvojen olevan hyvin käytännön läheisiä ja helppoja tuoda käytäntöön myös omassa sosiaalisen median käyttäytymisessäni. Sisältömarkkinointi on sosiaalisessa mediassa tämän päivän juttu, toteaa useat kirjoittajat näistä kirjailijoista. Sisällön tulee olla arvoa tuottavaa, eikä myyvää. Hyvää sisältöä ovat esimerkiksi videot, blogit, hienot lausahdukset visualisoituna, e-kirjat ja infograaffit. Sisällön pitää olla myyvää niin, että se luo klikkejä jatkosisältöösi. Linkin tulee ohjata sivulle, joka vastaa kuvakkeen antamaa ilmettä. Tekstiä tulisi maksimissaan olla kuusi riviä ja asiaan pitää heti päästä. Tekstissä on oltava kutsu toimintaan esim. Ilmoittaudu nyt! Sisällön myös kannattaa olla osittain sellaista, joka pysyy relevanttina ajan kuluessa. Sivuillasi pitää olla kaikki sosiaalisten medioiden kanavien seuraus painikkeet. Sisältömarkkinoinnissa on hyvä myös kertoa tarinoita omasta tai muiden henkilöiden elämästä. Jeff Bullas myös kannustaa arvontojen järjestämiseen, mutta Kartesuon mielestä kyse ei ole kovin kestävän näkyvyyden luonnista vaan se lyö pelkkiä piikkejä sosiaalisen median kanavoihisi. Mielestäni sisältömarkkinointi on selkeästi sosiaalisen median yksi tärkeimmistä asioista, se vaatii työtä, mutta se auttaa myös sinua erottumaan sosiaalisen median loputtomassa sisällössä. Hyväksyntä on tärkeää Jeff Bullasin mukaan. Hänestä omaa osaamista tulisi korostaa ja näyttää siltä, että asiakkaat nauttivat sisällöstäsi. Asiakkaiden kokemukset myös lisäävät luotettavuuttasi. Luotettavuutta voi myös saada niin, että Blogaat tai olet tekemisissä muiden sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Mielestäni tämä on selkeästi näkyvissä menestyvien sosiaalisen median vaikuttajien toiminnassa. Usein voit nähdä sosiaalisen median vaikuttajien tekevän yhteistyötä ja myös kertomassa asiakkaiden mielipiteitä esim. Tai Lopez käyttää tätä tekniikkaa hyvin lisätäkseen omien hyödykkeittensä uskottavuutta. Kristian Olin kirjassaan Facebook markkinointi opas ottaa eniten kantaa siihen, että kuinka onnistunut sosiaalisen median kampanjan tulisi toteuttaa. Hän käy kirjassaan läpi kohta kohdalta toimenpiteet, joita tulisi noudattaa Facebook kampanjan toteutuksessa. Osa hinnoitteluun ja kampanjan yleiseen toimintaan liittyvistä asioista käytiin jo läpi aikaisemmin tässä tekstissä. Hän aloittaa neuvonnan jokaisesta klikkauksesta, mutta niihin emme syvenny. Ensimmäinen tärkeä asia, joka tulisi ottaa huomioon kampanjan avauksessa on se, että kampanjan tekstin tulee puhutella kohde yleisöä ja sen pitää olla selkeästi luettava. Viestin tulee olla suoraviivainen ja luoda tarve ostaa hyödyke. Otsikon tulee myös kertoa tärkeimmät elementit. Tekstin tulee myös kutsua asiakas heti toimintaan. Kohderyhmä täytyy olla mietittynä tarkasti jo valmiiksi. Tekstissä on tärkeää myös se, että se kuvailee tapahtumaa esim. kertoo sijainnin.

