Sisältömarkkinoinnin työkalut

  1. Esseen nimi: Sisältömarkkinoinnin työkalut
  2. Kirjoituspäivämäärä: 18.08.2020
  3. Esseen kirjoittaja: Marika Saikkonen
  4. Kirjapistemäärä: 2
  5. Kirja: Sisältömarkkinoinnin työkalut
  6. Kirjan kirjoittaja(t): Mikko Rummukainen, Ida Hakola, Ilona Hiila
  7. Kategoria (YPK) ja opintojakso: Ei YPK ja 7013 Mediatuotanto

 

 

”- Arvo asiakkaille muodostetaan heitä hyödyttävien sisältöjen kautta, ja arvo digikanaville muodostetaan aktiivisten käyttäjien kautta. Siksi kaikki verkossa edes etäisesti toimivat yritykset, brändit ja ihmiset tarvitsevat sisältöjä, joita halutaan kuluttaa, jos he haluavat olla näkyvillä ja saada viestinsä välitettyä.” (Rummukainen, Hakola & Hiila 2019, s.51)

 

Sisältömarkkinoinnin työkalut -kirjan ovat kirjoittaneet Mikko Rummukainen, Ida Hakola ja Ilona Hiila, joista kaksi jälkimmäistä ovat olleet yhdessä Maaretta Tukiaisen kanssa tekemässä myös Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään -kirjaa, joka saattaa olla monille akatemialaisillekin tuttu. Sisältömarkkinoinnin työkalut -kirja on jaettu kuuteen lukuun ja heti aluksi käydään läpi, mitä sisältömarkkinointi käytännössä on ja mihin sitä voi hyödyntää, joten kirja sopii aloittelijallekin. Tosin ainakin itseltä kesti hetki päästä sisään tekstiin ja kirjassa on paljon ”ammattisanastoa”, mutta ei erillistä sanastoa, jossa näitä olisi avattu, joten jotain täytyy aiheesta jo ennestään tietää tai googlettaa lukiessa.

 

Edellisen lukemani kirjan, eli Katleena Kortesuon Sano se someksi, jälkeen tämän kirjan teksti tuntui alkuun raskaalta, sillä Kortesuo kirjoitti mielestäni puhekielisemmin, esitti konkreettisia ja selkeitä esimerkkejä asioista ja toi omaa persoonaansakin esille, mikä tuntui helpottavan lukemistani. Sisältömarkkinoinnin työkalut -kirjassa ei käy mistään esille kuka kirjoittajista on kirjoittanut mitäkin ja välillä puhutaan minä-, välillä me-muodossa ja milloin mitenkin, mikä teki tekstin seuraamisesta osittain hankalaa. Kirjan läpi jatkuva me-muoto olisi toiminut varmaan parhaiten, jos ei erikseen halua irrotella kuka on kirjoittanut mitäkin. Tuntui myös, että kirja toisti aika paljon itseään ainakin näin yhden viikon aikana putkeen luettuna, mutta ainakin se siis toimii myös sieltä täältä luettuna, jos kaipaa tietoa ja tukea vain johonkin tiettyyn alueeseen liittyen. Asiasisällöltään tämä kirja oli toki opettavainen ja antoi paljon uutta tietoa ja ajatuksia. Kirja on ilmestynyt vasta 2019 lopussa, joten varmasti toimiva opus markkinoijan kirjahyllyssä vielä useamman vuoden ajan.

 

Kun sisältömarkkinointi yleisesti on käsitelty, perehdytään sisältöstrategiaan ja sen koostamiseen vaihe vaiheelta: pitää asettaa tavoitteet ja päättää seurattavat mittarit, hahmottaa asiakaspersoonat ja ostopolut, luoda ydintarina ja sisältötyypit, määrittää raportoinnin ja analyysin tavat, päättää kanavien roolit ja sisällönjakelun malli sekä toimitusprosessi ja sisältötiimin roolit. Jos osa tästä kuulosti vieraalta, älä huoli, kirjassa avataan kyllä edellä mainittuja käsitteitäkin jonkin verran ja jokaiseen vaiheeseen löytyy myös konkreettisia työkaluja. Neljännessä kappaleessa käsitellään sisällönsuunnittelua ja -tuotantoa, kerrotaan neljästä sisältömarkkinoinnin mallista ja annetaan 10 vinkkiä onnistuneeseen sisältömarkkinointiin. Seuraavassa kappaleessa käsitellään eri jakelukanavia, jotka on jaettu kolmeen eri ryhmään: omat kanavat, puoliksi omat kanavat ja ostetut kanavat sekä esitellään joitain mittareita sisältömarkkinoinnin tulosten tarkasteluun.

Kappaleissa kolme, neljä ja viisi on lopussa myös ”case” -osiot, joissa esitellään eräiden isojen yritysten sisältömarkkinointia kappaleeseen sopivasta näkökulmasta. Kirjan lopuksi on vielä ”Usein kysytyt kysymykset” -kappale, jossa käydään nimen mukaisesti läpi sisältömarkkinoinnista useimmiten heränneet kysymykset.

 

Yksi hyvä huomio kirjassa oli se, että sisältömarkkinoinnin suunnitteluun ja tuotantoon pitäisi aktivoida oikeastaan kaikkia yrityksen eri osa-alueita, ei vain markkinoinnin ja viestinnän työntekijöitä. Esimerkiksi myynnin ja asiakaspalvelun henkilöstön mukaanotto auttaa ensinnäkin asettamaan sisältömarkkinoinnin tavoitteet niin, että se hyödyttää koko yritystä, mutta myös raportoimaan tuloksista koko porukalle. Ottamalla sisältömarkkinoinnin tekoon mukaan yrityksen työntekijöitä eri aloilta, saadaan yhdenmukainen sisältöstrategia (ja vältetään mahdollisen päällekkäisen sisällön tuotanto) ja sitä kautta koko yritystä palvelevaa sisältömarkkinointia.

 

Tämäkin kirja, kuten niin moni muukin markkinoinnin ja viestinnän aloja käsittelevä lukemani kirja, tuntuu olevan suunnattu lähinnä jonkin isomman yrityksen alaisena työskentelevälle, kyseisen yrityksen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneelle henkilölle. Toki oppeja voi soveltaa pienempäänkin yritykseen ja jopa yksinyrittäjän tai toiminimellä vasta aloittavan henkilön markkinointityössä. Jos toimii yksin, joutuu vain olemaan tarkkana, ettei työtä ja vastuuta kerry liikaa. Omalle kohdalle hyödyllisiä oppeja oli ainakin sisällön suunnitteluun ja tyyliin sekä mittareiden ja tulosten analysointiin liittyvät aiheet. Ideoita olisi nyt pää täynnä, mutta miten ne toteuttaisi? Yksin vai jonkun kanssa? Ajatuksien jaon vai liiketoiminnan tavoitteilla? Pitäisikö aloittaa blogi vai jaksaako sellaista pitää yllä?