Kampanjalle tulee valita sen vaikutusaika. Kampanjan käynnistyttyä sitä tulee hallita, kuten jo totesin Facebook antaa dataa siitä, miten kampanja on onnistunut. Kampanjaa tulee muuttaa sen mukaisesti, kun data antaa ymmärtää. Kampanjan alussa kannattaa käyttää näyttöperusteista markkinointia ja siirtyä parin päivän sisään klikki- perusteiseen markkinointiin. Kampanjan alussa kannatta myös luoda sivu kampanjalle ja kutsua kaikki tuntemasi henkilöt siihen sivuun Facebookista ja sähköpostista, jotta voidaan käyttää ilmaista näkyvyyttä hyväksi. Yritä myös saada mahdollisimman paljon ihmisiä painamaan tapahtumasi osallistu nappia, vaikka he eivät olisi tulossa. Käytimme hyväksi näitä neuvoja MTK:n nuortenliiton sosiaalisen median kampanjaa varten. Osa asioista tuntui kiinnostavan asiakasta, mutta osa ei. Pystymme kuitenkin hyväksikäyttämään tätä tietoa muiden yritysten sosiaalisen median markkinoinnissa, mutta myös omassa sosiaalisen median markkinoinnissamme. En ollut tietoinen näistä keinoista ennen kirjan lukua ja koen niistä olleen runsaasti hyötyä. Jeff Bullas kirjassaan 101+ tips and tricks to grow your web traffic toteaa, että omistetun näkyvyyden yksi tärkeimmistä muodoista on sähköpostilistan luonti. Hän toteaa, että sähköpostilistaa kannattaa lähteä rakentamaan sisältömarkkinoinnin kautta, joka johtaa siihen, että asiakas johdatetaan sivuillesi, esim. blogi-tekstin perässä. Sähköpostin voi pyytää sivulla myös muuten, mutta tehokkaimmaksi tavaksi hän on huomannut sen, että asiakkaan ohjauduttua sivulle, sivulla aukeaa ikkuna, joka pyytää asiakasta kertomaan oman sähköpostinsa jotain hyötyä vastaan, esim. sisältöä. Kysymysten tulee olla mahdollisimman vähäisiä, koska asiakas voi kokea antavansa liikaa informaatiota hyötyä vastaan. Tällä tavoin asiakas antaa tietonsa sisältöään vastaan. Sähköpostia käytetään tämän jälkeen hyväksi niin, että sähköpostiin lähetetään sisältöä, joka on vajavaista ja käskee siirtymään takaisin internet-sivuille, jotta saa koko sisällön käyttöönsä. Mitä enemmän asiakas kuluttaa sinun ilmaista sisältöä, sitä todennäköisemmin hän alkaa luottamaan sinuun ja on valmis myös maksamaan hyödykkeistäsi. Myös ne kävijät, jotka eivät osta tuotteitasi lisää sivusi ’’authorityä’’, joka lisää ulkoisen hakukoneoptimoinnin määrää ja tätä kautta näyt helpommin myös muille asiakkaille. Mielestäni tekniikka on ovela ja sitä olisi myös mielenkiintoista kokeilla Osuuskunta Bisionin sivuilla. Tässä tekniikassa kaikki hyötyvät. Asiakkaat hyötyvät ilmaisesta sisällöstäsi. Olin törmännyt ennen kirjan lukemista tähän ilmiöön ja joutunut sen kohteeksi, mutta Jeff Bullasin kirjan luettuani huomasin, että tekniikassa on kyse uudesta loistavasta tekniikasta, jota ei useatkaan yritykset osaa käyttää hyväkseen. Tämänlaisen tekniikan esiin tuominen voi myös olla osa Osuuskunta Bisionin konsultointipalveluilta. Mielestäni nämä kaikki kirjat ja tämän esseen tekeminen on kasvattanut minun osaamistani sosiaalisen median eri kanavissa. Sosiaalisen median markkinointiin tarvitsee omanlaista asiantuntijuutta, kovaa työtä ja ajan tasalla pysymistä. Koen näiden kirjojen lisäävän minulle sellaista osaamista, jotka kiinnostavat asiakkaita, sekä auttavat työnantajia kiinnostumaan palveluistani tai jopa oman yrityksen perustamisessa. Koen olevani onnekas, koska olen älynnyt lukea nämä kirjat ja lisään omaa etumatkaa muihin työmarkkinoille pyrkiviin henkilöihin verrattuna.